قيام قبل از ظهور

قيام قبل از ظهور

برخي معتقدند که قيام و انقلاب بر ضد هر حاکم ظالم و بي دين قبل از ظهور امام زمان عليه السلام حرام است . آنان به رواياتي در اين باره استناد مي کنند از قبيل آن که امام صادق عليه السلام فرمود : « کل رايه ترفع قبل قيام القآئم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عزوجل .. »(1) « هر پرچمي که قبل از قيام قائم بالا رود صاحب آن طاغوت بوده و غير خداوند را عبادت مي کند . »
در توجيه اين روايات مي گوييم :
1- اين روايات با اصول کلي شريعت و مباني قطعي آن ، که از جمله ي ادله ي امر به معروف و نهي از منکر و جهاد است منافات دارد ، زيرا اين سه ، مراتبي دارد که يکي ازآن ها قيام است .
2- غالب روايات ، مشکل سندي از قبيل ارسال و ضعف راوي دارد . که در جاي خود مورد بحث سندي و تضعيف قرار گرفته است .
3- از برخي روايات نيز استفاده مي شود که امام درصدد خبر از غيب است به اين معنا که امام مي فرمايد : اين گونه انقلاب ها به پيروزي نهايي نمي رسد گرچه ممکن است ، آثار مثبتي بر آن مترتب شود ، نه آن که امام در صدد تخطئه اصل انقلاب باشد ، آن گونه که در مورد قيام زيد شهيد و مختار فرمودند.
4- دعوت انقلابي و انقلاب کننده بر دو گونه است : يکي دعوت به حق که به هدف برپا داشتن حق و بازگرداندن زمام امور حکومت به دست اهل بيت عليهم السلام که البته چنين حکومتي مورد تأييد امامان معصوم عليهم السلام است .
ديگري دعوت به باطل که به جهت مطرح کردن خود است . و مقصود از « کل رايه » گويا همين معنا است . بنابراين قيام هايي که درصدد دفاع از حريم شريعت و امامت اهل بيت عليهم السلام است تخصصاً از اين روايات خارج مي باشد . و اذا هنگامي که درباره ي وظيفه شيعيان در مقابل قيام مختار از امام زين العابدين عليه السلام سؤال شد ، حضرت فرمود : « لو أن عبداً زنجيا ً تعصب لنا أهل البيت، لوجب علي الناس مؤازرته » ؛ (2) « هر گاه برده اي زنگي براي ياري ما ،پيشاني بند به پيشاني بست – کنايه از اين که قيام کرد – بر مردم کمک و ياري او واجب است . »
امام صادق عليه السلام فرمود : « يخرج القائم حتي يخرج اثنا عشر من بني هاشم کلهم يدعو إلي نفسه » ؛(3) « قائم خروج نخواهد کرد تا آن که قبل از آن دوازده نفر از بني هاشم خروج کنند و همه ي آن ها مردم را به خوددعوت مي کنند.»

پي نوشت :

1- کافي ، ج 8 ، ص 295 ، ح 452.
2- بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 365.
3- الغيبه ، طوسي ، ص 437.
منبع: کتاب غيبت کبري.

مطالب مشابه