ارسال كمك زندان

ارسال كمك زندان

يكي از اصحاب و راويان حديث كه به نام ابويعقوب ، اسحاق – فرزند ابان – معروف بود، حكايت كند: در آن دوراني كه حضرت ابومحمّد، امام حسن عسكري عليه السلام در زندان معتمد عبّاسي به سر مي برد، به بعضي از دوستان و ياران باوفايش ‍ سفارش مي فرمود تا مقدار معيّني طعام براي افراد بي بضاعت از خانواده هاي مؤمن ببرند. و در ضمن تصريح مي نمود: متوجّه باشيد، هنگامي كه وسائل خوراكي را درب منزل فلاني و فلاني برسانيد، من نيز در كنار شما همان جا حاضر خواهم بود. و با اين كه مامورين حكومتي به طور مرتّب جلوي زندان و اطراف آن حضور داشتند و دائم در گشت و كنترل بودند. همچنين با اين كه مسئول زندان هم جلوي زندان حاضر بود و درب زندان قفل داشت و در هر پنج روز، يكبار مسئول زندان را تعويض مي كردند تا مبادا راه دوستي و… با افراد زنداني پيدا شود. و نيز با توجّه بر اين كه جاسوساني را به شكل هاي مختلف ، در اطراف گماشته بودند. با همه اين سختگيري ها، همين كه اصحاب دستور حضرت را اجراء مي كردند و مقدار طعام سفارش شده را درب منزل شخص فقير مورد نظر مي رساندند، مي ديدند كه امام عليه السلام قبل از آن ها جلوي منزل حضور دارد و از آن ها دلجوئي مي نمايد. و از اين طريق فقراء و شيعيان ، توسّط حضرت امام حسن عسكري عليه السلام در رفاه و آسايش قرار مي گرفتند. و امام مسلمين – حضرت امام حسن عسكري عليه السلام به هر نوعي كه مي توانست حتّي از داخل زندان هم ، به خانواده هاي بي بضاعت و تهي دست رسيدگي مي نمود.
چهل داستان و چهل حديث از امام حسن عسگري(ع)/ عبدالله صالحي

مطالب مشابه