رابطه خوب همسران تصادفي نيست

رابطه خوب همسران تصادفي نيست

نويسنده:سولماز فروتن

اينکه زن و شوهر رابطه خوبي داشته باشند، تصادفي نيست.روابط عاشقانه موفق،به طور اتفاقي رخ نمي دهند.همسراني که روابط عاشقانه اي دارند،اقدامات خاصي را انجام مي دهند که افراد در روابط ناموفق آنها را انجام نمي دهند:

مهرباني با خود و ديگري
لحظه اي به اين فکر کنيد که امروز را چگونه گذرانده ايد.آيا بر چيزهايي که در مورد خودتان يا همسرتان دوست نداريد تمرکز کرده ايد؟آيا بيشتر زمان،فکر خود را صرف قضاوت در مورد خودتان يا همسرتان کرده ايد؟يا مهرباني به خود يا ديگران،از جمله همسرتان،را در اولويت کارهاي خود قرار داده ايد؟افرادي که روابط موفق دارند،با خود و همسرشان با مهرباني -گفتار و کردار،نگاه،شنود و افکار محبت آميز-رفتار مي کنند.براي آنها مهربان بودن خيلي مهم تر از اين است که همسر خود را با خشم،قضاوت بيجا، انتقاد،آزار،سرزنش،مقاومت يا عقب نشيني کنترل کنند.

مسووليت پذيري شخصي براي احساسات
افراد در روابط عاشقانه،همسرشان را مسوول احساسات خود نمي دانند.وقتي عصباني،رنجيده خاطر، مضطرب،افسرده،منزجر، ناراحت، مقصر يا شرمگين هستند،در وجود خود به دنبال افکار و رفتارهايي مي گردند که ممکن است موجب بروز اين احساسات دردناک شده باشند.آنها خودشان را قرباني تصميمات همسرشان نمي دانند.درعوض ياد مي گيرند که چگونه بدون اينکه خشم خود را بر سر همسرشان خالي کنند،احساسات خود را کنترل کنند.به جاي خالي کردن احساس خشم،سرزنش،اضطراب يا افسردگي بر سر همسر خود،در صورت نياز از او طلب کمک مي کنند.

مسووليت پذيري سازمان يافته
در روابط موفق،افراد مسووليت مديريت زمان و مکان را به نحوي مي پذيرند که هم براي خودشان و هم براي همسرشان کارساز باشد.آنها اطمينان دارند که براي صحبت کردن،يادگيري،حل اختلافات و دوست داشتن يکديگر وقت کافي را درنظر گرفته اند.آنها اطمينان حاصل مي کنند که براي فرزندان،انجام کارهاي منزل،کار و استراحت وقتي را کنار گذاشته اند.اگر زن و شوهر،يکي به پاکيزگي و ديگري به بي نظمي تمايل داشته باشد،هر دو تلاش مي کنند که به جاي اطاعت،کنترل يا مقاومت، محيط زندگي را براي خودشان خوشايند سازند.چون اولويت اول آنها مهرباني با خود و طرف مقابل است،براي کشف راه هايي در زندگي مشترک که احتياجات هر دو طرف را برآورده سازد،انگيزه زيادي دارند.

مسووليت پذيري مالي
زن و شوهرهاي موفق اطمينان دارند که نه تنها به اندازه رفع نياز مالي خود پول درمي آورند بلکه ياد گرفته اند که چگونه اين پول را طوري خرج کنند که براي خود و همسرشان استرس ايجاد نکند.آنها متقابلاً تصميم مي گيرند که هر دو شاغل باشند يا نه.در ارتباط با مسايل مالي،تصميمات يک نفره نمي گيرند که سبب ايجاد تاثير منفي بر همسرشان شود.در روابط موفق،زن و شوهر پول را طوري خرج نمي کنند که در طرف مقابل ايجاد استرس کنند.همسران عاشق،در مورد بودجه خانواده، تصميمات دو نفره مي گيرند و هر دو به آن پايبند هستند.

سلامتي و سعادت
وقتي دو نفر به خوبي از خود و ديگري مراقبت مي کنند،براي مراقبت از سلامتي جسمي شان تلاش مي کنند.همسران عاشق،طوري رفتار نمي کنند که طرف مقابل نسبت به سلامت آنها نگران شود.آنها در موقع غيرضروري-مثل موتورسواري بدون کلاه ايمني يا شرکت در فعاليت هايي که در صورت عدم استفاده از عينک ايمني به چشم ها آسيب مي رسانند-ريسک نمي کنند.در حالت ناخوشي رانندگي نمي کنند،غذاي سالم مي خورند، به اندازه کافي ورزش کرده و دخانيات مصرف نمي کنند.در روابط عاشقانه،افراد نمي خواهند همسرشان به خاطر زياني که ممکن است در اثر يک بيماري نابهنگام متحمل شوند،غصه بخورد.بنابراين در تلاش هستند که به خوبي از خودشان- تا حدي از خود و تا حدي از همسرشان-مراقبت کنند.
بار ديگر:روابط عاشقانه موفق،اتفاقي رخ نمي دهند.آنها نتيجه مسووليت پذيري جسمي،عاطفي، مالي،سازمان يافته و معنوي شخص در خلال يک رابطه هستند.
منبع: www.articlescube.com
منبع:مجله ي موفقيت شماره 165

مطالب مشابه