بر محبتها و تحسينهايتان بيفزاييد

بر محبتها و تحسينهايتان بيفزاييد

نويسنده:جان گاتمن

آيا دکتر روري را به خاطر مي آوريد ؟همان شوهري که نقشه محبتش به اندازه يک تمبر پستي بود؟همان کسي که حتي اسم سگ خانواده را نمي دانست؟سالها ليزا با اعتياد او به کار سرکرد،اما يکي از سالها روزکريسمس تحولي در زندگي او پديدار شد.در آن روز عيد هم روري طبق معمول سر کار بود.ليزا تصميم گرفت برنامه پيک نيکي تدارک ببيند و به اتفاق فرزندانش به بيمارستان برود.
در حالي که همه دراتاق انتظارند ،روري رو به سمت ليزا مي کند .عصباني به نظر مي رسد .روري گفت از اينکه او را با يک برنامه پيک نيک غافلگير کرده است ناراحت است.«چرا اين کار را کردي ؟به راستي که سرافکنده شدم.هيچ يک از همسران دکترها چنين کاري نمي کنند.»ناگهان يکي از رزيدنتها او او را به پاي تلفن اتاق انتظار فرا خواند .وقتي روري گوشي را برداشت،چهره اش حالت نرم و ملايمي پيدا کرد.لحن صدايش گرم و دوستانه شد.وقتي گوشي را گذاشت،
دوباره متوجه ليزا شد.بار ديگر عصباني نشان مي داد.به ذهن ليزا رسيد که شوهرش مرد مهرباني است،اما با او مهربان نيست.او ساک پيک نيک را برداشت و به اتفاق بچه ها به خانه رفت.
ليزا تصميم گرفت بدون روري براي خودش برنامه هايي درست کند .اما پس از مدتي روري به او پيشنهاد طلاق داد.در جريان آخرين تلاشها براي اينکه اختلافات خود را حل و فصل کنند،به اين نتيجه رسيدند که به مشاور در امور زناشويي مراجعه کنند .به يک درمانگر مراجعه کردند.ليزا سعي داشت که مشکل را از ميان بردارد،اما روري نمي توانست متقابلاً به صحبتهاي اصلاحي زنش پاسخ مثبت بدهد.
کار ليزا و روري به آزمايشگاه من کشيد .کسي که با آنها مصاحبه مي کرد،درباره سالهاي آغازين ازدواجشان سؤال کرد.روري توضيح داد که ليزا برخلاف او در يک خانواده سنتي بزرگ شده است.روري مي دانست براي اينکه خانواده ليزا او را بپذيرند با دشواري روبه روست .با اين حال تلاش کرد تا به خواسته اش برسد .در ادامه مطلب به بخشي از مصاحبه آنها اشاره کرده ام.
روري:فکر مي کنم او به شدت بي قرار و عصبي بود،که اين البته به نوع زندگي اي که کرده بود بر مي گشت .او به لحاظ فرهنگي با من متفاوت بود.مي دانستم مدت زماني طول مي کشد تا حالات عصبي او از بين رود .فکر کردم اين مرحله اول يک ماراتن پنج ساله است.
ليزا:منظورت اين است که به هنگام آشنايي اوليه با من يک برنامه پنج ساله داشتي؟
روري :شايد تا اين حد مبالغه باشد،اما مي دانستم که وقت مي گيرد.
ليزا:خداي من.
در اين زمان،زن و شوهردست يکديگر را گرفتند .ليزا تحت تأثير قرار گرفته بود .او فکر نمي کرد روري براي اينکه او را به دست آورد تا اين حد تلاش کرده است.به نظر مي رسيد که در زندگي اين زن و شوهر چيزهايي وجود دارد که مانع از طلاق آنها شود.
اگر زوجي هنوز به هم محبت داشته باشند و در مقام تأييد و تحسين يکديگر باشند،ازدواج را مي توان حفظ کرد.البته نمي گويم فيصله بخشيدن به مشکلاتي از قبيل مشکلات زندگي زناشويي ليزا و روري کار ساده اي است.با استفاده از روشهايي که در ادامه مقاله توضيح داده ايم ،درمانگر روري و ليزا،لوئيس آبرامز،به آنها توضيح داد که حتي مي توانند احساسات مثبت موجود در ازدواجشان را بيشتر کنند و از آن براي نجات ازدواج خود استفاده نمايند.
دو سال بعد،شرايط اين زن و شوهر به کلي تغيير کرده است.روري در برنامه هاي کاري اش تجديد نظر کرده .او به رزيدنتهاي بيمارستان آموزش داد تا بتوانند بخش قابل ملاحظه اي از کار او را بکنند.او حالا همه شب با ليزا و فرزندش شام مي خورد.
محبت داشتن و تحسين کردن دو عنصر مهم در حفظ روابط زناشويي هستند.

درس گرفتن از تاريخ
همان طور که روري و ليزا نشان دادند،بهترين آزموني که نشان مي دهد آيا زوجها از محبت کافي به هم برخوردارند،اين است که آنها گذشته خود را چگونه ارزيابي مي کنند .اگر ازدواج شما در حال حاضر با مشکلات عميق روبه رو باشد،احتمالاً در مقام تعريف و تحسين از يکديگر حرف نمي زنيد .اما با توجه کردن به گذشته،مي توانيد به نمونه هايي از احساسات مثبت پي ببريد .اما اگر اين شرايط وجود نداشته باشد،نجات ازدواج دشوار مي شود و اين چيزي است که آن را در زندگي زناشويي پيتر و سينتيا ملاحظه کرديم.همان طور که به ياد داريد،اين زن و شوهر بر سر شستن اتومبيل سينتيا با هم مشاجره کردند .لحن توهين آميز پيتر و رفتارهاي تدافعي سينتيا ،ازدواج آنها را ويران کرده بود.وقتي از آنها درباره روزگار گذشته شان سؤال شد،مشخص گرديد که ديگر عشقي در ميان نيست.آنها درباره روزگار نخست آشنايي خود مطالبي را به ياد نمي آوردند .وقتي از آنها درباره اوايل آشنايي شان سؤال کرديم،نگاهي به هم انداختند گويي که مي خواستند به هم بگويند در اين مورد تو به من کمک کن.ازدواج آنها نجات دادني نبود.
به اين نتيجه رسيده ام که به احتمال 94 درصد زوجهايي که مي توانند به تاريخچه مثبتي در زندگي خود اشاره کنند،ازدواجشان موفق از کار در مي آيد .وقتي نشانه هاي مثبت مخدوش مي شوند،اين نشانه آن است که ازدواج به کمک احتياج دارد.
بر عکس،وقتي از زوج ديگري به نامهاي مايکل و جاستين درباره تاريخچه ازدواجشان سؤال شد،همه چيز عالي بود.مراسم ازدواج عالي بود،ماه عسل عالي بود.تنها مطلب اين نيست که اوايل سالهاي زندگي آنها به خوشي گذشته است،مهم اين است که زوجها به چه شفافيتي مي توانند اين ايام خوش را به خاطرآورند.در اين زمينه هرگز شگفت انگيز نيست که مايکل و جاستين همچنان ازدواجي شادمان دارند.داشتن خاطرات خوش از گذشته ازدواج سپري است که شما را در برابر ناملايمات بعدي حمايت مي کند.

پادزهر بي حرمتي و بي اعتنايي
در شروع،موضوع به قدري مسلم به نظر مي رسد که انگار خنده دار است:آنهايي که ازدواج شادمان دارند يکديگر را دوست دارند.اگر يکديگر را دوست نداشته باشند،ازدواج موفقي هم ندارند .مهر و محبت و تعريف و تحسين کردن يکديگر،اگر مورد توجه قرار نگيرند،به نقطه مثبتي نمي رسند.اگر جنبه هاي مثبت همسرتان را به خودتان ياد آور شويد،مانع از آن مي گرديد که ازدواجتان فرو بپاشد.محبت کردن و ستايش کردن يکديگر پادزهر تحقير و اهانت و بي اعتنايي است.اگربه همسرتان احترام بگذاريد ،بعيد است که با او بدرفتاري کنيد.از اين رو ،مي توان گفت که محبت کردن به يکديگر و در مقام تعريف و ستايش از يکديگر حرف زدن ،پاد زهري است که تأثيرات نامطلوب ناشي از تاخت و تاز چهارسوار کار را از ميان بر مي دارد.
اگر احترام و محبت متقابل در ازدواج وجود نداشته باشد،کار ازدواج به دشواري مي کشد.اگر باور نداشته باشيد که همسرتان ارزشمند و شايسته احترام است،چه جنبه مثبتي باقي مي ماند تا به رابطه شما دوام ببخشد؟در جمع بسياري از زوجها و از جمله آنها روري و ليزا ،محبت و تعريف و تمجيد به قدري مي يابد که به زحمت مي توان ردپايي از آن پيدا کرد.

پرسشنامه مهر و محبت و تعريف و تمجيد
براي اينکه ارزيابي درستي از شرايط مهر و محبت و تعريف و تمجيد از يکديگر داشته باشيد ،پرسشنامه زير را تکميل کنيد:
هر يک از عبارات زير را بخوانيد و درباره درست يا غلط بودن مصداق عبارت در خودتان تصميم بگيريد.
1.مي توانم به سه مورد ستايش برانگيز درباره همسرم اشاره کنم.درست/غلط
2.وقتي از هم فاصله داريم،دل من پيش همسرم است.درست/غلط
3.اغلب موردي را پيدا مي کنم که به همسرم بگويم:«دوستت دارم.»درست/غلط
4.هميشه با محبت با همسرم برخورد مي کنم.درست/غلط
5.همسرم به واقع به من احترام مي گذارد.درست/غلط
6.از رابطه اي که در آن به سر مي برم احساس مهر و محبت مي کنم.درست/غلط
7.فکر مي کنم همسرم مرا دوست دارد.درست/غلط
8.همسرم مرا جذاب مي داند.درست/غلط
9.همسرم در من توليد اشتياق مي کند.درست/غلط
10.در رابطه ما شور و اشتياق فراوان وجود دارد.درست/غلط
11.مهر و محبت و عاشقي هنوز بخشي از ازدواج ماست.درست/غلط
12.به واقع به داشتن همسرم افتخار مي کنم.درست/غلط
13.همسرم از موفقيتهاي من لذت مي برد.درست/غلط
14.مي توانم به آساني بگويم چرا با همسرم ازدواج کردم.درست/غلط
15.اگر قرار باشد دوباره تکرار کنم،با همسر فعلي ام ازدواج مي کنم.درست/غلط
16.روزي نمي شود که ما به هم محبت نکنيم.درست/غلط
17.وقتي به منزل مي آيم،همسرم از ديدن من خوشحال مي شود.درست/غلط
18.شريک زندگي ام از کاري که در ازدواجم مي کنم قدر شناسي مي کند.درست/غلط
19.همسرم شخصيت مرا دوست دارد.درست/غلط
20.زندگي مادر مجموع رضايت بخش است.درست/غلط
محاسبه امتيازات :در ازاي هر جواب درست که علامت زده ايد ،به خود يک امتياز بدهيد.
امتياز 10 و بيشتر:اين نقطه قوت شما در ازدواج است.از آنجايي که شما به يکديگر احترام فراوان مي گذاريد ،از سپري برخورداريد که از ازدواج شما در برابر حوادث منفي حراست مي کند.در حالي که ممکن است به نظر مسلم برسد اشخاصي که يکديگر را دوست دارند.به هم احترام مي گذارند،اين امکان وجود دارد که به مرور زمان زوجها محبت کردن به يکديگر را فراموش کنند.توجه داشته باشيد،محبت کردن به يکديگر را فراموش کنند.توجه داشته باشيد ،محبت کردن به يکديگر موضوعي است که در ازدواج بايد به آن توجه فراوان داشت.
امتياز کمتر از 10:مي توانيد در اين زمينه ازدواجتان را تقويت کنيد.از اينکه امتياز کم گرفته ايد،مأيوس نشويد.بدانيد در بسياري از ازدواجها مهر و محبت به يکديگر نمرده است،بلکه زير لايه هاي عميق پنهان شده است.با زنده کردن احساسات مثبت که در اعماق رابطه شما وجود دارد،مي توانيد به مقدار زياد ازدواجتان را بهبود ببخشيد.
اگر مهرو محبت در رابطه شما فروکش کرده،اولين اقدام براي احياي آن پي بردن به اهميت اين موضوع در ازدواج است.

باد زدن شعله ها
محبت کردن و افزودن بر آن موضوع دشواري نيست.حتي احساسات مثبتي که مدتهاست مدفون شده است،صرفاً با صحبت کردن درباره آن قابل احياءهستند .کافي است کمي به شريک زندگي تان فکر کنيد،ببينيد چه عاملي او را در ذهن شما بيدار مي کند.اگر فکر مي کنيد تمرين به اندازه کافي نداريد و يا استرس و خشم بيش از اندازه سبب مي شود که اين کار را نکنيد،تمرينات به نظر ساده مي رسند،از قدرت بسيار زيادي برخوردارند.وقتي به جنبه هاي مثبتي از شريک زندگي تان اشاره مي کنيد، رابطه و پيوندتان مستحکم مي شود.اين اقدام تغيير مثبتي در شما ايجاد مي کند.سعي کنيد تا حدي که مي توانيد اين تمرينات را انجام بدهيد.

تمرين شماره (1):قدر شناسي
در فهرست زير،سه موردي را که فکر مي کنيد ويژگي همسرتان است،علامت بزنيد .اگر بيش از سه مورد وجود دارد،باز هم به همان سه مورد اکتفا کنيد.اگر در يافتن اين سه مورد با دشواري روبه رو شديد،حتي اگر به يادتان افتاد
که در يک مورد اين ويژگي را در او ديده ايد،آن مورد را علامت بزنيد.
1.دوست داشتني بودن
2.حساس بودن
3.شجاع بودن
4.باهوش و با فراست بودن
5.متفکر بودن
6.سخاوت داشتن
7.وفادار بودن
8.حقيقت بين بودن
9.قوي بودن
10.پر انرژي بودن
11.قاطعيت داشتن
12.خلاق بودن
13.خيال پرداز بودن
14.جالب بودن
15.بامزه بودن
16.مشرب خوش داشتن
17.دلسوز بودن
18.مضحک بودن
19.ملاحظه کار بودن
20.با عاطفه بودن
21.سازمان يافته بودن
22.با درايت بودن
23.ورزشکار بودن
24.شاداب بودن
25.هماهنگي داشتن
26.با وقار بودن
27.آراسته بودن
28.با محبت بودن
29.طراوت داشتن
30.توجه و علاقه داشتن
31.دوست عالي بودن
32.شورانگيز بودن
33.صرفه جو بودن
34.برنامه هاي فراوان داشتن
35.خجالتي بودن
36.آسيب پذير بودن
37.متعهد بودن
38.درگير بودن
39.ابراز گر بودن
40.فعال بودن
41.دقيق بودن
42.درونگرا بودن
43.ماجراجو بودن
44.پذيرنده بودن
45.قابل اعتماد بودن
46.مسئول بودن
47.قابل اتکا بودن
48.پرورش دهنده بودن
49.گرم بودن
50.نيرومند بودن
51.مهربان بودن
52.آرام بودن
53.اهل عمل بودن
54.تندرست بودن
55.آرامش داشتن
56.زيبا بودن
57.جذاب بودن
58.ثروتمند بودن
59.متين بودن
60.نشاط داشتن
61.شريک عالي زندگي بودن
62.قاطع بودن
63.شيرين بودن
64.حمايتگر بودن
65.قدرتمند بودن
66.انعطاف داشتن
67.فهميم بودن
68.ساده بودن
69.رئوف بودن
70.والد عالي بودن
براي هر يک از مواردي که انتخاب کرديد،به حادثه اي اشاره کنيد که جمله شما را تأييد کند.
1.ويژگي …………………
نمونه……………………
2.ويژگي …………………
نمونه……………………
3.ويژگي …………………
نمونه……………………
حالا فهرست خودتان را با همسرتان در ميان بگذاريد .بگذاريد او در اين
خصوص نظرات شما را بداند.
من در کارگاههاي آموزشي خود بارها به تأثيرات مثبت اين تمرين برخورد کرده ام .اغلب فضاي سالن درس پر از تبسمهاي گرم و خنده مي شود.زوجهايي که با چهره گرفته وارد برنامه مي شوند به احساسي از آرامش مي رسند .انگار چيزي را که از دست داده بودند باز پيدا مي کنند.

