شناخت بیشتر کلید ارتباط بهتر با فرزندان

شناخت بیشتر کلید ارتباط بهتر با فرزندان

یکی از موثر ترین راه‌ها در تربیت، شناخت است. چنانچه آگاهی ها و شناخت خود را از روحیه و نیازهای فرزندان افزایش دهید، بهتر می توانید با آنها ارتباط برقرار کنید.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر کارشناسان تربیتی معتقدند آگاهی از نیازها و توانایی‌های فرزندان در سنین مختلف موجب انتخاب شیوه های رفتاری بهتر با آنها می شود.
در این صورت خواهید دانست که در سنین گوناگون باید با شیوه های گوناگون با فرزندان رفتار کرد و به واسطه تغییرات روحی – روانی و حتی جسمی، هر سنی اقتضای خود را دارد.
به این ترتیب دیگر انتظار نخواهید داشت که فرزندانتان مانند شما فکر یا عمل کنند. و در نتیجه شیوه تربیتی در هر مورد خاص را می آموزید. برای مثال در یک شرایطی از دستور و در شرایط دیگر از شوخی و خنده و حتی در مواردی از صبر و شکیبایی استفاده خواهید کرد . و قضاوت غیر عادلانه نیز نمی کنید.
گاهی اوقات فرزندان ما بسیاری از کارهای ناشایست مانند دروغگویی یا پرخاشگری را از آن رو انجام می دهند که نیازهای خود را برآورند. نیازهایی مانند محبت – مقبولیت و توجه و در مواقعی که ما از این نیازها اطلاع داشته و آن را بر آورده می سازیم، از بسیاری کجروی‌ها جلوگیری می کنیم.
www.salamatnews.com

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید