داستانهایی از گریه بر امام حسین (ع): حزن پیامبر(ص)

داستانهایی از گریه بر امام حسین (ع): حزن پیامبر(ص)

جمیع حالات امام حسین (ع ) اسبات حزن و گریه پیغمبربود.
چنانکه هر وقت او را به دوش مبارک بر میداشت و سرش بر دوش او تکیه مى کرد بیاد مى آورد سر او را بر روى نیزه ها….، پس مى گریست .
و به اصحاب مى فرمود: گویا مى بینم اسیران را بر شتران و سر فرزندانم را بصورت هدیه براى یزید مى برند.
چون به دامان مى نشاند نظر به صورت او مى نمود و مى گریست ، و مى فرمود: یابن عباس گویا مى بینم او را که ریشش را به خونش خضاب نموده اند و هر چند طلب یارى مى کند کسى یاریش نمى کند و چون روز عید جامه (لباس ) جدید مى پوشید میگریست ، گویا به یاد مى آورد که او را برهنه بر خاک مى اندازند، و چون بر سرسفره مى نشست با جد و پدر و مادر و برادر، طعام میخورد، پیغمبر (ص ) اول خوشحال مى شد، بعد به گریه در مى آمد، و گویا به یاد مى آورد تشنگى خود و اطفالش را که دنیا جلو چشمشان از شدت عطش سیاه مى شود، و همه متفرق مى شوند، و بعضى را مى کشند، و بعضى را اسیر مى نمایند. و چون گلویش را مى بوسید مى گریست ، و گاهى با امیرالمؤ منین (ع ) مى فرمود: او را نگاه دار، آنگاه تمام بدنش را مى بوسید و مى گریست ، عرض کرد: چرا گریه مى کنید؟ میفرمود: موضع شمشیرها را مى بوسم ، و گاهى لب و دندانش را مى بوسید، گویا یاد مى آورد چوب خیزران در مجلس یزید و ابن زیاد ( لعنه الله علیهم) را، چنانکه زیدبن ارقم در نزد ابن زیاد حاضر بود، چون این حرکت شنیع را دید، فریاد برآورد که چوبت را از این لبهاى مبارک بردار که قسم به آن خدائى که غیر او خدائى نیست دیدم دندانهاى پیغمبر (ص ) را که بر این دندانها گذاشته شده بود و آن را مى بوسید. (1)
نام تو هست زنده و جاوید یا حسین
عشق تو هست مایه امّید یا حسین
با مهر تو چو داد مرا شیر مادرم
جانم اسیر عشق تو گردید یا حسین
در باغ آرزو که بروید گل امید
وصل تو هست غایت امّید یا حسین
از عطر جانفزاى تو سرمست مى شود
هر کس زباغ عشق تو گل چید یا حسین
هر کس شنید قصه جانسوز نینوا
سیلاب اشک از مژه بارید یا حسین
جانم فداى آن که به دنیا هر آن چه داشت
در راه دوستى تو بخشید یا حسین
اى جان فداى نام تو کز نام تو به جاست
نام بلند مکتب توحید یا حسین
با چشم اشکبار به یادت ((نوید)) گفت
نام تو هست زنده جاوید یا حسین (2)

1- خصائص حسینیه ، 228

2- رستاخیز لاله ها، ص 32

منبع: داستانهایی از گریه بر امام حسین علیه السلام ، تالیف علی میر خلف زاده

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید