تصاویر خشونت آمیز

تصاویر خشونت آمیز

فکر می کنید کودکانی که تصاویر خشونت آمیز را در تلویزیون تماشا می کنند رفتار خشونت آمیزی از خود نشان خواهند داد ؟ تحقیقات بسیاری برای پاسخگویی به این سؤال و تأثیرات آن بر کودکان تا کنون انجام شده است .
تحقیقات توسط دانشمندان ، پزشکان و متخصصان اطفال و محققان کودک در کشورهای مختلفی انجام شده و در این تحقیقات سعی شده است علت تأثیرگذاری بسیار زیاد خشونت تلویزیونی را بر رفتار کودکان دریابند .
در یک تحقیق کودکان را به دو گروه A و B تقسیم کردند به گروه A فیلمی را نشان دادند که در آن یک کودک عروسکش را به شدت کتک می زد و به کودکان گروه B فیلمی نشان داده شد که در ان همان کودک با عروسکش مهمانی چای برگزار کرده است . در ادامه این تحقیق آنها کودکان گروه A را در یک اتاق گذاشتند که یک عروسک دقیقاً شبیه عروسک فیلم درآنجا بود . کودکان گروه A با خشونت با عروسک رفتار کردند و آن را به همان شیوه کتک ز زدند . کودکان گروه B نیز در اتاقی که عروسک در آنجا بود گذاشته شوند . آنها با مهربانی با آن رفتار کردند و با عروسک بازی کردند.
طبق تحقیقات انجام شده ۴۷ درصد برنامه های خشونت آمیز تلویزیون نشان می دهد که قربانی صدمه ای نمی بیند و خصوصاً در برنامه های مخصوص کودکان هنگامی که در کارتون یک شخصیت کارتونی به شخصی دیگر شلیک
می کند او بدون اینکه صدمه ای ببیند دوباره بلند می شود . کودکان باور می کنند که خشونت واقعاً صدمه ای به دیگران نمی رساند . در ۷۳ درصد برنامه های تلویزیونی ، افرادی که در کارتون ها و نمایش های مخصوص کودکان
مرتکب جنایت می شوند هرگز تنبیه نمی شوند . نمایش های تلویزیونی که اجازه میدهند . شخصیتی که مرتکب جنایت شده تنبیه نشود ، به تدریج به کودکان می آموزند که ارتکاب جنایت هیچ ایرادی ندارد . زیرا هیچ تنبیه و
بازخواستی در انتظار آنها نیست . کودکان یاد می گیرند اعمال خشونت آمیز و جنایت بار ، مورد بازخواست و تنبیه قرار نمی گیرند .

منبع:http://daneshnameh.roshd.ir

 

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید