والدین هوشیارى باشید- بخش دوم

والدین هوشیارى باشید- بخش دوم

نویسنده:دکتر لورنس استینبرگ

ممکن است بخواهید از بین چندین مهدکودک یکى را براى فرزند چهارساله تان انتخاب کنید و ندانید کدام بهتر است یا بخواهید تصمیم بگیرید نوجوان دبیرستانى خود را تحت فشار بگذارید، تا به رغم اینکه گفته نمى خواهد کلاس پیانوى خود را ادامه بدهد ممکن است به فکر فرو بروید که آیا کودک شما آن قدر بزرگ شده است که به تنهایى و بدون پرستار در خانه بماند، یا نوجوان تان آن قدر مسئولیت پذیر هست که بتواند در طول سال تحصیلى شغلى پاره وقت داشته باشد. شاید بخواهید تصمیم بگیرید چه جوابى به درخواست پول توجیبى هفتگى فرزندتان یا تقاضاى سوراخ کردن گوشش یا خرید چیزى گران قیمت و خاص و البته غیرضرورى با پس اندازش بدهید.
در تمام این شرایط باید از فرصت خوب فکر کردن پیش از عمل استفاده کنید. همیشه از خود بپرسید تصمیم من چه تاثیرى بر فرزندم خواهد داشت؟ اگر هوشیارانه عمل کنید – اگر واقعاً پیش از عمل کردن به نتیجه اى که مى خواهید فکر کنید – قادر خواهید بود موضوع هاى مهم را دسته بندى کنید و بهتر مى توانید تصمیم گیرى کنید که در درازمدت چه چیزى به نفع فرزندتان است. شاید اگر خوب فکر کنید متوجه شوید تصمیم گیرى واقعاً خیلى راحت تر از آن بود که فکر مى کردید – یا شاید هم متوجه شوید که خیلى پیچیده است و به تعمق و دقت بیشترى نیاز دارد.
شاید فکر کنید باید در آن مورد با همسر یا فرد باتجربه دیگرى مشورت کنید. هر کارى که بکنید، در چنین شرایطى تصمیمى آگاهانه گرفته اید نه آنى و نسنجیده.وضعیت دومى که پدر و مادرها معمولاً در آن قرار مى گیرند هنگامى است که باید بى درنگ عکس العمل نشان بدهند اما از طرفى زمان کافى در اختیار ندارند که فکر کنند. کودک دو ساله شما غذایى را که براى شامش آماده کرده اید نمى خورد، فرزند شش ساله شما براى سومین بار پیاپى در نخستین مسابقه ورزشى کوچکش خطا کرده است، دختر ۹ساله شما به محل کارتان تلفن مى زند و مى پرسد آیا مى تواند بعد از مدرسه با دوستش و با اتوبوس به مرکز خرید بروند، در چنین لحظاتى نمى توانید به فرزندتان بگویید: «مى توانیم فردا راجع به این موضوع صحبت کنیم؟» اما مى توانید مکثى کنید و پیش از پاسخ دادن فکر کنید.
در چنین وضعیت هایى پدر و مادران هوشیار مى توانند در مقابل انجام واکنش آنى مقاومت کنند. «هر چه توى بشقابت هست بخور وگرنه از دسر خبرى نیست.» «ناراحت نباش، عزیزم، این فقط یه بازیه.» «نه شماها کوچک تر از اونى هستین که تنهایى برید.» اگر تربیت هوشیارانه را در پیش بگیرید مى توانید کمى به موقعیت فکر کنید و طورى پاسخ بدهید که با اصول تربیت موثرى که در ادامه کتاب مى آید سازگار باشد.

منبع:sharghnewspaper.ir

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید