احادیث امام علی علیه السلام: گواراترین نعمت

احادیث امام علی علیه السلام: گواراترین نعمت

امام علی (علیه السلام) فرمودند:

لانِعمَهَ اَهنأ مِن الأمنِ؛
هیچ نعمتی گواراتر از «امنیّت» نیست.
غررالحکم، ج 6، ص 435
شرح حدیث:

سعدی گوید:«قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. »

امنیت و آسایش هم از آن نعمتهایی است که تا هست قدرش را نمی دانیم، اما اگر گرفتار ناامنی، سلب آسایش، آشوب و بلوا و هرج و مرج گردیم، می فهمیم که «امنیت»، چه نعمت بزرگ و گوارایی است.

اگر فکر و زندگی آشفته باشد، لذّتی از عمر خود نخواهیم برد.

اگر جامعه دچار ناامنی و فتنه گردد، نه قانون قابل اجرا می شود، نه حکومت می تواند استحکام داشته باشد، نه حقوق افراد تأمین شدنی است و نه «ثبات» است تا بستری سالم برای سازندگی و تلاشهای فرهنگی فراهم آورد.

جنگ و فتنه جامعه را ناامن و افکار را مشوش و زندگی را مختلّ می سازد.

در جامعه ی ناامن دین و قانون هم مجال تحقّق و اجرا نمی یابد و زندگی تلخ و تحمل ناپذیر خواهد شد.

شکر این «نعمت گوارا» چیست و ناسپاسی آن چگونه موجب زوال نعمت می گردد؟

قدر این نعمت را بدانیم پیش از آن که از دستش بدهیم.

منبع: حکمت های علوی و ترجمه و توضیح چهل حدیث از امام علی (علیه السلام)، جواد محدثی.

مطالب مشابه