خواندني براي همسران جوان

خواندني براي همسران جوان

براي موفقيت و شادكامي در ازدواج نمي‌توان راهنمايي‌هاي مخصوصي را درنظر گرفت،با اين وجود اين پيشنهادات لازم و ضروري به نظر مي‌رسد.

1- قاعده طلايي اول: همسر خود را گرامي بداريد.
ازدواج يعني اعلان استقلال، هنگامي كه ازدواج مي‌كنيد قول مي‌دهيد كه در مشقت و راحتي، فقر و سلامتي همسر خود را دوست بداريد. عشق شما به يكديگر بر پايه زندگي زناشويي استوار مي‌باشد. لذت عاشق سرور و خوشحالي معشوق است. همسرخود را گرامي بداريد و عقد ازدواج را محكم كنيد. زن و شوهر با طناب بسيار محكمي به هم متصل هستند. رشته‌هاي بسياري اين طناب را به وجود مي‌آورند كه از همه مهم‌تر رشته عشق و علاقه ‌اي است كه نسبت به يكديگر ابراز مي‌دارند. رشته‌هاي ديگري چون رشته علايق مشترك، تجربيات مشترك، وفاداري مشترك و تشريك مساعي در زندگي لازم است. هرچه رشته‌هاي اين طناب محكم‌تر باشند، ازدواج نيز باثبات‌تر خواهد بود. پس رشته‌هايي درست كنيد كه هرگز گسيخته نشوند.

2- قاعده طلايي دوم: وقتي ازدواج مي‌كنيد با همسرخود چون يك روح در دو جسم باشيد.
پس از ازدواج به والدين خود متكي نباشيد، بلكه بايد با زن خود روح جديدي را به وجود آوريد. به پدر و مادر خود احترام بگذاريد. خانواده‌اي جدا بسازيد و شانس موفقيت زيادي در زندگي به وجود آوريد.

3- قاعده طلايي سوم: فن عشق ورزي را بياموزيد.
هماهنگي سبب ايجاد علاقه زناشويي مي‌شود. در روابط خود احساسات و عواطف را توام سازيد. هر چه روابط شما هماهنگ‌تر باشد شانس موفقيت شما نيز بيشترخواهد بود.

4- قاعده طلايي چهارم: خود را براي پدر و مادر شدن آماده كنيد.
درباره حقايق مربوط به پدرشدن اطلاعات كسب كنيد، سلامتي روحي و جسمي اطفال شما بستگي به دقت‌هاي اوليه شما دارد. هر چه توجه و دقت شما بيشتر باشد سلامتي آنها بهتر تامين مي‌شود براي آنها زمينه مستعدي تهيه كرده و مقدمه خوبي براي زندگي آنها به وجود آوريد. محيط خانواده، بهترين مكان براي تربيت كودك است. كودكاني كه عضو خانواده‌هاي مهربان و فداكار هستند از نظر روحي بهتر تربيت مي‌شوند. بهترين آمادگي جهت پدر و مادر شدن، ازدواج حقيقي است.

5-قاعده طلايي پنجم: در زندگي زناشويي بردبار و صبور باشيد!
هرگاه بخواهيد به تنهايي حركت كنيد هركجا بخواهيد قدم مي‌گذاريد ولي هنگامي كه با يك نفر ديگر هستيد قدم‌هاي شما بايد با او هماهنگ باشد. در ابتداي كار ممكن است پاي يكديگر را لگد كنيد ولي سپس تجربه كسب مي‌كنيد كه چگونه خود را با يكديگر هماهنگ سازيد. در ازدواج نيز براي ايجاد هماهنگي جسمي و روحي گذشت زمان لازم است، براي موفق شدن بايد صبور و بردبار باشيد. خويشاوندان زن و شوهر نيز بايد صبورباشند و براي ايجاد چنين صبر و شكيبايي گذشت زمان لازم است، وقتي كه دختري عاشق پسري مي‌شود نمي‌تواند الزاما مادر او را يا پدرش را دوست بدارد. عروس و داماد نمي‌توانند خيلي سريع با زندگي داخلي همسرشان پيوستگي ايجاد كنند! براي حل وفصل اين موضوع زمان براي درك، فهم و شعور لازم است.

6- قاعده طلايي ششم: ريشه ازدواج خود را محكم سازيد!
به زندگي زناشويي مانند گياه بايد توجه كرد، به خصوص زماني كه هنوزتازه و نورس است ريشه آن را بايد با انديشه مشترك، دقت و توجه، مهرو محبت و بالاخره حس تفاهم كه به منزله خورشيد و باران هستند سيرآب و تقويت كرد. به يكديگر ابراز علاقه كنيد، به هر شكلي كه مي‌توانيد احساسات خود را به يكديگر نشان دهيد. ممكن است عشق از گفتار عميق‌تر باشد ولي گاهي با محبت نمايان مي‌گردد. روابط زناشويي را پرورش داده و آن را برويانيد. براي توجه به گياه بايد علف‌هاي هرز را چيد. هرگاه علف‌هاي هرز رشد و نمو كنند، گياه مزبور پرورش نيافته و خشك مي‌شود! چنانچه علف‌هاي هرز را سريعا از بين ببريم، گياه رشد كامل خود را به دست مي آورد. در ازدواج نيز علف‌هاي هرز را به محض پيدايش از بين ببريد. بگذاريد گياه ازدواجتان آن طوري كه شايسته است، رشد و نمو نمايد.

7- قاعده طلايي هفتم: در صورت لزوم با افراد مطلع مشورت كنيد.
مشورت درباره ازدواج به منزله هنر و علم اجتماعي ظهور كرده است. پزشكان، صاحب نظران علوم اجتماعي، متخصصين تعليم و تربيت و مشاوران ازدواج خود را براي چنين وظيفه اجتماعي آماده مي‌سازند و مشاور مطلع به شما بصيرت و ادراك كافي داده و شما را از بيماري‌هاي زناشويي و اختلالات رواني كه ممكن است هيچ كدام از شما آگاهي و بينش بر منابع كشمكش ‌هاي خود نداشته باشيد آگاهي مي‌سازد زيرا علت بعضي از نارضايتي‌ها واضح و آشكار نمي‌باشد. ممكن است يك بحث جزيي مربوط و منوط به حسن عدم امنيت، آرزوي قدرت و … باشد. اگر شما قادر به حل موضوع نباشيد، مشاورشما آن را حل خواهد كرد. از ديگران راهنمايي بخواهيد و بر شانس موفقيت خود در زندگي زناشويي‌تان بيفزاييد.

8-قاعده طلايي هشتم: از قوانين هشتگانه طلايي پيروي كنيد!
با همسر خود همان طور رفتار كنيد كه ميل داريد او با شما رفتار كند . از احساسات يكديگر مطلع بوده و به احتياجات ديگري توجه داشته باشيد. ببخشيد، همان طور كه ميل داريد بخشيده شويد. از جسارت، اهانت و بي وفايي بپرهيزيد!
منبع:نشريه آيينه زندگي،شماره 95

مطالب مشابه