چگونه می توانيد برای همسرتان شوهری ايده آل باشيد؟

چگونه می توانيد برای همسرتان شوهری ايده آل باشيد؟

يکي از مهارتهاي اجتماعي در بهتر زيستن ما که نقش اساسي در خانواده داشته و به عهده مردان مي باشد، شوهر خوب بودن براي همسر مي باشد. زندگي شغلي شما آقايان ارتباط مستقيمي با زندگي شخصي و خصوصيات دارد. هر چه در خانه شادتر باشيد و ارتباط بهتري با همسرتان داشته باشيد، انرژي بيشتري داريد تا صرف کارتان کنيد. ارتباط غلط با همسرتان، نيرويي را که براي موفق شدن در کارتان لازم است از وجودتان دور مي کند و شما احساس مي کنيد که دست به هر کاري مي زنيد و وارد هر شغلي که مي شويد دچار شکست مي گرديد. عقيده بر اين است که براي بهتر زيستن در کانون گرم خانواده و ارتباطات اجتماعي در بين افراد خانواده بيشترين نقش را آقايان دارند. به همين خاطر لازم است آقايان با توجه به مشغله هاي فراوان در محيط خارج از خانه، فشار روحي براي کار بيشتر، توصيه زير را براي بهتر بودن و بهتر زيستن به کار برند.
شوهران دوست دارند بدانند که چگونه مي توانند خانه شان را نسبت به خودشان متعهد و علاقه مند نگه دارند. با رشد آگاهي شماست که متوجه مي شويد نيازها و خواسته هاي زنان ممکن است با شما متفاوت باشد. با ياد گرفتن و اجراي فنون زير شما داراي همسري شاد و دوست داشتني، حامي، علاقمند و وفادار مي گرديد و تغييرات معجزه آسايي را در زندگيتان پديد مي آوريد.

1. همسرتان را با افراد ديگر مقايسه نکنيد:
هيچ زماني همسرتان را با ديگري، به ويژه نزديکانتان مقايسه نکنيد.
با اين اعمال، شما عدم امنيت را در جايي که نبايد باشد، ايجاد مي کنيد. به طور مثال مردي که مي خواهد گذشته را دوباره زنده کند، به سوي دردسر مي رود. به خاطر داشته باشيد همسرتان مي خواهد در زندگي شما مقدم ترين فرد باشد. وقتي شما الگويي را مثال مي زنيد مانند مادرتان، همسرقبلي تان، دخترخاله تان، آن طور احساس کردن براي او خيلي سخت است، او باور مي کند که بايد دقيقا عين آن الگو عمل کند و از آن پيروي کند. هر زني دوست دارد بابت توانايي هاي خودش مورد تحسين قرار گيرد. به او اجازه دهيد همان زن شايسته اي باشد که هست.

2. عشق خود را نسبت به همسرتان اثبات کنيد:
زنان هميشه انتظار دارند که شوهرشان عشقشان را به صورت محسوس و ملموس نشان دهند. در واقع، عشق را هر روز و از راههاي کوتاه بايد بر زبان آورد و نشان داد. خريد هديه هاي کوچک و تقديم آن به شکلي خوشايند مي تواند جالب و زيبا باشد. مثلا شما مي توانيد يک بسته شکلات بزرگ بخريد و به آن يادداشتي ضميمه کنيد، بدين مضمون، «تقديم به همسر بي نظيرم که هميشه به من خوبي و عشق مي دهد». هديه هايي که خانم ها دوست دارند شوهرشان به آن ها تقديم کند بدين قرارند: گل، کارت پستالهاي زيبا، همراه با نامهاي با دست خط خودتان، عطر، جوهرات، مجسمه هاي زيبا، کيف، لباس، بسته هاي شکلات و غيره. اگر امکان پيچيدن هديه هست، حتما آن را با کادوهاي رنگي زيبا بسته بندي کنيد.
منبع: کتاب مهارتهاي زندگي

مطالب مشابه