برگه‏ هايي از تاريخ روم، مادر امام زمان (عليه السلام )

برگه‏ هايي از تاريخ روم، مادر امام زمان (عليه السلام )

يکي از جهات ارتباط ميان امام مهدي و حضرت مسيح
ميان امام مهدي (عليه السلام) و حضرت مسيح (عليه السلام)، از جهات متعددي ارتباط است. يکي از اين موارد، مادر بزرگوار آن امام است.
در روايتي از پيامبر (صلي الله عليه واله) اين گونه آمده است:
مهدي ازفرزندان من است. صورتش مانند ماه منير مي‏درخشد. رنگ رخسارش عربي و قد و قامتش اسرائيلي است. [1] .
دراين حديث، اشاره‏اي ضمني هست که مهدي (عليه السلام) ازمادرش، ويژگي‏هاي قد و قامت بني‏اسرائيل رابه ارث مي‏برَد.
نگاشته‏هاي اماميه، تأکيد دارد که مادر امام مهدي (عليه السلام)، بانو «مليکا» است که نام حقيقي‏اش راپنهان کرد و به اسم «نرجس» شناخته وخوانده شد.اويکي ازشاهزادگان قصر امپراتوري قسطنطنيه در روم بود.
در اين قسمت از بحث، آن چه را استاد سعيد ايوب در کتاب ارزش‏مندش «عقيدة المسيح الدجال» نوشته و مربوط به موضوع است، بيان مي‏کنيم:
جبهه‏اي که رو در روي دجال و پيروان و مردان مرتدّ کليسا مي‏ايستد، اسلام است. فرمانده اين جبهه، مهدي منتظر است.
پيامبر مي‏فرمايد: «مهدي، همنام من است». آيا صاحب اين نام که در انجيل کنوني است، با نشانه‏هايي که برايش گفته‏اند، همخوان است؟
در سِفْر رؤيا آمده است: «نام فرمانده‏اي که جنگ‏هاي آخر زمان را رهبري مي‏کند، امين صادق است». [2] .
در منابع اسلامي است که شيوه مهدي، بِدان گونه است که «پس از آن که زمين پراز ستم و جور شد، آن را پراز عدل و داد مي‏کند». در عرض و همسنگ اين نشانه‏ها [در مصادر اسلامي]در سِفْر رؤيا است:«او، عادلانه حکم مي‏کند و براي برقراري عدالت مي‏جنگد». [3] .
در منابع اسلامي درباره اصل و نَسَب مهدي آمده است: «مهدي، از خاندان من، از فرزندان فاطمه است…». [4] در اين باره، در سِفْر رؤيا ذکر شده: «
بانويي که نور خورشيد و ماه وجودش را فرا گرفته است و پايين پا و بر سرِ او تاجي از دوازده ستاره است. بانو، پسري نيرومند زاييده که با قدرتي آهنين، تمامي ملّت‏ها را سرپرستي مي‏کند». [5] .
در تفسير گفته‏اند: «او، بانويي فاضله وبا وقاراست و نسل [مهدي‏] از او به وجود مي‏آيد». [6] .
نسل اين بانو، با مخاطرات و مشکلاتي مواجه مي‏شود و نيروي‏هاي شيطاني با باقي‏مانده نسل او – که به سفارش‏هاي خداوند عمل مي‏کنند – مي‏جنگد. تاجي که بر سر بانو است، نشانه رهبري است و دوازده ستاره، نام‏هاي رسولان است.
به نظرم اگر مهدي از فرزندان فاطمه، و آخرين رهبر باشد، طبيعي است که تمامي برادرانش، نزد اهل کتاب شناخته شده باشند. اينان، شاخ و برگ يک درخت‏اند که ازبانوي آفتاب و مهتاب به بار آمده‏اند. [7] .

پى‏نوشت:

[1] البيان، گنجي، ص 118.
[2] سِفْر رؤيا، 19/11، کتاب حيات، چ 1982.
[3] همان.
[4] سنن ابن ماجه، ج 2، ص 1268.
[5] سِفْر رؤيا، 12/1،5 (کتاب مقدس، چ 1983).
[6] يوم الدين، استيفنس، ص 87 و 109؛ تفسير الرؤيا، ص 277؛ آخرالساعة، جين داکسون، 1984.
[7] سعيد ايوب، عقيدة المسيح الدجال، ص 98-101.

منبع:
بانک مقالات سایت موسسه تبلیغ وانفاق امام زمان علیه السلام

مطالب مشابه