حضرت مهدی علیه السلام، بقیه الله در زمین

حضرت مهدی علیه السلام، بقیه الله در زمین

حضرت مهدی علیه السلام، بقیه الله در زمین

۱- قرآن کریم:

«بقیه الله خیرلکم ان کنتم مومنین و ما انا علیکم بحفیظ» (۱)
آگر ایمان آورده اید، بقیه الله (آنچه خدا باقی می گذارد) برایتان بهتر است. و من نگهبان شما نیستم.
۲- امام علی علیه السلام می فرماید: زره حکمت را پوشید و آن را با همه آداب و شرایطش فراگرفت …. او باقیمانده ی حجتهای خداست و جانشینی از جانشینان پیامبران اوست.

(بقیه من بقایا حجته، خلیفه من خلائف انبیائه.) (۲)
۳- حضرت مهدی علیه السلام: انا بقیه الله فی ارضه، و المنتقم من اعدائه.
من بقیه الله (باقیمانده خدا) در زمینم و از دشمنان او انتقام می گیرد. (۳)
۴- امام باقر علیه السلام: هرگاه قیام کند به کعبه تکیه دهد و سیصد و سیزده مرد بر گردش حلقه زنند. نخستین که می گوید این آیه است. «بقیه الله خیر لکم ان کنتم مومنین» بقیه الله (باقیمانده ی خداوند) برای شما بهتر است اگر ایمان داشته باشید.
آنگاه می فرماید: من بقیه الله (باقیمانده ی خدا) هستم و حجت و جانشین او برای شما. هیچ مسلمانی به او درود نگوید مگر چنین : «السلام علیک یا بقیه الله فی ارضه» . (۴)

پی نوشت :

۱. شریفه هود/ آیه ۸۶.
۲. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج ۱۰ / ص ۹۵ میزان الحکمه ج ۱/ ص ۳۳۶/ ح ۱۱۶۷
۳. کمال الدین: ج ۲ / ص ۳۸۴ / ج۱ میزان الحکمه ج ۱/ ص ۳۳۶/ ح ۱۱۶۸
۴. نورالثقلین: ج ۲/ ص ۳۹۲/ ح ۱۹۴

مطالب مشابه