کسی که می خواهد دنیا را تکان دهد اول باید خودش را حرکت دهد

کسی که می خواهد دنیا را تکان دهد اول باید خودش را حرکت دهد

نویسنده :مهشید سید احمدیان

زندگی یک سیر و سلوک است در طی این طریق بشر پا به جهان می گذارد تا در راه آدم شدن و تعالی گام بردارد.
شرط،تغییر مرور و پذیرش آنچه که بودیم و هستیم می باشد.درحقیقت کسی می تواند متحول شود که قبل از تحول حداقل یک بار بدون پیشداوری،کل زندگی خود را مرور کند .
یک سالک حقیقی جسارت آن را دارد که با شهامت بگوید تمام خطاهای خود را می پذیرم وبدون اینکه خود را یک گناهکارابدی بداند، تمام اعمال نیک خود را تایید کند، بدون اینکه خود را یک معصوم ابدی بپندارد.
کسی که درلحظه زندگی می کند می داند که هر لحظه ممکن است پایش بلغزد و برای همین است که سالک نباید لحظه حال را از دست بدهد.مراقبه یعنی در لحظه بودن و هر لحظه شاهد هرعمل و عکس العمل خود بودن، بدون خشم و احساس گناه .این یعنی پذیرش همه جنبه های انسانی خود .
خود واقعی ما، از هر کس دیگری زیباترو کامل تراست.
کامل بودن به معنای خوب بودن نیست،به معنای بی نقص بودن نیست.کامل بودن یعنی خود حقیقی ما .خود اصلی و واقعی ما که بسیار هم زیباست در پشت نقاب قرار دارد. نیازی نیست وانمود کنیم کس دیگری هستیم زیرا به این ترتیب آزادی خود را محدود کرده ایم .تلاش برای بی نقص بودن نیروی ما هدرمی دهد.
نباید فکر کنیم خوبی های زندگی از آن کسانی است که هیچ گونه کاستی ندارند. با توجه به دل و از راه دل است که می توانیم به این پذیرش برسیم زیرا فقط دل پذیرای کل وجود ماست نه ذهن.
یه زوج ۶۰ساله به مناسبت سی وپنجمین سالگرد ازدواجشان رفته بودند بیرون که یه جشن کوچک دو نفره بگیرند .
وقتی در پارک زیر یک درخت نشسته بودند یکدفعه فرشته ای کوچک و زیبا در مقابلشان ظاهر شد و گفت: چون شما همیشه یک زوج فوق العاده و تمام مدت به همدیگر وفادار بوده اید،من برای هر کدام از شما یک آرزو برآورده می کنم.
زن از خوشحالی پرید بالا و گفت: چه عالی!من می خواهم همراه شوهرم به یک سفر دور دنیا بروم.
فرشته چوب جادویی اش را تکان داد و پوف!دو تا بلیت درجه اول برای بهترین تور مسافرتی دوردنیا در دست زن ظاهر شد !
حالا نوبت شوهربود که آرزو کند .
مرد چند لحظه فکر کرد و گفت:
…این خیلی رمانتی است ولی چنین شانسی فقط یک بار در زندگی آدم پیش می آید ! بنابراین خیلی متاسفم عزیزم آرزوی من این است که یک همسری داشته باشم که ۳۰سال از من کوچک ترباشد،زن و فرشته جا خوردند و خیلی دلخورشدند.
ولی آرزو آرزو بود و باید برآورده می شد
فرشته چوب جادویی اش را تکان داد و پوف!مرد۹۰ساله شد!!!
نتیجه اخلاقی:مردها ممکنه زرنگ و بدجنس باشند،ولی فرشته ها زن هستند !
منبع:نشریه راه کمال،شماره ۳۳

مطالب مشابه