زوجهای جوان ! نقشه های مهر و محبت خود را بهبود ببخشید.

زوجهای جوان ! نقشه های مهر و محبت خود را بهبود ببخشید.

نویسنده :جان گاتمن

روری پزشک متخصص اطفال بود که کلینیکی را برای بچه ها دایر کرده بود.
او در بیمارستان از طرفداران زیاد برخوردار بود،شخصیت محبوبی بود که همه او را دکتر روری صدا می زدند.روری درونگرا و با این حال بسیار گرم و پر محبت بود و مشرب خوبی داشت.دکتر روری در ضمن به شدت اهل کار بود .می توان گفت معتاد به کار بود که ماهی بیست شب را در بیمارستان می خوابید .او دوستان فرزندانش را به اسم نمی شناخت ،حتی اسم سگ خانواده را هم نمی دانست .حتی اگر از او می پرسیدید که در پشتی خانه کجاست،رو به سمت زنش لیزا می کرد تا این را از او سؤال کند.
زنش از اینکه او را تا این حد کم می دید و احساس می کرد که به لحاظ عاطفی به او نمی رسد،ناراحت بود.لیزا گهگاه سعی می کرد که مهر و محبتش را به شوهرش نشان دهد،اما کوششهایش شوهرش را ناراحت می کرد .لیزا به این نتیجه رسیده بود که شوهرش برای او و ازدواجشان ارج و قربی قائل نیست.
تا به امروز تحت تأثیرحکایت این زوج هستم.یک طرف مرد با استعدادی بود که حتی اسم سگ خانه شان را نمی دانست و در پشتی خانه را نمی توانست پیدا کند.از جمله اشکالات بسیار زیادی که در این رابطه زناشویی وجود داشت ،شاید اساسی تر از همه بی اطلاعی تکان دهنده روری از زندگی خانوادگی خود بود.او به قدری درگیر کارش بود که در مغزش فضا و مجالی برای پرداختن به نیازهای اساسی زنش وجود نداشت.
من به این نتیجه رسیده ام که بسیاری از زوجها با مشکل مشابهی در روابط زناشویی خود روبه رو هستند .زن و شوهر درباره آنچه همسرشان دوست دارد یا ندارد،درباره نگرانیها ،هراسها و استرسهای یکدیگر بی اطلاعند .ممکن است شوهر عاشق هنرهای مدرن باشد،اما زنش نداند که هنرمند مورد علاقه او چه کسی است .شوهر هم اسامی دوستان زنش را به خاطر نمی آورد،همکاران او را نمی شناسد و نمی داند که کدام همکارزنش است که با او رابطه خوبی ندارد.
در نهایت دیگر به زوجهایی بر می خوریم که صمیمانه از دنیای یکدیگر باخبرند .من این را نقشه عشقی مفصل نام داده ام .اشاره ام به آن بخشی از مغز شماست که همه اطلاعات لازم در مورد همسرتان را در خود حفظ کرده است .به عبارت دیگر،می توان گفت این زوجها از فضای شناختی قابل ملاحظه ای درباره یکدیگر بهره دارند.آنها از سوابق و حوادث مهم زندگی یکدیگر در سالهای گذشته باخبرند و مرتب اطلاعات خود را به روز می کنند تا اطلاعات دست به نقد و جدیدی درباره دنیای زندگی همسرشان داشته باشند.وقتی زن برای شوهرش سفارش یک سالاد می دهد،خوب می داند که او از چه سسی خوشش می آید .اگر زن تا دیر وقت کار می کند،شوهرش برنامه تلویزیونی مورد علاقه او را در نوار ضبط می کند تا روز بعد فرصت تماشای آن را پیدا کند.مرد می داند که زنش درباره رئیسش چه نظری دارد.می داند که کدام آسانسور را باید سوار شود تا به دفتر کار زنش برسد .زن و شوهر در چنین ازدواجی از هدفهای یکدیگر از زندگی آگاهی دارند،از نگرانیهای یکدیگر مطلعند ،امیدها و امیال یکدیگر را می شناسند.
بدون یک چنین نقشه عشقی نمی توانید به راستی همسرتان را بشناسید .و اگر به درستی کسی را نشناسید ،چگونه می توانید او را دوست بدارید ؟بی جهت نیست که برای دانستن و شناخت تا این حد اهمیت قائل شده اند.

قدرت در دانستن است
از شناخت و دانستن نه تنها عشق،بلکه راههای برخورد با مشکلات زندگی زناشویی نشئت می گیرد.زوجهایی که درباره یکدیگر نقشه های عشقی مفصل دارند به راحتی بیشتری می توانند با حوادث پر استرس و اختلافات زناشویی کنار بیایند و با آنها برخورد منطقی داشته باشند .برای مثال،به یکی از زمینه سازان عمده نارضاییها در زندگی زوجها توجه کنید:تولد اولین فرزند .۶۷ درصد زوجهای به تازگی ازدواج کرده در بررسیهای ما وقتی والد شدند،از میزان رضایت خاطرشان از زندگی زناشویی کاسته شد،اما ۳۳ درصد باقی مانده با این مشکل روبه رو نشدند .در واقع ،بیش از ۵۰ درصد آنها مدعی بودند که زندگی زناشویی شان بهتر شده است.
وجه تمایز این دو گروه کدام بود؟بله ،درست حدس زدید .زوجهایی که بعد از تولد فرزند شان به زندگی زناشویی بهتری دست یافتند آنهایی بودند که درباره یکدیگر نقشه عشقی مفصل داشتند .این نقشه های عشقی حافظ روابط آنها در جریان مشکلات زندگی زناشویی بود.از آنجایی که زن و شوهر عادت داشتند درباره یکدیگر اطلاعات به روز و دست اول داشته باشند،از جاده خارج نمی شدند.اما اگر ازیکدیگر اطلاعات عمیقی نداشته باشید،ازدواجتان به راحتی راه خود را گم می کند.
مگی وکن کوتاه زمانی بعد از آشنایی ازدواج کردند و تصمیم گرفتند تشکیل خانواده بدهند.آنها نه تنها از جزئیات زندگی یکدیگر با خبر بودند-سرگرمیها ،ورزشها و سایر علایق -بلکه از باورها ،اشتیاقها و نگرانیهای یکدیگر خبر داشتند.آنها بدون توجه به اینکه چقدر گرفتار بودند وسرشان شلوغ بود،
اولویتهای یکدیگربودند.هفته ای دست کم یک بار شام را در بیرون از منزل صرف می کردند و ضمن آن درباره موضوعات مختلف،از موضوعات سیاسی گرفته تا وضع آب و هوا و ازدواج خود ،حرف می زدند.
وقتی دخترشان آلیس متولد شد،مگی تصمیم گرفت کار بیرونش را ترک کند و با فرزندش درخانه بماند .حتی خود او از تصمیمی که گرفت شگفت زده بود زیر او همیشه عاشق کارش بود.اما وقتی مادر شد،احساسش تغییر کرد.او حاضر بود به خاطر آلیس از خود گذشتگی کند.حالا او پیشنهاد کرد پولی را که برای خرید یک قایق موتوری پس انداز می کنند،به حساب هزینه دانشکده فرزندشان ریخته شود.اتفاقی که برای مگی افتاد برای مادران متعددی روی می دهد .تجربه والد بودن به قدری قدرتمند است که تمام باورها و ارزشهای شما را تغییر می دهد.
در آغاز،کن از تغییراتی که در زنش ایجاد شده بود شگفت زده شد.زنی که او می شناخت در برابر چشمانش متحول می شد،اما از آنجایی که آنها عادت داشتند با هم درپیمان و ارتباط قوی به سر ببرند،کن توانست از اندیشه های مگی و احساسات او آگاه شود.در بسیاری از مواقع،وقتی کودکی متولد می شود،شوهر از صحنه کنار گذاشته می شود و به او آن اعتنای سابق نمی شود (در فصل ۹ دراین باره بیشتر بحث می کنیم)برای کن،شناختن مگی همیشه یک اولویت بود.او کاری را که بسیاری از پدرها می کنند ،نکرد و از دایره مادر و فرزندش فاصله نگرفت.این گونه آنها به اتفاق تحول والد شدن را پشت سر گذاشتند و اجازه ندادند که کمترین مشکلی متوجه زندگی زناشویی آنها بشود.
فرزند دار شدن یکی از حوادث زندگی است که زوجها اگر نقشه عشقی مفصل نداشته باشند،ممکن است از آن آسیب ببینند .هر تغییر عمده دیگر،تغییر شغل،بیماری یا بازنشسته شدن-می تواند اثرات مشابهی بر جای بگذارد .گذشت زمان هم می تواند تغییراتی ایجاد کند.هر چه بیشتر یکدیگر را بشناسید و درک کنید ،راحت تر می توانید با مسائل زندگی کنار بیایید.

