چرا امروز بيشتر به مشاوره نيازمنديم

چرا امروز بيشتر به مشاوره نيازمنديم

نويسنده : مريم خاکي

امروزه تبديل جامعه ازحالت ساده و ابتدايي به حالت پيچيده و پيشرفته مشکلات و مسائل خاصي را براي انسان ها به همراه آورده است.
هرچند که با پيشرفت علم و صنعت امکانات و شرايط بهينه وتسهيلات خاصي براي انسان ها فراهم شده است ولي از طرف ديگرسادگي زندگي در جوامع اوليه، روابط صميمي و نزديکي افراد با يکديگر و صلح و صفا خيلي کم رنگ ترشده است. پس انسان درگير دنياي کارودنياي ماشيني امروزه با پيچيده ترشدن روابط انساني و کم رنگ تر شدن اعتماد و امنيت با مسائل جديدي روبه رو خواهد شد که براي حل آن ها احتياج به راهنمايي و کمک و مشورت دارد.
مشاوره را مي توان از نظر موضوع به چهار بخش تقسيم کرد :
1ـ مشاوره تحصيلي
2ـ مشاوره شغلي
3ـ مشاوره بهداشتي
4ـ مشاوره خانوادگي
در مشاوره تحصيلي به علت پيشرفت علم و به دنبال آن تنوع در رشته هاي تحصيلي ادغام برخي ازرشته هاي دانشگاهي، ايجاد دانشگاه هاي متعدد با شرايط جديد و در مکان هاي مختلف،ايجاد رشته هاي ناشناخته دانشگاهي و توجه بيشتر مردم به مسأله علاقه و استعداد درانتخاب رشته درسي، گسترش دنياي ارتباطات و آشنايي با مکان هاي آموزشي خارج ازکشور،همه عواملي هستند که امروزه باعث شده توجه افراد به مشاوره تحصيلي بيشترازقبل باشد . خوشبختانه درمدارس و آموزشگاه ها شاهد فعاليت مشاوران در زمينه مشاوره تحصيلي مي باشيم .
درمورد مشاوره شغلي نيز با شاخه شاخه شدن مشاغل و پيشرفت تکنولوژي توجه به اهميت شغل در جامعه،رابطه شغل با مهارت و دانش و رشته تحصيلي،لزوم شاغل بودن اکثريت يا تمامي افراد خانواده؛ زيرا امروزه زن، مرد، دختر و پسر يک خانواده نيازمند شغل مستقلي مي باشند و رسيدن شغل پدر به پسر و ادامه آن توسط فرزند کم رنگ شده است و همچنين عدم پيشرفت شغلي به علت ناهم خوان بودن رشته تحصيلي با شغل از جمله عواملي هستند که باعث رشد و توجه به مشاوره شغلي اند .
در رابطه با مشاوره بهداشتي براي تامين سلامت جسمي ورواني پيشگيري از ابتلا به بيماري ،چگونگي گذراندن دوران نقاهت، کنترل بيماري هاي واگيرو يا بيماري هاي خاص و يا کسب آگاهي از موارد بيماري زا و يا ازاين قبيل اطلاعات که مربوط به بيماري، دارو،شرايط محيطي و غيره مي باشد.
و اما درمشاوره خانوادگي افراد به منظور رفع روابط تيره و ناسالم خانوادگي،ايجاد آرامش و آسايش،رفع تنش و اضطراب ، بالا بردن آگاهي،عزت نفس ، يادگيري مهارت هاي زندگي و اجتماعي ،مشاوره قبل ازازدواج و طلاق،رفع وسواس و تنش هاي ذهني،تشخيص اختلالات رواني و تخفيف آلام پس از مرگ يا شکست عشقي يا شکست هاي اقتصادي ،تعديل عادات ناپسند و غيره مراجعه مي کنند هرچند که روند استفاده از مشاوره و راهنمايي در کشور ما رو به رشد و فزوني دارد و خصوصاً در دهه هاي اخير پيشرفت چشمگيري داشته است ولي در مقايسه با آمارهاي بين المللي هنوز راه زيادي در پيش داريم .
وجود باورهاي غلط در مورد مشاوره مبني بر اينکه هر مشاوره و راهنمايي ويژه کساني است که داراي اختلالات رواني مي باشند و يا مشاوره ويژه افراد ناآگاه و بي تجربه مي باشد و يا عدم باورلزوم مشاوره در دنياي امروزه ،بالا بودن هزينه هاي مشاوره و طولاني بودن
دوره مشاوره نبود افراد با تجربه و آگاه و متخصص در سطح کل کشور و يا اشتباه و نداشتن مهارت برخي از مشاوران از جمله عواملي اند که ديد افراد را نسبت به فرايند مشاوره مخدوش کرده است.
ولي با توجه به عواملي که عنوان شد و با توجه و تاکيد دين اسلام به مشورت و مشاوره اميد است که بتوان با بالا بردن سطح آگاهي و تغيير ديد و باور نسبت به مشاوره بتوان اين فن را در جامعه گسترش داد.به اميد روزي که هر ايراني با خود شناسي و خود آگاهي و بالا بردن سطح آگاهي خود مشاور خود باشد .
منبع:نشريه راه کمال ،شماره 33

مطالب مشابه