حضرت مهدي عليه السلام، بقية الله در زمين

حضرت مهدي عليه السلام، بقية الله در زمين

حضرت مهدي عليه السلام، بقية الله در زمين

1- قرآن کريم:

«بقية الله خيرلکم ان کنتم مومنين و ما انا عليکم بحفيظ» (1)
آگر ايمان آورده ايد، بقية الله (آنچه خدا باقي مي گذارد) برايتان بهتر است. و من نگهبان شما نيستم.
2- امام علي عليه السلام مي فرمايد: زره حکمت را پوشيد و آن را با همه آداب و شرايطش فراگرفت …. او باقيمانده ي حجتهاي خداست و جانشيني از جانشينان پيامبران اوست.

(بقية من بقايا حجته، خليفة من خلائف انبيائه.) (2)
3- حضرت مهدي عليه السلام: انا بقية الله في ارضه، و المنتقم من اعدائه.
من بقية الله (باقيمانده خدا) در زمينم و از دشمنان او انتقام مي گيرد. (3)
4- امام باقر عليه السلام: هرگاه قيام کند به کعبه تکيه دهد و سيصد و سيزده مرد بر گردش حلقه زنند. نخستين که مي گويد اين آيه است. «بقية الله خير لکم ان کنتم مومنين» بقية الله (باقيمانده ي خداوند) براي شما بهتر است اگر ايمان داشته باشيد.
آنگاه مي فرمايد: من بقية الله (باقيمانده ي خدا) هستم و حجت و جانشين او براي شما. هيچ مسلماني به او درود نگويد مگر چنين : «السلام عليک يا بقية الله في ارضه» . (4)

پي نوشت :

1. شريفه هود/ آيه 86.
2. شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج 10 / ص 95 ميزان الحکمه ج 1/ ص 336/ ح 1167
3. کمال الدين: ج 2 / ص 384 / ج1 ميزان الحکمه ج 1/ ص 336/ ح 1168
4. نورالثقلين: ج 2/ ص 392/ ح 194

مطالب مشابه