پرسشنامه نقشه های مهر و محبت
با دادن جواب صادقانه به پرسشهای زیر،می توانید از کیفیت نقشه های مهر و محبت خود مطلع شوید .هم شما و هم همسرتان لازم است که این پرسشنامه را تکمیل کنید .در هر عبارت ،درست یا غلط را علامت بزنید.
۱.می توانم بهترین دوستان همسرم را نام ببرم.درست /غلط
۲.می توانم بگویم در حال حاضر همسرم چه استرسهایی دارد.درست /غلط
۳.می دانم اخیراً چه کسانی همسرم را ناراحت کرده اند.درست /غلط
۴.از رؤیاهای همسرم اطلاع دارم.درست /غلط
۵.از نقطه نظرهای دینی و اعتقادات همسرم اطلاع دارم.درست /غلط
۶.از فلسفه همسرم درباره زندگی اطلاع دارم.درست /غلط
۷.می دانم همسرم کدام یک از بستگانش را بیشتر دوست دارد.درست /غلط
۸.موسیقی مورد علاقه همسرم را می شناسم.درست /غلط
۹.می توانم سه فیلم مورد علاقه همسرم را نام ببرم.درست /غلط
۱۰.همسرم از استرسهای جاری من اطلاع دارد.درست /غلط
۱۱.از سه چیز مورد علاقه همسرم اطلاع دارم.درست /غلط
۱۲.می دانم بدترین حادثه ای که برای همسرم در کودکی اتفاق افتاد چه بود.درست /غلط
۱۳.از امیدها و آرزوهای همسرم در زندگی اطلاع دارم.درست /غلط
۱۴.از نگرانیهای مهم همسرم در زندگی اطلاع دارم.درست /غلط
۱۵.همسرم نزدیک ترین دوستان مرا می شناسد.درست /غلط
۱۶.می دانم اگر همسرم ناگهان پول مفتی به دست آورد،با آن چه می کند.درست /غلط
۱۷.می توانم به تفصیل درباره اولین برداشتی که از همسرم داشتم حرف بزنم.درست /غلط
۱۸.هرازگاهی درباره دنیای همسرم از او سؤال می کنم.درست /غلط
۱۹.احساس می کنم همسرم مرا به خوبی می شناسد.درست /غلط
۲۰.همسرم از امیدها و آرزوهای من اطلاع دارد.درست /غلط
محاسبه امتیازات:در ازای هر جواب درست که علامت زده اید،به خود یک امتیاز بدهید.
امتیاز ۱۰ و بیشتر :این نشانه زمینه های توانمندی و استحکام در ازدواج شماست.شما تا حدود زیاد از زندگی ،آرزوها ،هراسها و رؤیای همسرتان مطلع هستید،می دانید که همسرتان از چه چیزهایی استقبال می کند.با توجه به امتیازی که به دست آورده اید،تمریناتی که در ادامه مطلب ارائه داده ایم،نظر شما را جلب خواهند کرد.با توجه به این تمرینات،متوجه می شوید که شما و همسرتان تا چه اندازه با هم در پیوند و ارتباط هستید.این علم و اطلاع را دست کم نگیرید.این گونه با هم در تماس بودن تضمینی است تا بتوانید با مشکلات زندگی خود به خوبی برخورد کنید.
امتیاز کمتر از ۱۰:می توانید شرایط رابطه خود را بهتر کنید.شما فرصت و ابزار لازم برای شناخت یکدیگر را در اختیار نداشته اید.شاید هم نقشه های عشق شما دیگر اطلاعات به روز ندارند .به هر صورت ،اگر بتوانید درباره یکدیگر اطلاعات بیشتری به دست آورید،به بهتر شدن رابطه خود کمک می کنید.
به ندرت اتفاق می افتد چیزی یک زن و شوهر را بیش از اینکه بدانند یکدیگر را می شناسند و درک می کنند،خوشحال کند.شناختن یکدیگر نباید کار پرزحمتی باشد.به همین دلیل است که نخستین تمرین زیر در واقع به نوعی یک
بازی است .در حالی که از این بازی لذت می برید،به اطلاعاتی که درباره یکدیگر دارید ،می افزایید .وقتی تمامی تمرینات این مقاله را انجام دادید،به گفته قدیمی می رسید :«شناخت داشتن از تو ،به معنای دوست داشتن توست.»

تمرین شماره (۱):نقشه مهر و محبت ،مسابقه ۲۰ سؤالی
این تمرین را به اتفاق انجام بدهید و تفریح کنید.هر چه این تمرینات را بیشتر انجام بدهید،بیشتر می توانید از مفهوم نقشه مهر و محبت مطلع شوید و از آن در روابط خود استفاده کنید.
قدم اول:هر کدام باید قلم و کاغذی بردارید .به اتفاق ۲۰ سؤال از سؤالات ۶۰ گانه را به طورتصادفی انتخاب کنید .شماره های انتخاب شده را در سمت راست کاغذ خود به طور ستونی بنویسید.
قدم دوم:در زیر فهرستی از سؤالات شماره گذاری شده درج شده است.از سؤال اول انتخابی خود شروع کنید.همسرتان به هر سؤالی که درست جواب دهد،امتیازی را که در جلوی پرسش درج شده است،به دست می آورد .شما هم در ازای هر جواب درست همسرتان ،یک امتیاز می گیرید .اگرهمسرتان به سؤال جواب درست نداد امتیازی نمی گیرد،شما هم امتیازی دریافت نمی کنید .همین قواعد وقتی شما به سؤال جواب می دهید ،حاکم است.پس از آنکه هر دو به سؤالات جواب دادید،امتیازات به دست آمده را جمع بندی کنید.برنده کسی است که امتیاز بیشتری به دست می آورد.
۱.دو تن از نزدیک ترین دوستان مرا نام ببر.(۲)
۲.من از کدام گروه نوازنده ،کدام آهنگساز و از کدام آلت موسیقی بیشتر لذت می برم؟(۲)
۳.اولین بار که ملاقات کردیم من چه لباسی پوشیده بودم؟(۲)
۴.یکی از سرگرمیهای مرا نام ببر.(۳)
۵.من در کجا متولد شدم؟(۱)
۶.در حال حاضر با چه استرسی رو به رو هستم؟(۴)
۷.به تفصیل توضح بده من امروز یا دیروز چه کردم.(۴)
۸.تولد من چه روزی است؟(۱)
۹.سالگرد ازدواج ما در چه روزی است؟(۱)
۱۰.خویش و قوم مورد علاقه من چه کسی است؟(۲)
۱۱.مهم ترین رؤیای من که تحقق نیافته کدام است؟(۵)
۱۲.گل مورد علاقه من کدام است؟(۲)
۱۳.بیشترین ترس من از چیست؟(۳)
۱۴.چه ساعتی از روز را بیشتر دوست دارم؟(۳)
۱۵.چه عاملی سبب می شود که بیشترین صلاحیت را احساس کنم؟(۴)
۱۶.از چه چیزی به شور و شوق می رسم؟(۳)
۱۷.غذای مورد علاقه من کدام است؟(۲)
۱۸.دوست دارم شب را چگونه بگذرانم؟(۲)
۱۹.چه رنگی را بیشتر دوست دارم؟(۱)
۲۰.دوست دارم در زندگی چه پیشرفتی داشته باشم؟(۴)
۲۱.از چه هدیه ای بیشتر خوشم می آید؟(۲)
۲۲.بهترین تجربه مربوط به دوران کودکی ام چه بود؟(۲)
۲۳.روز تعطیل مورد علاقه ام کی بود؟(۲)
۲۴.چگونه می توانم به بهترین شکل به آرامش برسم؟(۴)
۲۵.بزرگ ترین منبع حمایت من چه کسی است؟(۳)
۲۶.ورزش مورد علاقه من کدام است؟(۲)
۲۷.دوست دارم در اوقات بی کاری ام چه کنم؟(۲)
۲۸.فعالیت مورد علاقه تعطیلات آخر هفته من چیست؟(۲)
۲۹.دوست دارم برای استراحت و تفریح به کجا بروم؟(۳)
۳۰.فیلم مورد علاقه من کدام است؟(۲)
۳۱.برخی از مهم ترین حوادث زندگی من کدامند؟درباره آنها چه احساسی دارم؟(۴)
۳۲.تمرین ورزشی مورد علاقه من چیست؟(۲)
۳۳.در دوران کودکی من بهترین دوستم چه کسی بود؟(۳)
۳۴.مجله مورد علاقه ام چه نام دارد؟(۲)
۳۵.یکی از رقبا یا دشمنان مرا نام ببر.(۳)
۳۶.شغل ایده آل من کدام است؟(۴)
۳۷.ازچه چیزی بیشتر می ترسم؟(۴)
۳۸.کدام یک از بستگانم را کمتر از بقیه دوست دارم؟(۳)
۳۹.تعطیل رسمی مورد علاقه من چه روزی است؟(۲)
۴۰.چه کتابی را بیشتر دوست دارم بخوانم؟(۳)
۴۱.برنامه تلویزیونی مورد علاقه من کدام است؟(۲)
۴۲.کدام سمت تختخواب را برای خوابیدن ترجیح می دهم؟(۲)
۴۳.از چه چیزی بیشتر اندوهگین می شوم؟(۴)
۴۴.به یکی از نگرانیهای من اشاره کن.(۴)
۴۵.با چه مشکلات پزشکی رو به رو هستم؟(۲)
۴۶.چه زمانی بیش از همیشه خجالت کشیدم؟(۳)
۴۷.بدترین تجربه مربوط به دوران کودکی من چه بود؟(۳)
۴۸.دو نفر از کسانی که آنها را تحسین می کنم نام ببر.(۴)
۴۹.بزرگ ترین رقیب یا دشمن من چه کسی است؟(۳)
۵۰.از جمع همه کسانی که ما هر دو او را می شناسیم ،چه کسی را کمتر دوست دارم؟(۳)
۵۱.دسر مورد علاقه من کدام است.(۲)
۵۲.شماره کارت ملی من چیست؟(۲)
۵۳.یکی از داستانهای مورد علاقه مرا نام ببر.(۲)
۵۴.رستوران مورد علاقه من چه نام دارد؟(۲)
۵۵.به دو آرزو و رؤیای من اشاره کن.(۴)
۵۶.آیا آرزوی پنهانی دارم؟نام ببر.(۴)
۵۷.از چه غذایی بدم می آید؟(۲)
۵۸.حیوان مورد علاقه من کدام است؟(۲)
۵۹.ترانه مورد علاقه من کدام است؟(۲)
۶۰.کدام تیم ورزشی را دوست دارم؟(۲)
هرگاه فرصتی دست داد،این بازی را بکنید .هر چه بیشتر این بازی را بکنید ،بیشتر با مفهوم نقشه مهر و محبت می شوید.

تمرین شماره(۲):نقشه های مهر ومحبت خودتان را بسازید
اکنون که با مفهوم نقشه های مهر و محبت آشناتر شدید،زمان آن رسیده که به شکلی جدی تر به نقشه های مهر و محبت دیگر برای هر روز زندگی تان توجه کنید .با آنکه این نقشه ها جملگی در ذهن شما هستند،بد نیست اگر بتوانید بعضی ازاصول اولیه آن را یادداشت کنید.اگر شما یا همسرتان بر این باورید که نقشه مهر و محبت فعلی شما به اندازه کافی مفصل و دقیق نیست،دقت بیشتری را مصروف آن کنید .از فرم زیر برای مصاحبه با یکدیگر استفاده کنید.انگار که گزارشگر هستید،اگر همسرتان در کنار شما حضور ندارد،می توانید به تنهایی این کار را بکنید .اما فایده اصلی این تمرین در صورتی حاصل می شود که اطلاعات خود را با هم در میان بگذارید .به نوبت یکی حرف می زند و دیگری شنونده می شود.جوابهایتان را یادداشت کنید .درباره حرف همسرتان داوری نکنید .به هم توصیه و نصیحت هم نکنید .به خاطر داشته باشید ،هدف رسیدن به حقایق است .هدف این است که به حرفهای همسرتان گوش بدهید و درباره او کسب اطلاع کنید.

صورت شخصیتهای حاضر در زندگی همسر من
دوستان:
دوستان بالقوه:
رقبا:
مناسبات مهم اخیر در زندگی همسر من
مناسباتی که در پیش است
(همسرم چه برنامه هایی در دست اقدام دارد؟)
استرسهای فعلی همسر من
نگرانیهای فعلی همسر من
آرزوهای همسر من (برای خود؟برای دیگران؟)
گرچه این تمرین به شما علم و اطلاعی اجمالی و مختصر درباره زندگی همسرتان می دهد،ولی می تواند بسیار مفید باشد.زوجهایی که کارگاه آموزشی ما را تکمیل کرده اند به ما گفته اند که به کمک این تمرین توانسته اند همسرتان را به مقدار زیاد بهتر بشناسند.برای مثال ،جو هرگز نمی دانست که همسرش دونا تا چه اندازه دلش می خواهد یک نویسنده باشد و چقدر از کار کردن در بانک ناراحت است .تا اینکه از او درباره آرزوها و امیدهایش سؤال کرد.دونا هم
نمی دانست که ناراحتی اخیر شوهرش ناشی از رئیس جدید اوست و ارتباطی به ملاقات مادرش که اخیراً به خانه آنها آمده بود،ندارد.

تمرین شماره ی(۳):من کیستم؟
هر چه درباره دنیای درون یکدیگر اطلاعات بیشتری به دست آورید ،روابط مستحکم تری با همسرتان خواهید داشت.این تمرین به شما کمک می کند تا اقدام به خودشناسی نمایید و در ضمن این خود شناسی را با همسرتان در میان بگذارید .این تمرین را حتی اگر بر این گمانید که شما و همسرتان همه اطلاعات لازم را درباره یکدیگر دارید،انجام بدهید .بدانید که زندگی ما را تغییر می دهد.بنابراین شما و همسرتان آن کسی که پنج،ده یا پانزده سال پیش بودید،نیستید.
بسیاری از پرسشهای این تمرین قدرتمند هستند .لطفاً برای بررسی هر سؤال وقت کافی در نظر بگیرید.بهتر است این تمرین را زمانی انجام بدهید که درگیر کاری نباشید و کسی حواس شما را پرت نکند.به احتمال زیاد طی یک جلسه نمی توانید همه تمرین را انجام بدهید .سعی هم برای این کارنکنید.می توانید تمرین را به بخشهای مختلفی تقسیم کنید و به اتفاق و به تدریج آن را انجام بدهید.تا حد امکان به هر سؤال با صراحت تمام به بخشهایی از سؤال که به زندگی شما مربوط می شود جواب بدهید .جوابها را دردفترچه یادداشت خصوصی خود بنویسید .اگر نوشتن این همه مطلب دشوار است،می توانید از روش خلاصه نویسی استفاده کنید.اما به هر صورت ،نوشتن و یادداشت کردن برای موفقیت این تمرین نقش اساسی دارد.وقتی آمادگی لازم را پیدا کردید،دفترچه های یادداشت خودتان را با هم عوض کنید و یادداشتهای یکدیگر را بخوانید .درباره نوشته هایتان با هم بحث کنید و از آن برای عمق بخشیدن هر چه بیشتر به روابط خود استفاده نمایید.