تمرين شماره (2):تاريخچه و فلسفه ازدواج شما
اغلب زوجها وقتي درباره گذشته خود حرف مي زنند و به خاطرات خوشي که داشته اند اشاره مي کنند،در شرايط بهتري قرار مي گيرند.آنچه در ادامه مطلب مي خوانيد،پرسشنامه اي است که به روري و ليزا کمک کرد با مهر و محبت و تعريف و تمجيدي که مربوط به گذشته بود،ارتباط دوباره اي برقرار کنند.وقتي اين پرسشنامه را به اتفاق تکميل مي کنيد،بارديگر با شرايط آغازين رابطه خود رو به رو مي شويد.متوجه مي شويد چه عامل يا عواملي سبب شد که با هم ازدواج کنيد.
لازم است که چند ساعتي،بدون اينکه کسي مزاحم شما شود،اين پرسشنامه را تکميل کنيد.مي توانيد از يکي از دوستان نزديک يا از بستگان خود بخواهيد که در نقش مصاحبه کننده ظاهر شود .مي توانيد در صورت تمايل خودتان سؤالات را بخوانيد و به اتفاق به آنها جواب بدهيد.هيچ جواب درست يا غلطي در اين مورد وجود ندارد.هدف اين است که شما با مهر و محبتي که زماني به هم داشتيد،در ارتباط و پيوند مجدد قرار بگيريد.

بخش اول :تاريخچه روابط شما
1.درباره اينکه شما دو نفرچگونه با هم آشنا شديد توضيح بدهيد.آيا چيزي و نکته اي را در يکديگر ديديد که توجه شما را به خودش جلب کند؟اولين تأثير پذيري شما از يکديگر چه بود؟
2.درباره اولين ملاقات خود چه خاطره اي داريد؟چه نکته مهم و قابل اشاره اي داشت؟چه مدت پس از اولين روز آشنايي با هم ازدواج کرديد؟درباره اين فاصله زماني چه نکته اي را به خاطر مي آوريد ؟چه جنبه هاي مثبتي داشت؟چه تنشهايي در کار بود؟چه کارهايي را به اتفاق انجام مي داديد؟
3.در اين باره حرف بزنيد که چگونه تصميم به ازدواج گرفتيد ؟چگونه به اين نتيجه رسيديد که همسر فعلي تان همان کسي است که مي خواهيد با او ازدواج کنيد؟آيا اين تصميم گيري ساده اي بود؟آيا تصميم گيري دشواري بود؟آيا يکديگر را دوست داشتيد؟درباره اين زمان حرف بزنيد.
4.آيا ازدواجتان را به ياد داريد؟درباره خاطرات خود با هم صحبت کنيد.آيا به ماه عسل رفتيد ؟چه خاطراتي از آن داريد؟درباره سال نخست ازدواجتان چه خاطراتي داريد؟آيا لازم بود که تعديلاتي در کارتان ايجاد کنيد؟
5.درباره تحول والد شدن خود چه مطالبي به ياد داريد؟درباره اين دوران از ازدواجتان حرف بزنيد .براي شما و همسرتان اين دوران از چه کيفيتي برخوردار بود؟
6.وقتي به گذشته خود نگاه مي کنيد،چه لحظاتي از ازدواجتان را به واقع شاد و رضايت بخش مي دانيد؟براي شما به عنوان يک زوج،زمان خوب چه معنا و مفهمومي مي دارد؟آيا اين خواسته شما به مرور زمان تغيير کرده است؟
7.بسياري از روابط فراز و نشيبهايي را پشت سر مي گذارند .آيا مي توانيد بگوييد اين موضوع در زندگي شما هم صادق بود؟آيا مي توانيد برخي از اين دوره ها را توصيف کنيد؟
8.با نگاهي به سالهاي گذشته ،در چه مواقع و مناسبتهايي به واقع دوران سختي را پشت سر گذاشتيد؟فکر مي کنيد چرا با هم زندگي مي کرديد ؟چگونه اين اوقات دشوار را پشت سر گذاشتيد؟
9.آيا کارهايي را که زماني به اتفاق انجام مي داديد و از آن لذت مي برديد،رها کرده ايد؟اينها را با يکديگر بررسي کنيد.

بخش دوم:فلسفه شما از ازدواج
10.با هم صحبت کنيد.توضيح بدهيد چرا بعضي از ازدواجها موفق و بعضي ديگر ناموفق هستند .با هم صحبت کنيد و به اين نتيجه برسيد کدام يک از زوجهايي که مي شناسيد ازدواج موفق و کدام يک ازدواج ناموفق دارند .اين ازدواجها با هم چه تفاوتهايي دارند؟چگونه مي توانيد ازدواجتان را با اين ازدواجها مقايسه کنيد؟
11.با هم درباره ازدواج پدر و مادرتان صحبت کنيد.آيا ازدواج آنها مشابه ازدواج شما بود ؟آيا با هم تفاوتهاي اصولي داشتند؟
12.نموداري از تاريخچه ازدواج خود تهيه کنيد.به جنبه هاي مهم و اصلي و فراز و نشيبهاي آن توجه کنيد.شادترين دوران ازدواج شما در چه سالهايي بود؟شادترين دوران ازدواج براي همسرتان کي بود؟چگونه ازدواجتان به مرور و با گذشت سالها تغيير کرد؟
اغلب زوجها به اين نتيجه رسيده اند که با ياد آوردن خاطرات گذشته روابط زناشويي فعلي آنها را محکم تر مي کند.پاسخ دادن به اين پرسشها اغلب زوجها را به ياد مهر و محبتي مي اندازد که زماني ميانشان حاکم بود.اين گونه زوجها بيشتر به اين فکر مي افتند که ازدواجشان را نجات بدهند.تکرار اين تمرين به طور گهگاهي به زوجها کمک مي کند تا در شرايط بهتري قرار بگيرند.
تمرين شماره(3):آموزش هفت هفته اي درباره ي مهر و محبت و تعريف و تمجيد
هدف اين تمرين اين است که زمينه اي فراهم آورد تا وقتي از همسرتان فاصله داريد ،به جنبه هاي مثبت او بها بدهيد.اگر عصباني و استرس زده هستيد،
اگر احساس مي کنيد ميان شما و همسرتان فاصله اي افتاده است،ممکن است به جنبه هاي منفي او توجه کنيد.اين سبب مي شود که به دقايق و نکات پريشان کننده توجه کنيد،و در نتيجه فاصله اي که ميان شما ايجاد شده است بيشتر شود.اين تمرين اين گرايش را از ميان بر مي دارد تا به جنبه هاي مثبتي که در زندگي شما وجود داشته بها بدهيد،حتي اگر در حال حاضر اوقات آن قدرها عالي اي را پشت سر نمي گذاريد.
براي هر يک از روزهايي که در ادامه مطلب درج شده اند ،عبارت مثبتي در نظر گرفته شده است.بعد از آن،اقدامي از شما خواسته شده است.به عبارت مثبت فکر کنيد،روزي چند نوبت آن را در ذهنتان مرور کنيد.ممکن است در مواردي اين عبارت درباره شما يا ازدواجتان کاربرد نداشته باشد،به خصوص اگر مهر و محبت و تعريف و تحسيني که از هم مي کنيد کاستي گرفته باشد.توجه داشته باشيد ،اين عبارات ممکن است درباره امروز شما مصداق نداشته باشد.اگر يک لحظه يا يک مقطعي از زمان را به خاطر مي آوريد که اين عبارت درباره اش مصداق داشته است،به آن اشاره کنيد.براي مثال ،اگر امروز آن قدرها جذب و شيفته همسرتان نمي شويد ،به آنچه در او هست و مي تواند شما را جذب خود کند توجه نماييد .اقدامي را که در ادامه هر عبارت از شما خواسته شده است،انجام بدهيد.اين تمرين را همه روزه انجام بدهيد .مهم نيست که درباره حال و روز ازدواجتان در امروز چه نظري داريد.حتي اگر احساس مي کنيد از همسرتان فاصله گرفته ايد،اين کار را بکنيد.
با آنکه ممکن است اين تمرين کمي ساده لوحانه به نظر برسد،بايد بدانيد که اين تمرين با توجه به پژوهشهاي مفصلي که صورت گرفته تدوين يافته است.مهم توجه به اين مطلب است که افکار مثبت را به ذهن خود راه دهيد.از آنجايي که اغلب زوجها روزهاي کاري هر هفته را از يکديگر جدا هستند ودر تعطيلات آخر هفته اغلب در کنار هم قرار مي گيرند،تمرينات را به پنج روز کاري هفته محدود کرده ايم.

