قلب سلیم

قلب سلیم

نویسنده: حمیدرضا احمدپور

 

ماجراهای من و خدا

گفتم: در قیامت به خاطر چه اموری مواخذه می شوید؟
گفت: «یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم* شما را بدان چه دل هایتان [از روی عمد] فراهم آورده است مؤاخذه می کند».سوره بقره آیه 225
گفتم: پس در آن روز صاحبان دل های پاک سود فراوانی خواهند برد.
گفت: «یوم لا ینفع مال و لا بنون. إلا من أتی الله بقلب سلیم* روزی که هیچ مال و فرزندی سود نمی دهد. مگر کسی که دلی پاک به سوی خدا بیاورد».سوره شعرا آیات 88 و 89
گفتم: کسانی که در دنیا کارهای شایسته انجام می دهند، چه مقامی دارند؟
گفت: «أولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوی* همان کسانند که خدا دل هایشان را برای پرهیزگاری امتحان کرده است». سوره حجرات آیه 3
گفتم: جناب عمار این صحابی پاک رسول خدا دارای چگونه قلبی بود؟
گفت: «و قلبه مطمئن بالإیمان* قلبش به ایمان اطمینان دارد». سوره نحل آیه 106
گفتم: برای این که قلب ما اطمینان و آرامش پیدا کند چه باید کرد؟
گفت: «ألا بذکر الله تطمئن القلوب*آگاه باش که با یاد خدا دلها آرامش می یابد».سوره رعد آیه 28
گفتم: وقتی خداوند را یاد می کنیم، آرامش از چه طریقی به ما می رسد؟
گفت: «هو الذی أنزل السکینه فی قلوب المومنین* اوست آن کس که در دلهای مؤمنان آرامش را فرو فرستاد». سوره فتح آیه 4
گفتم: از کجا بفهمم که قلب و دلم با خدا گره خورده است؟
گفت: «إنما المؤمنون الذین إذا ذکر الله و جلت قلوبهم* مؤمنان همان کسانی اند که چون خدا یاد شود دل هایشان بترسد».سوره انفال آیه 2
گفتم: چه کسانی از آثار گذشتگان به خوبی عبرت گرفته و هدایت پذیرند؟
گفت: «إن فی ذلک لذکری لمن کان له قلب* قطعا در این (عقوبت های گذشتگان) برای هر صاحب دلی عبرتی است».سوره ق آیه 37
گفتم: آیا قلب ها هم چشم و گوش دارند؟
گفت: «فإنما لا تعمی الأبصار و لکن تعمی القلوب التی فی الصدور* در حقیقت چشمها کور نیست لیکن دلهایی که در سینه هاست کور است». سوره حج آیه 46
گفتم: علت این که بعضی انسان ها از هدایت قرآن بی بهره اند چیست؟
گفت: «لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم أعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها* دل هایی که با آن [حقایق را] دریافت نمی کنند و چشمانی دارند که با آن ها نمی بینند و گوش هایی دارند که با آن ها نمی شنوند».سوره اعراف آیه 179
گفتم: علت این که آن ها از خدا فاصله گرفتند چیست؟
گفت: «کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون* نه چنین است بلکه آن چه مرتکب می شدند زنگار بر دلهایشان بسته است».سوره مطففین آیه 14
گفتم: رفاقت و تعامل با این آدم ها چه حکمی دارد؟
گفت: «و لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هواه و کان أمره فرطا * و از آن کسی که قلبش را از یاد خود غافل ساخته ایم و از هوس خود پیروی کرده و [اساس] کارش بر زیاده روی است اطاعت مکن».سوره کهف آیه 28
گفتم: کسی که حق را کتمان نمی کند، چه جایگاهی دارد؟
گفت: «فإنه آثم قلبه* و هر که آن را کتمان کند قلبش گناهکار است».سوره بقره آیه 283
گفتم: چرا زنان باید حجاب و عفاف را بیشتر رعایت کنند و نازک سخن نگویند؟
گفت: «فیطمع الذی فی قلبه مرض* تا آن که در دلش بیماری است طمع ورزد».سوره احزاب آیه 23
گفتم: منافقان چرا رنگ سعادت را نمی بینند و همیشه با خداوند در جنگند؟
گفت: «فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا* در دل هایشان مرضی است و خدا بر مرضشان افزود».سوره بقره آیه 10
گفتم: ویژگی بارز منافقان چیست؟
گفت: «یقولون بأفواههم ما لیس فی قلوبهم* به زبان خویش چیزی می گفتند که در دلهایشان نبود».سوره آل عمران آیه167
گفتم: اگر کسی متوجه راه حق شد و خواست از گذشت تاریک برگردد، آیا راهی وجود دارد؟
گفت: «ألم یأن للذین آمنوا أن تخشع قلوبهم لذکر الله* آیا برای کسانی که ایمان آورده اند هنگام آن نرسیده که دلهایشان به یاد خدا نرم [و فروتن] گردد».سوره حدید آیه 6
گفتم: سخن زیاد است و فرصت کم، وقت خداحافظی دعای همیشگی ام چه باشد؟
گفت: «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه إنک أنت الوهاب* [می گویند] پروردگارا پس از آن که ما را هدایت کردی دل هایمان را دچار انحراف مگردان و از جانب خود رحمتی بر ما ارزانی دار که تو خود بخشایش گری».سوره آل عمران آیه 8
منبع: ماهنامه قرآنی نسیم وحی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید