۲۹ کلید خوشبختی

۲۹ کلید خوشبختی

وظایف متقابل زوجین
۱- عشق و علاقه خویش را نسبت به همسرش اظهار و ابراز نماید.
۲- آراستگی ظاهر در هر سن و سال
۳- مساعد کردن محیط خانه و انجام برخوردهای محترمانه
۴- عذر همسرش را بپذیرد
۵- از خطای شوهر بگذرد
۶- از خانه شوهر چیزی بدون اجازه او به کسی ندهد.
۷- همسرش را عصبانی و غضبناک نکند
۸- خوب شوهرداری کردن
۹- فعالیت در محیط خانه
۱۰- اکرام و گرامی داشتن همسر
۱۱- بی‌جهت و بی‌دلیل از منزل خارج نشود
۱۲- معطر کردن و خوشبو کردن خویش برای شوهر
۱۳- پوشیدن لباس زیبا در برابر شوهر
۱۴- مایه سرور شده و شاد باشد
۱۵- مهرورزی
۱۶- همسرش را غمگین نسازد
۱۷- اجتناب و پرهیز از منت نهادن
۱۸- ترک رفتار خشونت‌آمیز
۱۹- از قهر کردن بپرهیزید
۲۰- با رعایت عفت و پاکدامنی امنیت روانی همسر را تأمین نماید.
۲۱- تواضع و فروتنی با همسر
۲۲- سخن همسرش را گوش کند
۲۳- اطاعت از همسر
۲۴- انجام وظیفه زناشویی
۲۵- پرهیز از فاصله گرفتن و جدایی
۲۶- بدون اجازه شوهر کسی را به خانه دعوت نکند
۲۷- چیزی که در توان شوهر نیست از وی نخواهد
۲۸- در حضور غیر شوهر (نامحرم) خود را نیاراید
۲۹- با نامحرم کمتر حرف بزند (بیش از حد ضرورت حرف نزند)
منبع:www.hegmataneh,0rg

مطالب مشابه