هفته 1
شنبه
انديشه:من به همسرم علاقه مندم.
اقدام:به يک مورد از رفتار همسرتان که فکر مي کنيد جالب توجه است اشاره کنيد.
يکشنبه
انديشه:مي توانم به راحتي درباره اوقات خوشي که در ازدواجم داشته ام صحبت کنم.
اقدام:يک زمان خوب را در نظر بگيريد.جمله اي درباره اش بنويسيد.
دوشنبه
انديشه:مي توانم لحظات عاشقانه و اوقات خوش روابط زناشويي خود را به خاطر آورم.
اقدام:يکي از اين موارد را انتخاب کنيد و به آن بينديشيد.
سه شنبه
انديشه:من به لحاظ فيزيکي مجذوب همسرم هستم.
اقدام:به يک مورد اشاره کنيد.
چهارشنبه
انديشه:همسرم از ويژگيهايي برخورداراست که اسباب مباهات من مي شود.
اقدام:يکي از اين ويژگيها را توضيح دهيد .

هفته 2
شنبه
انديشه:من در اين ازدواج به جاي ضمير «من»از ضمير «ما»استفاده مي کنم.
اقدام:به يک مورد اشاره کنيد که با هم وجه مشترک داريد.
يکشنبه
انديشه:ما به ارزشها و باورهاي واحدي اعتقاد داريم.
اقدام:يکي از باورهايي را که در آن سهيم هستيد،نام ببريد.
دوشنبه
انديشه:ما هدفهاي مشترک داريم.
اقدام:يکي از اين هدفها را بيان کنيد .
سه شنبه
انديشه:همسرم بهترين دوست من است.
اقدام:چه رمز و رازي را همسرتان درباره شما مي داند.
چهارشنبه
انديشه:من دراين ازدواج از حمايت فراوان برخوردارم.
اقدام:به زماني فکر کنيد که همسرتان از شما حمايت فراوان کرد.

هفته 3
شنبه
انديشه:خانه من مکاني است که مي توانم وقتي به درون آن مي آيم ،از استرس خود بکاهم.
اقدام:به موردي اشاره کنيد که همسرتان از استرس شما کاسته است.
يکشنبه
انديشه:مي توانم به راحتي زماني را که با هم ملاقات کرديم ،به ياد آورم.
اقدام:اولين جلسه ملاقات خود را توضيح دهيد.
دوشنبه
انديشه :جزئيات ازدواجم را به ياد مي آورم.
اقدام :در يک جمله يکي از نکاتي را که به ياد مي آوريد ،يادداشت کنيد.
سه شنبه
انديشه:مي توانم مراسم ازدواج و ماه عسلمان را به خاطر آورم.
اقدام:يکي از آنها را توصيف کنيد.
چهارشنبه
انديشه:ما کارهاي خانه را به طور منصفانه تقسيم کرده ايم.
اقدام:يکي از اين کارها را توضيح بدهيد.

