افتادگی آموز اگر طالب فیضی

افتادگی آموز اگر طالب فیضی

چند توصیه برای نابود کردن تکبر
تکبر هم مثل همه بیماری ها نیاز به دارو دارد؛ کدام دارو؟ علمای دین، راهکارهای بسیاری را برای از بین بردن این حس لعنتی تعیین کرده اند. با خواندن و به کار گرفتن این توصیه ها، می توانید از شر این خصلت شیطانی رهایی یابید.
ملا محسن فیض کاشانی، چند راه برای درمان تکبر پیشنهاد می کند:
۱. با دوستان و هم ردیفان در مجالس شرکت کند و آنها را بر خود مقدم دارد. پشت سرآنها راه رود و پایین تر از آنان بنشیند. اگر احساس ناراحتی و سنگینی نکرد، بداند تکبر ندارد.
۲. با برخی دوستان و هم عصران به مناظره پردازد؛ اگر حق از زبان آنها ظاهرشد و به راحتی پذیرفت، نشانه عدم تکبر است و اگر زیر بار نرفت، بداند ریشه های تکبر باقی است.
۳. اگر دوستی با فقرا ،خرید از بازار و نشستن با خدمتکاران ،برای او سنگینی ندارد، بداند کبر ریشه کن شده و اگر سنگینی دارد، بداند گرفتار تکبر است.
۴. لباس های ساده و کم ارزش بپوشد . اگر احساس ناراحتی نکرد، بداند تکبر در او رشد نکرده است.
۵. آیت الله دستغیب در کتاب گناهان کبیره خود می گوید :«از جمله راه های علاج علمی کبر، تفکر در کیفیت خلقت است. اگر انسان متوجه باشد از نطفه گندیده ای که نزد جمیع افراد بشر پلید است ،آفریده شده، هیچ گاه خود را بالاترین نمی داند».
۶. اندیشیدن به مرگ نیز می تواند راه مناسبی برای دوری از تکبر باشد. در جلد ۷۳بحار آمده که خدا موسی (ع)را نصیحت می کند و می گوید :«ای موسی !تکبر را رها کن و دست از فخر فروشی بردار. به یاد آور که تو در قبر سکونت خواهی یافت. باید اینها تو را از تمایلات باز دارد».
منبع:نشریه ضمیمه آیه آبان ماه ۸۸

مطالب مشابه