5 سوال مهم در زندگي زناشويي

5 سوال مهم در زندگي زناشويي

بر اساس يه تحقيق ، 5 سوال وجود دارد که زنا بهتره از مردا نپرسن . چون اگه جواباشون درست داده بشه ، شر به پا مي شه !
اين 5 سوال عبارتند از :
ـ به چي فکر مي کني ؟
ـ آيا دوستم داري ؟
ـ آيا من چاقم ؟
ـ به نظر تو ، اون دختره از من خوشگل تره ؟
ـ اگه من بميرم ، تو چي کار مي کني ؟

به چي فکر مي کني ؟
جواب مورد نظر براي اين سوال اينه : « عزيزم از اينکه به فکر فرو رفته بودم متاسفم ! داشتم به اين فکر مي کردم که تو چقدر زن خوب و دوست داشتني و متفکر و با شعور و زيبايي هستي و من چقدر خوشبختم که با تو زندگي مي کنم . » البته اين جواب هيچ ربطي به موضوع مورد فکر مرد نداره ! چون مرد داشته به يکي از موارد زير فکر مي کرده :
الف ـ فوتبال
ب ـ بسکتبال
ج ـ چقدر تو چاقي !
د ـ چقدر اون دختره از تو خوشگل تره !
هـ ـ اگه تو بميري پول بيمه ات رو چطوري خرج کنم ؟
يه مرد در سال 1973 بهترين جواب رو به اين سوال داده . اون گفته : « اگه مي خواستم تو هم بدوني ، به جاي فکر کردن ، درباره اش حرف مي زدم ! »

آيا دوستم داري ؟
جواب مورد نظر اين سوال « بله » است ! و مردايي که محتاط ترن مي تونن بگن : « بله عزيزم » جواباي اشتباه عبارتند از :
الف ـ فکر کنم اين طور باشه .
ب ـ اگه بگم بله ، احساس بهتري پيدا مي کني ؟
ج ـ بستگي داره که منظورت از دوست داشتن چي باشه .
د ـ مگه مهمه ؟
هـ ـ کي ؟ … من ؟

آيا من چاقم ؟
واکنش صحيح و مردانه نسبت به اين سوال اينکه با اعتماد به نفس و تاکيد بگين : « نه ، البته که نه » و به سرعت اتاق رو ترک کنين ! جواباي اشتباه اينا هستن :
الف ـ نمي تونم بگم چاقي ، اما لاغر هم نيستي .
ب ـ نسبت به چه کسي؟
ج ـ يه کمي اضافه وزن بهت مياد .
د ـ من چاق تر از تو هم ديدم .
هـ ـ ممکنه سؤالت رو تکرار کني ؟ داشتم به بيمه ات فکر مي کردم .

به نظر تو اون دختره از من خوشگل تره ؟
« اون دختره » در اينجا مي تونه يه دوست قبلي يا يه عابر که از فرط زل زدن به اون تصادف کردين يا هنرپيشه يه فيلم باشه . در هر حال جواب درست اينه : « نه ، تو خوشگل تري »
چند تا از جواباي غلط رو بخونين :
الف ـ خوشگل تر که نه ، اما به نحو ديگه اي خوشگله .
ب ـ نمي دونم اين جور موارد رو چطوري مي سنجنن .
ج ـ بله ، اما مطمئنم تو شخصيت بهتري داري
د ـ فقط از اين بابت که اون جوون تر از توئه .
هـ ـ ممکنه سؤالت رو تکرار کني ؟ داشتم راجع به رژيم لاغريت فکر مي کردم .

اگه من بميرم تو چي کار مي کني ؟
جواب صحيح : « آه عزيزترينم ! در حادثه اجتناب ناپذير فقدان تو ، زندگي برام متوقف مي شه و ترجيح مي دم خودمو زير چرخ اولين کاميوني که رد مي شه بندازم ! » اين سوال همون طور که تو گفتگوي زير مي بينين ، ممکنه از سؤالاي ديگه توفاني تر باشه !
زن : عزيزم اگه من بميرم تو چي کار مي کني ؟
مرد : عزيزم چرا اين سؤالو مي پرسي ؟ اين سؤال منو نگران مي کنه .
زن : آيا دوباره ازدواج مي کني ؟
مرد : البته که نه عزيزم !
زن : مگه دوست نداري متاهل باشي؟
مرد : معلومه که دوست دارم .
زن : پس چرا دوباره ازدواج نمي کني ؟
مرد : خيلي خب ازدواج مي کنم .
زن ( با لحن رنجيده ) : پس ازدواج مي کني ؟
مرد : بله
زن (بعد از مدتي سکوت ) : آيا باهاش تو همين خونه زندگي مي کني ؟
مرد : خب بله ، فکر کنم همين کار رو بکنم !
زن ( با ناراحتي ) : بهش اجازه مي دي لباساي منو بپوشه ؟
مرد : اگه اين طور بخواد خب بله .
زن ( باسردي ) : واقعاً ؟ لابد عکساي منو هم مي کَني و عکساي اونو به ديوار مي زني .
مرد : بله ، به نظرم کار درستي مياد .
زن ( در حالي که اين پا و اون پا مي کنه ) : پس اين طور … حتماً بهش اجازه مي دي با چوب گلف منم بازي کنه ؟
مرد : البته که نه عزيزم ، چون اون چپ دسته !
منبع:مجله خدايا کمکم کن،شماره 6

مطالب مشابه