هفته 4
شنبه
انديشه:مي توانيم به خوبي برنامه ريزي کنيم و بر زندگي مان مسلط باشيم.
اقدام:به يک مورد از اين برنامه ريزي اشاره کنيد.
يکشنبه
انديشه:من به اين ازدواج افتخار مي کنم.
اقدام:به دو مورد در اين ازدواج اشاره کنيد که به آن افتخار مي کنيد.
دوشنبه
انديشه:من به خانواده ام مباهات مي کنم.
اقدام:به نمونه اي اشاره کنيد که خانواده شما برايتان اسباب مباهات شد.
سه شنبه
انديشه:مواردي هست که در شريک زندگي ام نمي پسندم،اما مي توانم با آنها کنار بيايم.
اقدام:به يک مورد که نمي پسنديد اشاره کنيد.
چهارشنبه
انديشه:اين ازدواج از بسياري از ازدواجهايي که ديده ام بهتر است.
اقدام:به يکي از ازدواجهايي که به نظرتان بد است فکر کنيد.

هفته 5
شنبه
انديشه:از بخت بلندي برخوردار بودم که با همسرم آشنا شدم.
اقدام:به يکي از امتيازاتي که همسرتان نصيب شما کرده اشاره کنيد.
يکشنبه
انديشه:ازدواج گاه به تلاش احتياج دارد،اما ارزش اين کار را دارد.
اقدام:به يک مورد فکر کنيد که مجبور شديد براي ازدواجتان زحمتي بکشيد.
دوشنبه
انديشه:ميان ما مهر و محبت فراواني حاکم است.
اقدام:امشب به همسرتان هديه اي بدهيد.
سه شنبه
انديشه:ما به يکديگر علاقه خاص داريم.
اقدام:به موضوعي بينديشيد که نشان از علاقه شما به يکديگر داشته باشد.
چهارشنبه
انديشه:ما شرکاي زندگي خوبي هستيم.
اقدام:برنامه اي بريزيد و به اتفاق به رستوران برويد.

هفته6
شنبه
انديشه:مهر و عشق فراواني در ازدواج ما وجود دارد.
اقدام:به سفر جالبي که با هم رفتيد اشاره کنيد.
يکشنبه
انديشه:شريک زندگي من آدم جالبي است.
اقدام:از همسرتان سؤالي بکنيد که براي هر دو شما جالب باشد.
دوشنبه
انديشه:ما باهم به خوبي کنار مي آييم.
اقدام:نامه اي عاشقانه به همسرتان بنويسيد و آن را پست کنيد.
سه شنبه
انديشه:اگر قرار بود دوباره ازدواج کنم،با همسر فعلي ام ازدواج مي کردم .
اقدام:برنامه اي بريزيد و با هم به سفر برويد.
چهار شنبه
انديشه:در ازدواج من احترام متقابلي حاکم است.
اقدام:برنامه اي بريزيد و با هم در کلاسي ثبت نام کنيد.

هفته 7
شنبه
انديشه:به هم به شدت علاقه منديم.
اقدام:از يکي از کارهاي همسرتان تعريف کنيد.
يکشنبه
انديشه:با هم راه درازي را طي کرده ايم.
اقدام:به کارهايي که به اتفاق انجام داده ايد بينديشيد.
دوشنبه
انديشه:مي توانيم هر طوفاني را در زناشويي خود آرام کنيم.
اقدام:به يکي از مشکلاتي که بر آن غلبه کرديد اشاره کنيد.
سه شنبه
انديشه:از مشرب خوش يکديگر لذت مي بريم.
اقدام:فيلم خنده داري را به اتفاق تماشا کنيد.
چهارشنبه
انديشه:همسرم مي تواند بسيار با نمک شود.
اقدام :برنامه اي بريزيد و امشب به اتفاق به تماشاي يک فيلم سينمايي برويد.
در پايان هفته هفتم،ممکن است به اين باور برسيد که چشم انداز زندگي مشترکتان بسيار جالب تر از حدي است که تصور مي کرديد .وقتي از يکديگر تعريف و تمجيد مي کنيد ،ازدواجتان از آن به خوبي بهره برداري مي کند.براي اينکه ازدواج بهتري داشته باشيد ،بايد انديشه هاي خود را به عمل تبديل کنيد.
منبع:هفت اصل اخلاقي براي موفقيت در ازدواج

مطالب مشابه