توصيه‌هاي گرانبها

توصيه‌هاي گرانبها

توصيه حاج‌آقا ميرزا جواد ملكي تبريزي ‏
برادر من! اگر همّت داري كه از اهل معرفت شوي و انسان بشوي، بشر روحاني باشي، سهيم و شريك ملايك باشي و رفيق انبياء و اولياء بوده باشي، كمر همّت به ‏
ميان زده از راه شريعت بيا و متخلق به اخلاق روحانيين باش، راضي به مقام حيوانات و قانع به مرتبة جمادات نشو، حركتي از اين آب و گل به سوي وطن اصلي خود كه همان عوالم عليين و محل مقربين است بكن. بلكه نفس خود را بشناس كه شناختن او، راه شناختن خداوند جل و جلاله است، چنان‌كه در روايت است كه: «من عرف نفسه فقد عرف ربّه».(1) ‏
آيت‌الله بهاءالديني ‏
انسان هوشيار هميشه بايد مراقب احوال خود باشد و ببيند آيا حركاتش بر مبناي هواي نفس و توهمات واهي است يا در پرتو نورانيت و چراغ عقل است؟ ‏
پيروي از هواي نفس پيروي از شيطان است. نفس، مظهر شيطان است و عقل، مظهر رحمان. شيطان را بايد به بركت اطاعت از اوامر الهي كنترل كرد و افسارش را بدست گرفت، وگرنه انسان را زمين مي‌زند و هلاك مي‌كند. ‏
روش تربيتي انبياء و اولياء، روش عملي بود. دروغ نمي‌گفتند و با اين عمل مردم را از دروغ‌گويي باز مي‌داشتند، تهمت نمي‌زدند، توطئه نمي‌كردند، خائن نبودند، و با اين اعمال، عملاً جوامع بشري را تربيت مي‌كردند. انبياء اهل معصيت نبودند هرچه در آنها بود، عمل صالح و ترك معاصي بود. اين‌گونه زندگي، زندگي الهي است.(2) $شهيد محراب آيت‌الله مدني ‏
عزيزان! اگر اقتدار مي‌خواهيد، تبعيت مي‌خواهيد، راه مي‌خواهيد، پيامبراكرم(ص) راهنماي زيبايي است، آقا اميرالمؤمنين علي(ع) راهنماي خوبي است. ‏
پس ويژگي‌هاي سيماي شيعه اين است كه عمل‌هايش را با اعمال حضرت علي(ع) مطابق كند. عمل‌هايش را با اعمال امام زين‌العابدين(ع) تطبيق دهد. ‏
عزيزان! خوب دقت كنيد… والله والله براي پيروزي در دنيا و نجات در آخرت غيررابطه با الله تبارك و تعالي و تقوا هيچ چاره‌اي نداريم.(3) ‏

پی نوشت ها :

1.ميرزا جواد ملكي تبريزي، رساله لقاءالله، ص18. ‏
2. نردبان آسمان (درس‌هاي اخلاقي آيت‌الله بهاءالديني)، صص248 و249. ‏
3.ره‌توشه راهيان نور (ويژه بوستان ولايت)، تابستان1378، ص252. ‏

منبع:نشريه گلبرگ- ش117 ‏.

مطالب مشابه