والدین هوشیارى باشید- بخش اول

والدین هوشیارى باشید- بخش اول

نویسنده:دکتر لورنس استینبرگ

• قانون نخست:
عملکرد شما مهم است .
مطمئن هستم به آنچه مى خواهید فرزندتان بشود بسیار فکر مى کنید اما احتمالاً کمتر به این فکر مى کنید که در جایگاه پدر یا مادر عملاً براى اینکه این اتفاق رخ بدهد چه باید بکنید.مثلاً مطمئن هستید که مى خواهید فرزند ۱۰ ساله تان عملکرد خوبى در مدرسه داشته باشد اما شاید واقعاً ندانید براى اینکه موفقیت تحصیلى او را تسهیل کنید باید چه کارى انجام دهید. یا شاید بخواهید کودک نوپاى شما از آن دسته بچه هایى باشد که مى تواند راحت با دیگران بازى کند اما نمى دانید چگونه به انجام آن کمک کنید. مى خواهید فرزندتان از لحاظ ذهنى کنجکاو باشد اما هیچ تصورى از این ندارید که در جایگاه پدر یا مادر براى برانگیختن او در این جهت چه باید بکنید.
این مقاله حاوى اطلاعات بسیارى درباره رویکردهاى متفاوت درباره تربیت کودک و چگونگى تاثیرپذیرى کودکان از آنهاست. در شماره هاى بعد درباره استراتژى هاى تربیت فرزند براى دستاورد در مدرسه، مهارت هاى اجتماعى و کنجکاوى ذهنى و نیز مجموعه گسترده اى از سایر خصلت ها بحث خواهد شد.پیش از آنکه به این مشخصه ها بپردازیم مى خواهم تمایزى بین تربیت هوشمندانه و تربیتى که فقط واکنش نشان دادن و سرسرى است قائل شوم. منظور از تربیت کودک «هوشمندانه» تربیتى عامدانه است یعنى پیامدهاى رفتار شما در قبال کودک همانى است که واقعاً در نظر داشتید نه رفتارهایى که اتفاقى انجام مى دهید.مجدانه تلاش کنید تا والدین هوشیارترى باشید.اینکه مى گوییم تربیت فرزند باید عامدانه و هوشیارانه باشد به این معنى نیست که نباید خودانگیخته، از صمیم قلب یا طبیعى باشد. هنگامى که مى گویم تربیت فرزند باید هوشیارانه باشد، منظورم این نیست که باید نگران تصمیم هایى که مى گیرید باشید، هر واکنشى را که در مقابل فرزندتان نشان مى دهید به شدت تحلیل کنید یا آن قدر در این باره با خود فکر کنید که به فلج عملکرد دچار شوید. منظور من این است که طرز رفتار و واکنش شما در برابر فرزندتان باید احساس مبتنى بر دانش و حساب شده و براساس نتیجه اى باشد که مى خواهید به دست آورید.
تربیت فرزند، ممکن است و باید از صمیم قلب باشد و معمولاً فى البداهه است اما هیچ گاه نباید الابختکى و بدون انتخاب باشد. همیشه باید روشى براى کنترل هیجانتان داشته باشید حتى اگر همیشه به آن آگاه نباشید.پدر و مادرها معمولاً خود را در یکى از شرایط سه گانه زیر مى یابند و تربیت هوشیارانه در هر سه مفید است؛ با اینکه به روش هاى مختلف صورت مى گیرد.وضعیت نخست آن است که پدر یا مادر قبل از عملکرد وقت کافى براى پرداختن به آنچه مى خواهد انجام دهد دارد. این وضعیت زمانى است که هوشیارانه عمل کردن بسیار آسان است.

منبع:sharghnewspaper.ir

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید