برگه‏ هایی از تاریخ روم، مادر امام زمان (علیه السلام )

برگه‏ هایی از تاریخ روم، مادر امام زمان (علیه السلام )

یکی از جهات ارتباط میان امام مهدی و حضرت مسیح
میان امام مهدی (علیه السلام) و حضرت مسیح (علیه السلام)، از جهات متعددی ارتباط است. یکی از این موارد، مادر بزرگوار آن امام است.
در روایتی از پیامبر (صلی الله علیه واله) این گونه آمده است:
مهدی ازفرزندان من است. صورتش مانند ماه منیر می‏درخشد. رنگ رخسارش عربی و قد و قامتش اسرائیلی است. [۱] .
دراین حدیث، اشاره‏ای ضمنی هست که مهدی (علیه السلام) ازمادرش، ویژگی‏های قد و قامت بنی‏اسرائیل رابه ارث می‏برَد.
نگاشته‏های امامیه، تأکید دارد که مادر امام مهدی (علیه السلام)، بانو «ملیکا» است که نام حقیقی‏اش راپنهان کرد و به اسم «نرجس» شناخته وخوانده شد.اویکی ازشاهزادگان قصر امپراتوری قسطنطنیه در روم بود.
در این قسمت از بحث، آن چه را استاد سعید ایوب در کتاب ارزش‏مندش «عقیده المسیح الدجال» نوشته و مربوط به موضوع است، بیان می‏کنیم:
جبهه‏ای که رو در روی دجال و پیروان و مردان مرتدّ کلیسا می‏ایستد، اسلام است. فرمانده این جبهه، مهدی منتظر است.
پیامبر می‏فرماید: «مهدی، همنام من است». آیا صاحب این نام که در انجیل کنونی است، با نشانه‏هایی که برایش گفته‏اند، همخوان است؟
در سِفْر رؤیا آمده است: «نام فرمانده‏ای که جنگ‏های آخر زمان را رهبری می‏کند، امین صادق است». [۲] .
در منابع اسلامی است که شیوه مهدی، بِدان گونه است که «پس از آن که زمین پراز ستم و جور شد، آن را پراز عدل و داد می‏کند». در عرض و همسنگ این نشانه‏ها [در مصادر اسلامی]در سِفْر رؤیا است:«او، عادلانه حکم می‏کند و برای برقراری عدالت می‏جنگد». [۳] .
در منابع اسلامی درباره اصل و نَسَب مهدی آمده است: «مهدی، از خاندان من، از فرزندان فاطمه است…». [۴] در این باره، در سِفْر رؤیا ذکر شده: «
بانویی که نور خورشید و ماه وجودش را فرا گرفته است و پایین پا و بر سرِ او تاجی از دوازده ستاره است. بانو، پسری نیرومند زاییده که با قدرتی آهنین، تمامی ملّت‏ها را سرپرستی می‏کند». [۵] .
در تفسیر گفته‏اند: «او، بانویی فاضله وبا وقاراست و نسل [مهدی‏] از او به وجود می‏آید». [۶] .
نسل این بانو، با مخاطرات و مشکلاتی مواجه می‏شود و نیروی‏های شیطانی با باقی‏مانده نسل او – که به سفارش‏های خداوند عمل می‏کنند – می‏جنگد. تاجی که بر سر بانو است، نشانه رهبری است و دوازده ستاره، نام‏های رسولان است.
به نظرم اگر مهدی از فرزندان فاطمه، و آخرین رهبر باشد، طبیعی است که تمامی برادرانش، نزد اهل کتاب شناخته شده باشند. اینان، شاخ و برگ یک درخت‏اند که ازبانوی آفتاب و مهتاب به بار آمده‏اند. [۷] .

پى‏نوشت:

[۱] البیان، گنجی، ص ۱۱۸.
[۲] سِفْر رؤیا، ۱۹/۱۱، کتاب حیات، چ ۱۹۸۲.
[۳] همان.
[۴] سنن ابن ماجه، ج ۲، ص ۱۲۶۸.
[۵] سِفْر رؤیا، ۱۲/۱،۵ (کتاب مقدس، چ ۱۹۸۳).
[۶] یوم الدین، استیفنس، ص ۸۷ و ۱۰۹؛ تفسیر الرؤیا، ص ۲۷۷؛ آخرالساعه، جین داکسون، ۱۹۸۴.
[۷] سعید ایوب، عقیده المسیح الدجال، ص ۹۸-۱۰۱.

منبع:
بانک مقالات سایت موسسه تبلیغ وانفاق امام زمان علیه السلام

مطالب مشابه