موفقیتها و تلاشهای من
۱.چه اتفاقی در زندگی تان افتاده که به آن افتخار می کنید؟درباره موفقیتهای روانی خود ،درباره اوقاتی که وضع بیش از حد انتظار شما خوب از کار در آمد،بنویسید.به استرسها و مشکلاتی که بر آنها غلبه کردید اشاره کنید.به حوادث کوچکی اشاره کنید که ممکن است هنوز برایتان مهم باشند،این حوادث می توانند مربوط به دوران کودکی یا گذشته های اخیر شما باشند.به چالشهای زندگی تان که با آنها به خوبی مواجه شدید اشاره کنید.درباره دوستیهای بسیار خوبی که آنها را حفظ کرده اید یادداشت بنویسید و غیره.
۲.این موفقیتها چگونه زندگی شما را شکل دادند،چه تأثیری بر اندیشه شما درباره خودتان و توانمندیهایتان بر جای گذاشتند؟چگونه بر تلاشهای شما برای رسیدن به هدفهایتان تأثیر گذاشتند؟
۳.احساس غرور و افتخار چه تأثیری بر زندگی شما داشته است؟آیا پدر و مادرتان نشان دادند که به داشتن فرزندی چون شما افتخارمی کنند؟چگونه این کار را کردند؟سایرین نسبت به موفقیتهای شما چه واکنشی نشان داده اند؟
۴.آیا پدر و مادرتان نشان دادند که شما را دوست دارند؟چگونه ؟آیا محبت به راحتی در خانه شما جاری بود؟اگر نبود،این جریان چه تأثیری بر ازدواج شما گذاشته است؟
۵.احساس افتخار داشتن نسبت به موفقیتهایتان چه تأثیری بر ازدواج شما داشته است؟تلاشهای شما روی ازدواجتان چه تأثیری بر جای گذاشته است؟می خواهید همسرتان در این خصوص چه مطالبی بداند؟

آسیبها و التیامهای من
۱.چه حوادث دشواری را پشت سر گذاشته اید؟به آسیبهای روانی و جراحات احساسی که درگذشته به شما وارد شده است اشاره کنید.درباره
نومیدیها،رنجها و محنتهای خود بنویسید.به استرسهایی که داشته اید اشاره کنید.از نومیدیها و یأسهایتان بگویید.به احساس تنهایی که داشته اید اشاره کنید.
به آسیبهایی که کودکی به شما وارد شده است اشاره کنید.به حوادثی که شما را تحقیر کرده اند اشاره کنید .درباره بدرفتاریهایی که با شما شده است حرف بزنید.
۲.چگونه توانستید با این ناملایمات کنار بیایید ؟آنها چه تأثیرادامه داری بر شما گذاشته اند؟
۳.چگونه خودتان را التیام بخشیدید ؟چگونه با رنجشهایتان روبه رو شدید و بر آنها غلبه کردید؟
۴.برای اینکه دیگر با این مشکلات روبه رو نگردید چه برنامه ای دارید؟
۵.این آسیبها و شیوه های التیامی شما چه تأثیری بر ازدواج امروز شما دارند؟دوست دارید همسرتان در این خصوص چه مطالبی بداند؟

