همسر شوهرت باش نه مامانش

همسر شوهرت باش نه مامانش

فرهنگ
نياز خانمها چيست؟ و با آنها چگونه برخورد كنيم. نياز آقايان چيست؟ و با آنها چگونه برخورد كنيم.
اولين نياز آقايان: لطفاً همسر شوهرت باش نه مامانش چون آقايان دوست ندارند مثل بچه ها با آنها برخورد كنيد. مثلاً :
1- به نيت كمك، كارهاي شخصي مرد را انجام مي دهند .
2- با جمله ها بازي مي كنند تا از کلام او نگفته ها را بشنوند.
3- خانمها فكر مي كنند آقايان فراموش كار، كم حافظه و بي حوصله اند.
4 -خانمها آقايان را نكوهش مي كنند .
5- خانمها يك كارهايي را خودشان به عهده مي گيرند و فكر مي كنند آقا نمي تواند. دائم اشتباهات آقايان را به آنها گوشزد مي كنند.
خانم ها بهتر است از توانمندي شوهرشان با آنها صحبت كنند آنها را سركوب نکنند. كارهايي كه خود آقايان مي توانند انجام بدهند برايشان انجام ندهيد. بگذاريد خودشان انجام بدهند . به آنها امر و نهي نكنيد به آنها دستور ندهيد . به آنها اعتماد كنيد از همان كودكي . هر كاري كه مامان بازي بوده را نسبت به شوهرتان انجام ندهيد.
آقايان نياز به استدلال و تفكر دارند. وقتي آقايان ذهن درگيري دارند دوست دارند در تنهايي فكر كنند. مزاحم آنها نشويد رهايشان كنيد. مردها تشنه ، و محتاج تشكرند نياز دارند كه از آنها تشكر شود خانم ها دو جا اين كار را نمي كنند 1- وقتي كار كوچكي است. 2- وقتي وظيفه شان را انجام بدهند. آقايان نيازمند تعريف وتمجيد هستند يعني وقتي كاري انجام مي دهند بگوييد آفرين.
خدا به پيغمبر مي گويد : مي داني من هستي را خلق نكردم مگر به خاطر تو مي داني تو و هستي را خلق نكردم مگر براي علي و مي داني تو و هستي و علي را خلق نكردم مگر به خاطر فاطمه . اگر فاطمه نبود هيچ كدامتان را خلق نمي كردم هستي طفيلي يك زن است .
خانمها : محدوده حرف زدنتان را مشخص كنيد آقايان زماني به شما دل مي دهند كه بتوانند روي حرفتان تمركز كنند. اگر نگوييد هدفتان از ، محدوده حرف زدنتان چيست آقايان صحبت نمي كنند . اگر هدف و زمان و حدود را مشخص كنيد آقايان با شما حرف مي زنند . اگر هميشه به آنها زمان بدهيد حاضرند حرفتان را گوش كنند. ” به او بگوييد 5 دقيقه مي خواهم يك جرياني را تعريف كنم” . مردها بايد مورد تأييد قرار بگيرند اگر خواستند كاري انجام بدهند به آنها نگوييد نه ، به آنها بگوييد تو مي تواني تو توانايي آن راداري.
وقتي مرد مي خواهد كاري انجام بدهد او را تأييد نكنيد. تكذيب هم نكنيد. مخالفت هم نكنيد. چون مخالفت دردسر سازمي شود. مردها بايد از جانب خانمها مورد قدر داني قرار بگيرند. حداقل روزي يكبار به آنها بگوييد از اين كه تو همسر مني خوشحالم يا اينكه تو فوق العاده اي . وقتي بچه به دنيا مي آيد در معرض توجه مرد هم قرار مي گيرد. به او بگوييد من خيلي خوشحالم كه تو اين قدر بچه مان را دوست داري . آقايان دوست دارند خانمها احساساتشان را بروز دهند . خانمها دوست دارند به آنها خوش بين باشيد. آموزش ها ياد داده كه با هم رقابت كنيم ولي خانمها دوست دارند كه با هم همكاري كنيد . آموزش ها ياد داده كه آقايان مستقل باشند ولي خانمها دوست دارند بعضي وقتها به آنها احساس نياز كنيد .

نكاتي در مورد خانمها :
پيامبر (صلی الله علیه وآله)مي فرمايند: من از دنياي شما 3 چيز را بيشتر دوست دارم 1- عطر و بوي خوش 2- زن. 3- نماز كه نور چشم من است . هر دستگاهي كه پيچيده تر باشد حساسيتش بيشتر است پيچيدگي خانمها در مقايسه با آقايان مثل كامپيوتر در مقايسه با ماشين حساب است لطمه پذيري و صدمه پذيري خانمها بيشتر است چون خانمها پيچيده تر هستند. برخورد با آنها حساس تر نكات و ظرافت هاي بيشتري بايد در مورد آنها رعايت شود.
خانمها مثل موج هستند گاهي در اوج انرژي گاهي فروكش كرده و آرام.

نياز خانمها:
خانم ها به درك و توجه نياز دارند. جنس زن نياز دارد كه با او رفيق و صميمي باشي او را ببينيد، راي و نظرش براي شما مهم باشد خواسته هايش مهم باشد. به حرفهايش بها بدهيد. در اين صورت خانم متوجه مي شود دركش كردي . براي همه چيز از دختر و همسرتان تشكر كنيد و از آنها تعريف كنيد . “مثلاٌ اگر تو نبودي من اين قدر رشد نمي كردم”. خانمها نياز به درك و توجه دارند . خانمها مثل موج هستند گاهي در اوج انرژي گاهي فروكش كرده و آرام. از جمله هاي خوب براي خانمها استفاده كنيد مثل خدا تو رو از آسمون فرستاده . تو خوبي مثل فرشته ها .
يك سري جملات هست كه خانمها ميل به شنيدن ندارند( جند بار در مورد اين موضوع صحبت كنيم ما كه مثلاٌ در موردش به توافق رسيده بوديم نمي خواي دست از سر اين موضوع برداري بازم شروع كردي، آرام باش، سخت نگيرو….). آقايان، از جزئيات ذهنتان با خانمها صحبت كنيد در مورد همه مسایل با خانمها صحبت كنيد . مثلاٌ ا گر مشكلي در كارتان هست بگوييد . نگذاريد خانمها مثل كارآگاه از زير زبانتان بكشند خودتان بگوييد نظر آنها را در مسایل مختلف جويا شويد. خانمها مي خواهند شنيده بشوند نه اين كه آقايان دایم براي آنها صحبت كنند بايد بيشتر به آنها گوش كنيد.
فضاي احترام را به خانه هايتان وارد كنيد . آقايان، طوري خانمتان را صدا كنيد كه انگار مال شماست. همسرم ، دسته گلم ، عزيز دلم .
خانمها از آقايان قوت قلب مي خواهند به آنها بگوييد هميشه پشت آنها هستيد. دل آنها را خالي نكنيد. حتي به شوخي . خانم ها به مرد مقتدر نياز دارند يعني مسئوليت پذير باشيد و تعهد بيشتري به زن و بچه داشته باشيد . خانم ها به شدت بر زمان مسلط اند و بسيار به مناسبت ها اهميت مي دهند. آقايان، مناسبت هاي خاص را در تقويمتان بنويسيد. نياز به امنيت دارند از آنها انتقاد نكنيد احساس نا امني مي كنند . آقايان، مراقب جزیيات رفتارشان باشند.
وقتي با خانم ها حرف نزنيد و مبهم باشيد و به خانم ها توجه نكنيد. وقتي دائم از آنها انتقاد كنيد وقتي نسبت به مناسبت ها فراموش كاريد. وقتي رفتارتان با خانمها سرد است . وقتي نمي گوييد چرا عصبي هستيد و مشكل داريد. وقتي به خانمها گوش نمي كنيد . وقتي از نيازهايشان غافليد، موجب نا آرامي خانمها مي گردد. توجه داشته باشيد که همه چيزها و احتياجاتي كه خانم ها دارند آقايان هم دارند و همه احتياجات و نيازهايي كه آقايان دارند خانمها هم دارند. گر چه بعضي هايشان مخصوص همان گروه است. تفكيك نيازها فقط براي اين بود كه مشخص شود نياز آقايان به چه بيشتر است و نياز خانم ها به چه چيز.
منبع: www.motaharfamily.com

مطالب مشابه