سهم مادر در تربیت فرزند

سهم مادر در تربیت فرزند

بچــه در ایـام حمـل کـاملا تحـت تاثیر مادر است، کلیه تحولات خوب و بد مادر در طفل اثر می‌گذارد و بچه مطابق آن ساخته می‌شود، ممکــن اسـت عـواملـی در ایـام حمـل پیـش آید که مایه خوشبختی و سعــادت فـرزنـد شـود وممکـن اسـت پیـش‌آمدهایی باعث بدبختی و شـقــاوت او گـردد یـا بـه کلـی او را سـاقـط نـموده و به حیاتش خاتمه دهـد، طـفــل بــه مــانـنـد مسافری است که از منزل خود به عزم نقطه دوردستی سـواراتـومبیـل مـی‌شـود، نه ماه مسافرتش به طول می‌انجامد خـطـرات بـسـیـاری در سـر راهش اسـت، هـر لحظه ممکن است در دره‌ای سـقوط کند یا به رودخانه‌ای پرت شود و در اثر آن مجروح شود گـاهی ممکن است نود و نه درصد راه به سلامت می‌پیماید و در یک درصد باقیمانده دچار حادثه و خطر می‌گردد پس نطفه‌ای که در اولین لحظه در رحم منعقد می‌شود باید نه ماه تمام منازل طبیعی را بپیماید، صـدها خطر در سر راه دارد، هر لحظه ممکن است پیش‌آمدی باعث سقط جنین گردد و بچه بمیرد یا عوارضی او را دچار نقص و انحراف طـبـیعی نماید، گاهی هشت ماه به سلامت گذرانده در ماه نهم گرفتار عـارضه می‌شود زمانی می‌توان گفت که طفل منازل رحم را به سلامت گذرانده و در شکم مادر خـوشبخـت و سعـادتمنـد سـاختـه شده که سالم متولد شده و به منزل مقصود و به دنیای خارج وارد می‌شود یک قسمت از مـوفـقـیـت درخـشان مـردان بـزرگ جهـان مـرهون پاکی ولادت آنها بوده، همانطور که یک قسمت از بدبختی ناپاکان مربوط به انحرافهای جنینی آنهاست و قرآن کـریم دو نفر از مردان بزرگ الهی به نامهای یحیی بن‌زکریا، عیسی‌بن مریم، را به سلامت و پاکی روز ولادت یاد کرده، در مورد یحیی پیامبر می‌فرماید: <وسلام علیه یوم ولد> و یا درمورد عیسی بن‌مریم <والسلام علی یوم ولدت>< سوره مریم آیه 15 و 33>
سلام به معنی عموم عافیت است یعنی پاکی کامل جسم و جان. این حقیقت یعنی پاکی مولد در مورد تمام مردان الهی یکسان است و همه به سلامت متولد شده‌اند پس بکوشیم تا فرزندانمان را به سلامت به دنیا آوریم تا خادمان خوبی برای جامعه و خانواده باشند. ‌

منبع:www.shomanews.ir

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید