خانه ای پر از عشق

خانه ای پر از عشق

نویسنده:مریم قربان زاده
منبع:روزنامه کیهان
همه ما تشنه محبت هستیم. می خواهیم جزو خانواده ای باشیم که از یکدیگر مراقبت و به هم افتخار می کنند. عشقمان را به یکدیگر نشان دهیم. دور هم جمع شویم. با فشردن دستها دوست داشتن را به زبانی دیگر عنوان نماییم.همه ما تمایل داریم بازی «چقدر مرا دوست داری» را نمایش دهیم.همه ما با یک حفره خدادادی در قلبمان بدنیا آمده ایم و این حفره را فقط عشق است که پر می سازد.یک تصویر ساده از این عمل در خانواده ها به چشم می خورد.متخصصین می گویند: بچه ها بدون منشأ درونی عشق بدنیا آمده اند. آنها به این دنیا وارد می شوند درحالی که وابسته به یک عشق با ریشه و منشأ خارجی هستند وقتی نیازی دارند انگشتان پرمهر مادر را حس می کنند.
مادر عشق را به درون قلب کودک می ریزد. همان طور که قاشق، قاشق غذا را در دهان او می گذارد. ذره ذره عشق را در قلب او می ریزد. هنگامی که او را در تختخواب درآغوش می گیرد و می فشارد گویی بغل بغل عشق به او هدیه می کند. این تجربه های محبت باعث ایجاد اعتماد و اطمینان در برقراری ارتباط با دیگران خواهدشد و در زمان احساس تنهایی، ترس و ناامیدی باعث آرامش خاطر اوست. این ذخیره خاطرات کودک را با مردمی که می خواهند عشق را در طول زندگی به او هدیه دهند مرتبط می سازد.
اگرچه بیشتر اوقات سعی می کنیم محبت را به کودکان هدیه کنیم اما گاهی مشغولیت های کاری باعث بی صبری ما می شود، فرصتی برای گوش کردن به صحبت کودکان نداریم و به قولی که به آنها داده ایم عمل نمی کنیم اما در پایان هفته یا ماه یا سال فرصت برای جبران آن داریم.
قانون این است هرچه عشق و محبت خانواده بیشتر نثار او شود نیازمند محبت فرصت طلبان نخواهدبود.اگر هر روز تجربه ای از محبت را در خانه داشته باشد این تجربه به عنوان خاطره ای ثابت در شخصیت او باقی خواهدماند و به عنوان ذخیره ای در قلبش باعث آرامش ومقاومت بیشتر او در طول زندگی است. عشق و محبتهای عمیق در کودکان بدنبال کارهای کوچک پیدا می شود. وقتی ازکودک سؤال می کنیم از کجا می دانی مادر تو را دوست دارد می گوید: «وقتی مریض بودم از من مراقبت می کرد.» «به موقع مرا از مدرسه به خانه می آورد.» «من را به فروشگاه می برد و برایم کاکائو می خرید.»
الگوهای رفتاری محبت در خانواده شانس آموزش چگونه عشق ورزیدن را برای کودکان ایجاد می کند. به این صورت که همه ما هر روز در کلاس درس خانواده حاضر می شویم.عشق زمان می برد .
وقتی گرسنه می شوید می توانید بلافاصله یک غذای آماده را میل کنید و یا اینکه ساعتها وقت صرف کرده غذای لذیذ و مورد علاقه تان را طبخ نموده و میل کنید. البته عشق ورزیدن و آموزش محبت هم به زمان نیاز دارد.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید