ده پيشنهاد براي برقراري يک ارتباط صحيح

ده پيشنهاد براي برقراري يک ارتباط صحيح

در رابطه هم مثل ساير جنبه ها زندگي ، روحيه و منش رفتاري شما به همان اندازه اعمال تان اهميت دارد . اگر ارزش هايي را که در زير به آنها اشاره مي کنيم سرمشق زندگي خود قرار دهيد ، خواهيد ديد که کم کم با صداقت ، راستي ، عشق و اشتياق بيشتر زندگي مي کنيد و اين روح زندگي به رابطه تان خواهد دميد .

1 ـ مالک رابطه تان باشيد :
شما کاملاً مسئول رابطه تان هستيد . نبايد فکر کنيد که قرباني هستيد و از اين رابطه زجر مي کشيد ، چون طرف رابطه تان هماني نيست که مي خواهيد . فقط وقتي دست از اين طرز فکر برداريد ، قادر خواهيد بود خود را فردي توانمند و با نفوذ در رابطه بدانيد .

2 ـ خطر زخم خوردن را بپذيريد :
اجازه ندهيد ترس بر زندگي شما مستولي شود . خواستن ، بيرون رفتن و اميد داشتن ، شما را آسيب پذير مي کند . وقتي خود را روي اين خط بيندازيد ، احتمالش هست که به آنچه مي خواهيد دست پيدا کنيد و خواه ناخواه احتمال اين هم وجود دارد به خاطر اينکه به آنچه خواسته ايد نرسيديد ، آسيب ببينيد . اما نبايد خودتان را ببازيد .

3-طرف تان را بپذيريد :
اگر طرف تان ببيند که شما او را پذيرفته ايد ، توانايي نزديک شدن به شما راپيدا مي کند . دو زوجي که به سمت همديگر در حرکتند ، به جاي اينکه به خاطر ترس از زخم خوردن ، به دنبال يک جاي امن بگردند ، احتمال زيادي وجود دارد که با هم تلفيق پيدا کنند .

4 ـ روي دوستي متمرکز شويد :
بايد از مشکلات و زخم هايي که در ارتباطات صميمي گذشته خورده ايد ، يک قدم عقب بکشيد و روي ويژگي هاي مثبت طرف تان متمرکز شويد . ببينيد چه چيز باعث شروع دوستي و ايجاد اين صميميت بين شما شده است .

5 ـ اعتماد به نفس طرف تان را بالا ببريد :
بايد روحيه پذيرش را در عمل بياوريد . اين جرات و خلاقيت را پيدا کنيد که چطور حس اعتماد به نفس طرف مقابلتان را بالا ببريد ، حتي وقتي که مجبوريد او را نقد کنيد . از اين طريق محيط بهتري براي پرورش ايجاد مي کنيد و طرف تان هيچ علاقه اي به ترک شما نشان نخواهد داد .

6 ـ ناکامي هاي تان را بيرون بريزيد :
ناکامي هاي تان را بررسي کنيد و در مقابل اين وسوسه که آنها را در طرف تان خالي نماييد ، مقابله کنيد . وقتي تشخيص دهيد نقاط منفي که در طرف تان مي بينيد ، همان چيزهايي است که در خودتان مي بينيد ، مطمئناً طريقه ي رابطه تان را با او تغيير خواهيد داد .

7 ـ رو راست و صادق باشيد :
هيچ چيز بدتر از يک رابطه ناهمخوان نيست ؛ رابطه اي که فرد حرفي مي زند اما رفتار و منش غير کلامي خود چيزي کاملاً متفاوت با آن را مي رساند . سعي کنيد احساسات تان را رشد يافته و مسئولانه ابراز کنيد . با صادق بودن در مورد احساسات تان ، رابطه خود را بر پايه راستي و درستي بنا مي کنيد نه دروغ و ريا .

8 ـ به جاي حق به جانب بودن ، شاد باشيد :
سعي نکنيد کارهايي که در رابطه انجام مي دهيد را بر مبناي کارآمد بودن آن کارها بسنجيد . مثلاً سعي نکنيد هميشه و هميشه اين را به اثبات برسانيد که شما بيشتر از طرف تان مي فهميد . در عوض شکيبايي ، درک و دلسوزي از خود نشان دهيد که در رابطه تان دشمني هم ايجاد نمي کند . پس به جاي حق به جانب شدن ، سعي کنيد در کنار هم شاد و خوشحال باشيد .

9 ـ بر بحث و جدل ها غلبه کنيد :
اوقات تلخي و دعوا بين همه پيش مي آيد و به طريقي بر رابطه تاثير مي گذارد . به هيچ عنوان نبايد از ابزار تهديد براي کنترل و اصلاح طرف تان استفاده کنيد . با اين روش فقط امکان بحث و گفتگوي معقول را از خود و طرف تان مي گيريد .

10 ـ احساسات تان را به جنب و جوش در آوريد :
بايد علاقه خود را به طريقي عملي به طرف تان نشان دهيد . آنقدر غرق در پيام هاي منفي نشويد . بايد کاري کنيد که خود و رابطه تان روز به روز بهتر شود .
منبع:مجله خدايا کمکم کن،شماره 6

مطالب مشابه