خانم ها نخوانند

خانم ها نخوانند

10 فرمان مردانه براي رام کردن تندخوترين زنان دنيا

فرمان اول: علاقه ات را مخفي نکن!
ما آدم ها همگي دل مان مي خواهد و به قول بعضي ها حتي نياز داريم که دوست مان داشته باشند و زنان کمي بيشتر از مردان؛ پس هرروز به همسرتان ابراز علاقه کنيد. خوشبختانه به تهيه کادو و برپايي جشن و دعوت به شام و ناهار و اين حرف ها هم نيازي نست؛ البته اين چيزها اگر به صورت گاه گاه و به مناسبت خاصي باشد، واقعاً خوب است. هر روز که نمي توانيد از اين اين کارها بکنيد، اما هر روز مي توان با يک يا چند جمله ساده و کوتاه، دل همسرتان را همراه تر کنيد. التبه دروغ نگوييد، چون زنان لااقل خودشان اعتقاد دارند که مردان دروغ گو را از مردان راست گو خيلي زود تشخيص مي دهند. ضمن اين که اساساً دروغ گفتن؛ خوب نيست.

فرمان دوم: بگذر
هيچ انساني کامل نيست. همسر شما هم مثل خود شما قطعاً روزهايي در زندگي اش داشته يا خواهد داشت که ناراحت باشد، خلق اش تنگ باشد، حوصله نداشته باشد و … حق مسلم اوست که در چنين روزهايي از درک و گذشت شما بهره مند شود. واقعاً شما درک و گذشت تان را مي خواهيد کي و کجا خرج کنيد؟ مگر در راديو تلويزيون نشنيده ايد که هيچ راطه تنگاتگي بدون گذشت و درک متقابل، پايدار نمي ماند؟ بگذريد!

فرمان سوم: حرف بزن
همه حرف هايتان را توي محل کارتان خرج نکنيد. کمي را هم نگاه داريد براي خانه و خانواده! اجازه ندهيد که گفت و گوهاي شما با همسرتان فقط در پيرامون فرزندان، کار روزانه، وضع معيشتي و آب و هوا باشد. اگر چنين اتفاقي رخ دهد، ازدواج تان در معرض خطر قرار مي گيرد…. ما گفتيم!

فرمان چهارم: وقت بگذار
مبادا همسرتان احساس کند که شما کارتان يا دوستان تان يا هر چيز و هر کس ديگري را به او ترجيح مي دهيد! چون در اين صورت، کلاه تان پس معرکه است؛ ضمن اين که آن چيز ديگر يا آن کس ديگر را هم اين جوري بدبخت مي کنيد. دوستانه و صميمانه توصيه مي کنم که براي همسرتان وقت بگذاريد. نه به اين معنا که اگر وقت اضافه اي پيدا کرديد آن را به همسرتان اختصاص دهيد، نه. او بايد احساس کند که شما او را در برنامه هاي روزانه تان لحاظ مي کنيد.

فرمان پنجم: نگو نه!
اگر نه گفتن به همسرتان عادت تان شده، خدا به تان رحم کند! چرا که تا جدايي راهي نمانده.
به گمان ام، داريد به ترکستان مي رويد! برگرديد. شايد بشود در اين نه گفتن ها تجديد نظر کرد. تجديد نظر کنيد. موافقت کردن با خواسته هاي معقول همسرتان مي تواند به شکل خيره کننده اي رابطه تان را محکم و استوار کند.

فرمان ششم: گوش کن
براي يک زن، هيچ چيز دل سرد کننده تر و آزار دهنده تر از اين نيست که احساس کند، احساسات و افکارش را با مردي مطرح کرده که عملاً به حرف هايش گوش نمي داده است. همسرتان توقع دارد، شما حرف هايش را نه فقط با گوش، که با دل و جان بشنويد. خب، اين که ديگر تقاضاي بزرگي نيست؛ گوش کنيد ديگر!

فرمان هفتم: مؤدب باش
چند وقت به چند وقت، کلمات و عباراتي مانند لطفاً بي زحمت، دست ات درد نکنه، خسته نباشي و مانند اين ها ر به همسرتان مي گوييد؟! متأسفاه خيلي از زوج هاي جوان، خيلي زود فراموش مي کنند که رعايت ادب و نشان دادن محبت براي حفظ و تداوم ازدواج از نان شب هم واجب تر است… شما را فرامواش نکنيد.

فرمان هشتم: کمک اش کن
يکي از مسائلي که منجر به جر و بحث هاي هر روزه مي شود، اين است که زن ومرد هر کدام شان چه قدر از بار زندگي مشترک را بر دوش مي کشند. قبول کنيد که انصاف نيست. تمام کارهاي کسالت بار خانه و امور مربوط به فرزندان را فقط همسرتان به عهده بگيرد. شما بدون اين که وظيفه تان پيوسته گوشزد شود، بايد بخشي از اين نوع کارها را به عهده بگيريد.

فرمان نهم: مرخصي بده
چند روز درماه به همسرتان مرخصي بدهيد. نه به اين معنا که او را تنها به مسافرت بفرستيد و خودتان در خانه با خيالي راحت وآسوده، خوش بگذرانيد! نه! منظورم اين است که او را براي چند روز در ماه از انجام کار منزل کاملاً معاف کنيد و خودتان به تنهايي تمام کارها را بر عهده بگيريد. او لااقل چند روز درماه اصلاً نبايد نگران شما و فرزندان و کار منزل باشد. اين حق مسلم همسرشماست که چند روزي را فارغ از اين اين نگراني ها استراحت کند. به علاوه، او از نظر روحي و جسمي هم به چنين مرخصي هايي شديداً نيازمند است. حرف حق ر بايدگفت؛ ببخشيد.

فرمان دهم: سالم باش
خيلي از مردان کله شق بازي در مي آورند و به سلامت شان چندان توجهي نمي کنند. خب، اين کار واقعاً خودخواهانه است! بايد همسرتان را هم در نظر داشته باشيد. او شريک زندگي شماست. از عادات زيان آور بپرهيزيد و در خصوص مسائل بهداشتي مسوولانه رفتار کنيد. خدا خيرتان بدهد!
منبع: نشريه زندگي ايده آل شماره 41

مطالب مشابه