دوری از سخن و مجلس باطل

دوری از سخن و مجلس باطل

 

 

 

از دیدگاه اسلام، آهنگ هایی که متناسب با مجالس فسق و فجور و گناه باشد و قوای شهوانی را تحریک نماید، حرام است، ولی اگر آهنگی مفاسد فوق را نداشت ، مشهور فقها می گویند : شنیدن آن مجاز است .
اما باقر (علیه السّلام) فرمود : غنا، از جمله گناهانی است که خداوند برای آن وعدهی آتش داده است ، سپس این آیه را تلاوت فرمود : ( و من النّاس من یشتری لهو الحدیث …) . 1
بنابراین غنا ، از گناهان کبیره است ، زیرا گناه کبیره به گناهی گفته می شود که در قرآن به آن وعده عذاب داده شده است .
در سوره حج می خوانیم : ( و اجتنبوا قول الزّور ) 2 از سخن باطل دوری کنید . امام صادق (علیه السّلام) فرمود : مراد از « قول زور » آوازه خوانی و غناست . 3
از امام صادق و امام رضا (علیهم السّلام) نیز نقل شده که یکی از مصادیق « لهو الحدیث » در سوره لقمان، غنا می باشد .
در روایات می خوانیم : 4
•غنا،روح نفاق را پرورش می دهد و فقر و بدبخ تی می آورد .
•زنان آوازه خوان و کسی که به آنها مزد می دهد و کسی که آن پول را مصرف می کند ، مورد لعنت قرار گرفته اند،همان گونه که آموزش زنان خواننده حرام است .
•خانه ای که در آن غنا باشد، از مرگ و مصیبت دردناک در امان نیست، دعا در آن به اجابت نمی رسد و فرشتگان وارد آن نمی شوند . 5

آثار مخرّب غنا
1- ترویج فساد اخلاق و دور شدن از روح تقوا و روی آوردن به شهوت و گناهان، تا آنجا که یکی از سران بنی امیّه ( با آن همه آلودگی ) اعتراف می کند : غنا ، حیا را کم و شهوت را زیاد می کند، شخصیت را درهم می شکند و همان کاری را می کند که شراب می کند .
برخی انسان ها از راه نوشیدن شراب و یا تزریق هروئین و مرفین می توانند خود را وارد دنیای بی خیالی و بی تفاوتی کنند، برخی هم از طریق شنیدن سخنان باطل و شهوت انگیزِ یک آوازه خوان، غیرت خود را نادیده می گیرند و در دنیای بی تفاوتی به سر می برند .
2- غفلت از خدا، غفلت از وظیفه ، غفلت از محرومان ، غفلت از آینده ، غفلت از امکانات و استعداد ها ، غفلت از دشمنان ، غفلت از نفس و شیطان . انسانِ امروز با آن همه پیشرفت در علم و تکنولوژی، در آتشی که از غفلت او سرچشمه می گیرد می سوزد .
آری،غفلت از خدا، انسان را تا مرز حیوانیّت، بلکه پائین تر از آن پیش می برد . ( اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون ) 6
امروزه استعمارگران برای سرگرم کردن و تخدیر نسل جوان، از همه ی امکانات از جمله ترویج آهنگ های مبتذل از طریق انواع وسائل و امواج، برای اهداف استعماری خود سود می جویند .
3- آثار زیانبار آهنگ های تحریک آمیز و مبتذل بر اعصاب،بر کسی پوشیده نیست . در کتاب تأثیر مو سیقی بر روان و اعصاب، نکات مهمّی از پایان زندگی و فرجام بدِ نوازندگان آلات موسیقی و گرفتاری آنها به انواع بیماری های روانی و سکته های ناگهانی و بیماری های قلبی و عروقی و تحریکات نا مطلوب ذکر شده که برای اهل نظر قابل توّجه و تأمّل است . 7

پی نوشت :

1- کافی،جلد 6 ، ص 431
2- حج، 30
3- کلمه ی « زور » به معنای باطل، دروغ و انحراف از حقّ است و غناّ یکی از مصادیق باطل است .
4- این روایات در ابواب حرمت غنا در مکاسب محرّمه و کتب روایی آمده است .
5- میزان الحکمه
6- اعراف ، 179
7- تفسیر نمونه، ج 17 ، ص 19 -27

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید