نام هاي امام زمان عليه السلام

نام هاي امام زمان عليه السلام

1- امام باقر عليه السلام : در پاسخ به پرسش ثمالي از علت نامگذاري آن حضرت به قائم :چون جرم حسين – صلي الله عليه -کشته شد فرشتگان با گريه و فغان به درگاه خداوند عزوجل فرياد برآوردند که : اي خداي و سرور ما ! آيا از کسي که برگزيده ي تو و فرزند برگزيده ي تو وبهتر آفريده ي تو را مي کشد چشم مي پوشي ؟ خداوند عزوجل به آنان وحي فرمودکه : فرشتگان من ، آرام گيريد ؛ به عزت و جلالم سوگند که از آنان انتقام خواهم گرفت گرچه بطول انجامد. آن گاه خداوند امامان نسل حسين عليه السلام را به فرشتگان نشان داد و فرشتگان بدان شادمان گشتند .در ميان آنان يکي ايستاده بود و نماز مي خواند خداوند فرمود :
با اين « قائم » از آنان انتقام مي کشم.(1)
2- امام صادق عليه السلام : ان گاه که از علامت نامگذاري قائم به « مهدي» پرسيده شد : چون او به هر امر نهاني رهنمون مي شود(2)
3- امام باقر عليه السلام : درباره ي اين آيه که « هر که به ستم کشته شود به ولي او قدرتي داده ايم … همانا او پيروزمند است » و من قبل مظلوما فقد جعلنا اوليه سلطانا …انه کان منصورا.
3- خداوند مهدي را منصور ( پيروزمند) ناميد همچنان که ( پيامبر را نيز او ) احمد و محمد ومحمود ناميد و همچنان که عيسي را مسيح عليه السلام نامگذاري کرد.(4)

پی نوشت:

1- البحار ج 51 / ص 28 /ح 1.
2- الغيبه للطوسي ، ص 471 و 489.
3- سوره ي مبارکه الاسراء : آيه ي 33.
4- البحار : ج 51 / ص 28 باب 2.
منبع:امام مهدي در روايات

مطالب مشابه