دنیای احساسی و عاطفی من
۱.وقتی کودک و کمسال بودید،خانواده تان چگونه احساسات زیر را بیان می کردند:
*خشم
*اندوه
*هراس
*محبت
*علاقه به دیگران
۲.آیا در دوران کودکی شما خانواده تان مجبور بود با یک مشکل احساسی خاص کنار بیاید؟چیزهایی از قبیل خشونت میان والدین ،یک والد افسرده و یا والدی که با جراحت احساسی روبه رو بود؟این موضوع روی ازدواج شما چه تأثیری بر جای گذاشته است؟
درباره ابراز احساسات،به خصوص احساساتی از نوع غم و اندوه،خشم،هراس ،غرور و عشق ،چه نظری دارید؟آیا ابراز موردی از آنچه نام بردیم برایتان دشوار است؟در این زمینه چه نظر و دیدگاهی دارید؟
۴.در زمینه بیان احساس میان شما وهمسرتان چه اختلاف و تفاوتی وجود دارد؟در پس این تفاوتها چه خوابیده است؟این تفاوتها روی شما چه تأثیری بر جای می گذارند؟

مأموریت و میراث من
۱.تصور کنید در گورستان ایستاده اید و به سنگ قبر خود نگاه می کنید.دوست دارید روی سنگ قبرتان چه جمله ای را بنویسند؟
۲.دوست دارید مردم درباره زندگی شما چگونه نظر بدهند؟
۳.حالا می توانید مأموریت خود را در زندگی تان بنویسید .هدف و منظور شما در زندگی کدام است؟معنایش چیست؟می خواهید چه کار کنید؟به کجا برسید؟تلاش اصلی شما در چه زمینه ای است؟
۴.دوست دارید بعد از مرگتان چه میراثی از شما باقی بماند؟
۵.کدام هدف بزرگ است که هنوز به آن دست نیافته اید؟

دوست دارم چه کسی بشوم
برای لحظه ای به آنچه نوشتید فکر کنید.همه ما می خواهیم آن کسی که می خواهیم ،بشویم .همه ما برای رسیدن به این خواسته خود با مشکلاتی روبه رو هستیم.
۱.کسی را که می خواهید باشید،توصیف کنید.
۲.چگونه می توانید به بهترین شکل کمک کنید تا به کسی که می خواهید بشوید تبدیل گردید.
۳.برای رسیدن به این خواسته خود تاکنون چه تلاشی کرده اید؟
۴.با چه مشکلی در زندگی خود جنگیده اید ؟یا هنوز لازم است بجنگید ؟
۵.دوست دارید چه تغییری در خود ایجاد کنید ؟
۶.به کدام رؤیای زندگی خود دست نیافته اید ؟
۷.دوست دارید زندگی تان در پنج سال آینده از چه کیفیتی برخوردار باشد؟
۸.حکایت کسی که می خواهید به او تبدیل شوید از چه نوع است؟

قدم بعدی
تمامی تمرینات و پرسشهای فوق به شما کمک می کنند تا درباره خود علم و اطلاع بیشتری به دست آورید .شناختن همسرتان اقدامی ادامه دار است.در واقع،می توان گفت که این فرایندی برای همه مدت عمراست.بنابراین لازم است که گهگاه به این صفحات باز گردید .به سؤالاتی که می خواهید از همسرتان بکنید،بیندیشید.مثلاً از او بپرسید درباره شغلت چه نظری داری؟
تهیه نقشه های مهر و محبت قدم اولی هستند که بر می دارید.زوجهای موفق صرفاً یکدیگر را نمی شناسند .آنها سعی می کنند این اطلاعات را بسط بدهند.
منبع: هفت اصل اخلاقی برای موفقیت در ازدواج

مطالب مشابه