افزايش عمر همسران با بروزا حساسات

افزايش عمر همسران با بروزا حساسات

به گفته متخصصان راز دوام ازدواج ارتباط است و اكنون به اين نتيجه رسيده اند كه ارتباط كليد زندگى طولانى نيز هست.
تحقيقى كه روى زوج ها انجام شد نشان داد آن هايى كه آزادانه احساسات خود را بيان مى كنند نسبت به آن هايى كه نسبت به اين قضيه بى ميل اند، بيشتر عمر مى كنند.
زوج هايى كه عصبانيت و ناراحتى خود را بروز نمى دهند، زودتر مى ميرند.
به گفته يكى از محققان دانشگاه ميشيگان، بدترين كار ممكن اين است كه زوجين عصبانيت خود را بروز ندهند و مدام راجع به آن فكر كنند و اين كار براى طول عمر بسيار مضر است.
در تحقيقى كه اين محققان روى ۱۹۲ زوج طى ۱۷ سال انجام دادند مشخص شد كه ۱۴ درصد از زوج ها افرادى بودند كه خشم خود را بروز نمى دانند و در حل مشكلات يكديگر ناتوان بودند و در زمان حل مشكل تنها با يكديگر جدال مى كردند.
علاوه بر در نظر گرفتن بيمارى قلبى و مصرف دخانيات، زوج هايى كه احساسات و خشم خود را بروز نمى دادند زودتر از زوج هاى ديگر جان خود را از دست دادند.

مطالب مشابه