نام های امام زمان علیه السلام

نام های امام زمان علیه السلام

۱- امام باقر علیه السلام : در پاسخ به پرسش ثمالی از علت نامگذاری آن حضرت به قائم :چون جرم حسین – صلی الله علیه -کشته شد فرشتگان با گریه و فغان به درگاه خداوند عزوجل فریاد برآوردند که : ای خدای و سرور ما ! آیا از کسی که برگزیده ی تو و فرزند برگزیده ی تو وبهتر آفریده ی تو را می کشد چشم می پوشی ؟ خداوند عزوجل به آنان وحی فرمودکه : فرشتگان من ، آرام گیرید ؛ به عزت و جلالم سوگند که از آنان انتقام خواهم گرفت گرچه بطول انجامد. آن گاه خداوند امامان نسل حسین علیه السلام را به فرشتگان نشان داد و فرشتگان بدان شادمان گشتند .در میان آنان یکی ایستاده بود و نماز می خواند خداوند فرمود :
با این « قائم » از آنان انتقام می کشم.(۱)
۲- امام صادق علیه السلام : ان گاه که از علامت نامگذاری قائم به « مهدی» پرسیده شد : چون او به هر امر نهانی رهنمون می شود(۲)
۳- امام باقر علیه السلام : درباره ی این آیه که « هر که به ستم کشته شود به ولی او قدرتی داده ایم … همانا او پیروزمند است » و من قبل مظلوما فقد جعلنا اولیه سلطانا …انه کان منصورا.
۳- خداوند مهدی را منصور ( پیروزمند) نامید همچنان که ( پیامبر را نیز او ) احمد و محمد ومحمود نامید و همچنان که عیسی را مسیح علیه السلام نامگذاری کرد.(۴)

پی نوشت:

۱- البحار ج ۵۱ / ص ۲۸ /ح ۱.
۲- الغیبه للطوسی ، ص ۴۷۱ و ۴۸۹.
۳- سوره ی مبارکه الاسراء : آیه ی ۳۳.
۴- البحار : ج ۵۱ / ص ۲۸ باب ۲.
منبع:امام مهدی در روایات

مطالب مشابه