رعایت بدهکار

رعایت بدهکار

حماد بن عثمان گوید: نزد امام صادق علیه السلام بودم که یکی ار شیعیان آن حضرت وارد شد. امام علیه السلام به او فرمود: چه شده است که برادرت از تو شکایت دارد؟ آن مرد گفت : از اینکه حقم را با جدیت وپیگیری از او مطالبه می کنم شکایت دارد؟ امام صادق علیه السلام فرمود: گمان کرده ای وقتی این گونه حقت را از او مطالبه می کنی کار بدی نکرده ای ؟ آیا کلام خداوند را نخوانده ای که می فرماید: یخافون سوء الحساب یعنی از بدی حساب در قیامت می ترساند که خداوند به آنها ستم کند؟ نه واللّه از این جهت نمی ترسند بلکه از موشکافی و جدیت در حساب می ترسند از این رو آن را بدی حساب نامیده اند.
قصه های تربیتی چهارده معصوم (علیهم السلام) / محمد رضا اکبری

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید