من و همسرم يك زندگي عاشقانه داريم زيرا…

من و همسرم يك زندگي عاشقانه داريم زيرا…

من و همسرم يك زندگي عاشقانه داريم زيرا…

1 – براي همديگر وقت صرف مي‌كنيم‌.
2 – به همه مي‌گويم كه دوستش دارم‌.
3 – براي قدرداني از محبت‌هايش‌، نامة عاشقانه‌اي برايش مي‌نويسم‌.
4 – در جمع از او تعريف مي‌كنم‌.
5 – وقتي غمگين است سعي مي‌كنم ناراحتي‌اش را بفهمم و او را درك كنم‌.
6 – هميشه در اتفاقات خوب و مهم زندگي او را سهيم مي‌كنم قبل از اين كه ديگران چيزي بدانند.
7 – در همه مراحل زندگي باهم برنامه ريزي مي‌كنيم‌.
8 – همواره مراقبش هستم و به نيازهايش توجه خاصي نشان مي‌دهم‌.
9 – آرامش را در همه حال حفظ مي‌كنم‌.
10 – باورهايم را نسبت به او همواره حفظ مي‌كنم‌.
11 – پس از به پايان رسيدن روزهاي پرتحرك‌، شب‌ها همه چيز را برايش تعريف مي‌كنم‌.
12 – اولين كسي هستم كه تولدش را تبريك مي‌گويم‌.
13 – به كارهايي كه برايم انجام مي‌دهد توجه مي‌كنم و قدردان محبت‌هاي او هستم‌.
14 – ازدواجمان را از موهبت‌هاي الهي مي‌دانم‌.
15 – براي سلامتي‌اش صدقه مي‌دهم‌.
16 – در يك مكان يادداشتي محبت‌آميز برايش پنهان مي‌كنم و او را راهنمايي مي‌كنم تا پيدايش كند.
17 – در همه لحظات زندگي با گذشت رفتار مي‌كنم‌.
18 – سعي مي‌كنم كه هميشه سرزنده و شوخ طبع باشم‌.
19 – كارهايي كه نشان دهندة محبتم نسبت به اوست برايش انجام مي‌دهم‌.
20 – هرگاه از او خيلي عصباني هستم به نكات مثبتش هم فكر مي‌كنم‌.
21 – اگر احساس كنم از وسايل شخصي‌اش چيزي كم دارد ولي خودش نمي‌خرد، حتماً برايش تهيه مي‌كنم‌.
22 – همه هدايايي را كه به من داده است‌، از صميم قلب دوست دارم‌.
23 – هميشه دل آرام يكديگر هستيم.
‌ www.zanrooz.com

مطالب مشابه