لطف امام (ع) به كشاورز

لطف امام (ع) به كشاورز

محمدبن مغيث از كشاورزان سالخورده مدينه بود مي گويد: يك سال خربزه و خيار و كدو در زمين مزروعي خود در كنار چاه عظام كاشتم ، زراعت خوب شد، ولي وقت فرارسيدن محصول نزديك گرديد، ملخ ‌هاي بسيار آمدند، و همه زراعت مرا خوردند، دو شترم نيز از بين رفت و در مجموع 120 دينار خسارت ديدم . در همين بحران در جايي نشسته بودم ، ناگهان امام كاظم (ع) را ديدم به پيش ‍ آمد و سلام كرد و فرمود: حالت چطور است ؟ از زراعت چه خبر؟ گفتم : صبح كردم مانند كسي كه همه زراعتش درو شده ، و چيزي باقي نمانده است ملخ ‌ها، ريختند و همه را نابود كردند . فرمود: چقدر خسارت ديده اي ؟
عرض كردم : 120 دينار خسارت ديده ام . به غلامش عرفه فرمود: براي ابن مغيث 150 دينار به اضافه دو شتر جدا كن و به او تحويل بده آنگاه به من فرمود: 30 دينار با دو شتر اضافه بر خسارت تو دادم . عرض كردم : مبارك باشدت به اينجا تشريف بياوريد و براي من دعا كنيد وارد شد و براي من دعا كرد… آن دو شتر بر اثر زاد و ولد بسيار شدند و آنها را به ده هزار دينار فروختم و زندگيم پربركت گرديد .
داستانهاي شنيدني از چهارده معصوم(عليهم السلام)/ محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه