رعايت بدهكار

رعايت بدهكار

حماد بن عثمان گويد: نزد امام صادق عليه السلام بودم كه يكي ار شيعيان آن حضرت وارد شد. امام عليه السلام به او فرمود: چه شده است كه برادرت از تو شكايت دارد؟ آن مرد گفت : از اينكه حقم را با جديت وپيگيري از او مطالبه مي كنم شكايت دارد؟ امام صادق عليه السلام فرمود: گمان كرده اي وقتي اين گونه حقت را از او مطالبه مي كني كار بدي نكرده اي ؟ آيا كلام خداوند را نخوانده اي كه مي فرمايد: يخافون سوء الحساب يعني از بدي حساب در قيامت مي ترساند كه خداوند به آنها ستم كند؟ نه واللّه از اين جهت نمي ترسند بلكه از موشكافي و جديت در حساب مي ترسند از اين رو آن را بدي حساب ناميده اند.
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليهم السلام) / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه