اسماء و القاب امام زمان(علیه السلام) در قرآن کريم

اسماء و القاب امام زمان(علیه السلام) در قرآن کريم

منبع:روزنامه رسالت – شماره 6324
انصار الله
“ لقد نصرکم اله فى مواطن کثيره و يوم … بما رحبت ثم و ليتم مدبرين “ توبه آيه25 “ يقينا ياريتان کرد خدا در جاهاى فراوان و روز حنين هنگامى که به شگفت آورد شما را فزونيتان پس بى نياز نکرد شما را به چيزى و تنگ شد بر شما زمين با همه فراخى‌اش سپس برگشتيد پشت کنندگان “ امام صادق (ع) مى فرمايد:” يعنى در دنيا با فتح و پيروزى حضرت قائم مى‌باشد.”
داعى
“ هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين کله و لو کره المشرکون “ توبه آيه33 “ او کسى است که فرستاد رسولش را باهدايت و دين حق تاچيره گرداندش بر کيش‌ها همگى و هر چند نپسندند مشرکان “ در هدايه از القاب شمرده شده و در زيارت ماثوره آن جناب است: “السلام عليک يا داعى الله” و آن جناب داعى است از جانب خداوند،خلايق را براى خداوند بسوى خداوند و انجام اين دعوت به آن جا رساند که نگذارد در دنيا، دينى مگر دين جد بزرگوار خود (صلى الله ) و به وجود و وحدت او ظاهر شود صدق وعده صادق الوعد.
محمد
ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى کتب الله يوم خلق السموات و الارض … يقتلونکم کافه و اعلموا ان الله مع المتقين “ توبه آيه36 “ شماره ماهها نزد خدا دوازده ماه است در کتاب خدا روزى که آفريد آسمانها و زمين را از آنها چهار ماه حرام است اين است آيين استوار پس ستم نکنيد در آنها بر خويش و پيکار کنيد با مشرکان همگى چنان که پيکارتان کنند همگى و بدانيد خدا با پرهيزگاران است .“ امام باقر (ع: ) “هنوز تاويل اين آيه نرسيده و هر گاه قائم بپاخيزد و هر آن که زمان او را دريابد آنچه از پى تاويل اين آيه خواهد بود را درک مى کند. دين محمد تا هر کجا که شب سايه افکند خواهد رسيد تا جايى که هيچ گونه شرکى بر روى زمين نخواهد ماند همچنان که خداوند فرموده است.
وعد الله
“ منهم من عهدالله لئن اتنا من فضله لنصدقن و لنکونن من الصلحين “ توبه آيه72 “ و از ميان ايشان کسى است که پيمان مى بندد با خدا که اگر عطا کند به ما از فضل خويش حتما صدقه مى دهيم و قطعا از شايستگان خواهيم بود “ امام صادق (ع: ) “ مقصود از امام قائم (ع) و اصحابش مى باشد.”
صادق
“ يا ايها الذين امنوااتقوا الله و کونوا مع الصدقين “ توبه آيه119 “ اى آنان که ايمان آورديد بترسيد از خدا و باشيد با راستگويان “ امام رضا (ع: ) صادقن همان ائمه اند که طاعت آنان را بى ترديد واجب است و بايد آنها را تصديق کرد.
رکن شديد (ع)
“ قال لو ان لى بکم قوه او اوى الى رکن شديد “ هود آيه80 “ گفت کاش مرا بر شما نيرويى مى بود يا پناه مى بردم به پايگاهى استوار “ امام صادق (ع: ) نيروى حضرت قائم رکن شديد سيصد و سيزده تن ياران اويند.
بقيه الله
“ بقيت الله خير لکم ان کنتم مومنين و ما انا عليکم بحفيظ “ هود آيه86 “ باز گذارده خدا بهتر است براى شما اگر هستيد مومنان و نيستم من بر شما نگهبان “ تاويل”بقيت الله” امام زمان(عج) است.
منتظر
“ و يقولون لولا انزل عليه ايه من ربه فقل انما الغيب لله فانتظروا انى معکم من المنتظرين “ يونس آيه20 “ گويند چرا فرود نيايد بر او آيتى از پروردگارش بگو جز اين نيست که غيب از آن خداست پس منتظر باشيد که من هم با شما از منتظران هستم “
غيب
“يقو لون لولو انزل عليه آيه من ربه .قل انما الغيب لله …” يونس آيه20 “ومى گويند چرا معجزه اى از پروردگارش براو نازل نمى‌شود.بگو غيب ومعجزات براى خدا وبه فرمان او است.” يحيى بن قاسم مى گويد : از امام صادق(ع) درباره فرموده خداى عزوجل . (”الم”اين کتاب هيچ ترديدى در آن نيست هدايت گر متقيان است .کسانى‌که به غيب ايمان آورند ) پرسيدم.
امام فرمود : متقين در اين آيه شيعيان على (ع) هستند وغيب همان حجت قائم غائب (عج) مى باشد وشاهد بر اين مدعى فرمود خداوند است دراين آيه که مى فرمايد : “وکافران گويند :چرا آيت ونشانه اى از پروردگارش براو نازل نمى شود .پس بگو همانا غيب مخصوص خداوند است .پس منتظر باشيدکه من نيز از منتظران هستم.”
شديد المحال
“ و يسبح الرعد بحمده و الملئکه من خيفته و يرسل الصوعق فيصيب بها من يشاء و هم يجدلون فى الله و هو شديد المحال “ رعد آيه13 “ و تسبيح مى کند رعد به سپاس او و فرشتگان از بيمش و مى فرستد صاعقه ها را تا برساند آنها را به هر که بخواهد و آنها مى ستيزند درباره خدا در حالى که او سخت نيرو است “
اصنع بن : ديدم امير المومنين علي(ع) فرمودند : “ پيشاپيش ظهور حضرت قائم سالهاى فريبنده اى خواهد بود که را ستگو در آن دروغگو و دروغگو در آن راستگو پنداشته شود و شخص “ ماحال “ در آن زمان مقرب گردد. “ راوى گويد عرض داشتم و ماحال کدام است ؟ حضرت فرمودند : “ آيا قرآن نمى خوانيد که خداوند فرمايد “ و اوست خداوند سخت انتقام گيرنده ، يعنى مکر خداوند شديد است. “ راوى گويد عرض کردم ماحل کدام است ؟ فرمودند “مقصود حيله گر است.”
ذکر
“ الذين امنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب “ رعد آيه28 “ آنان که ايمان آوردند و آرام گيرد دلهاى ايشان به ياد خدا بدانيد که به ياد خدا آرام گيرد دلها “ امام صادق : محمد بن عبد الله نيز قلوب طمانينه پيدا مى کند چون او ذکر خدا و حجاب خدا مى‌باشد. وقتى اين آيه نازل شد رسول مکرم اسلام رو به اصحاب نمود و فرمود: هيج مى‌دانيد معنى آيه چيست ؟ عرض کردند خدا و رسولش داناتر است.
حضرت فرمودند : “ کسى به ياد خداست که خدا و رسولش را و اصحاب مرا دوست بدارد. “ پس‌کسى که رسول خدا و اولاد رسول خدا را دوست داشت به ياد خداست و کسى که به ياد خدا بوده قلب او آرام مى گيرد پس سبب آرامش قلوب و ولايت و محبت ائمه اطهار و در عصر ما وجود مقدس ولى عصر مى باشد.
شاهد
“ و يقولون الين کفروا لست مرسلا قل کفى بالله شهيدا بينى و بينکم و من عنده علم الکتب “ رعد آيه43 “ و مى گويند آنان که کفر ورزيدند تو نيستى فرستاده بگو بس است خدا به گواهى ميان من و شما و آن که نزد اوست علم کتاب “ امام صادق (ع: ) “مقصود ما هستيم و على (ع) اول و افض و بهتر ما ائمه است پس از پيغمبر.”
سبيل
“ و انه لسبيل مقيم “ رعد آيه76 «و آن به راهى است استوار » “سبيل” اين جا همان حضرت قائم(عج) مى باشد.
امر الله
“ اتى امر الله فلا تستجلوه سبحانه و تعلى عما يشرکون “ رعد آيه1 “ آمد امر خدا پس به شتاب مجوييدش منزه و برتر است او از آنچه شرک مى ورزند “ امام صادق (ع) در ذيل آيه مى فرمايد : “ آن امر ماست امر خداوند عزوجل است که “ امر الهى رسيد، پس آن را زود شماريد “ پس در آن عجله نشود خداوند آن را به سر ارتش تاييد مى فرمايد : “ فرشتگان، مومنان ، رعب خروج آن حضرت مانند خروج رسول خدا است.””

مطالب مشابه