عظمت روحی

عظمت روحی

امام سجاد علیه السلام همواره بطور ناشناس پنهانی به منزل پسر عموی خود می رفت و به او پول می داد اوهم پول را می گرفت و تشکر می کرد و می گفت : خدا به امام علی بن الحسین جزای خیر ندهد که به من کمک نمی کند. امام علیه السلام این انتقاد را از پس عموی خود می شنید اماصبر و تحمل می کرد و خود را معرفی نمی کرد. وقتی آن حضرت از دنیا رفت فهمید کسی که به او پول می داده است علی بن الحسین علیه السلام بوده است پس از مرگ ، امام علیه السلام همواره بر سر قبرش می رفت وبر او گریه می کرد.
قصه های تربیتی چهارده معصوم (علیه السلام) / محمد رضا اکبری

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید