وجوب نماز

وجوب نماز

قال الصادق – علیه السلام -:صلاه فریضه ، خیر من عشرین حجه …؛
نماز واجب ، بهتر از بیست حج مستحبى است .
(محجه البیضاء، ج 1، ص 339.بحارالانوار، ج 82، ص 227)
طلب عبادت
عن الحسن بن على – علیه السلام -:ان من طلب العباده تزکى لها و اذا اضرت النوافل بالفریضه فارفضوها ؛
هرکس طلب عبادت دارد، دل را براى آن پاک مى کند، و هرگاه نمازهاى مستحبى به نمازهاى واجب ضرر رسانید (باعث آسیب رسانى به یکى ازصفات و ابعاد نمازهاى واجب شد) نمازهاى مستحبى را ترک کنید.
(تحف العقول ، ص 267)
نمازهاى واجب یومیه
عن زراره قال : سالت اباجعفر – علیه السلام -:عما فرض الله – عز و جل – من الصلاه ؟ فقال : خمس صلوات فى اللیل و النهار ؛
زراره مى گوید: از حضرت امام باقر (ع ) سؤ ال کردم که خداوند عز و جل چه مقدار نماز را واجب کرد؟آن حضرت فرمودند: پنج نماز را واجب کرد.
(من لایحضره الفقیه ، ج 1، ص 205)
اداى واجب ، موجب نجات
قال رسول الله – صلى الله علیه وآله -:قال الله تعالى : «لاینجوا منى عبدى الا باداء ما افترضت علیه » ؛
خداوند فرموده است : «بنده ام از من نجات نمى یابد، مگر با اداى آن چه که بر او واجب کرده ام ».
(محجه البیضاء، ج 1، ص 398)
سؤ ال از نمازهاى پنجگانه
قال الصادق – علیه السلام -:اذا لقیت الله بالصلوات الخمس المفروضات لم یسالک عما سوى ذلک ؛
هنگامى که خداوند را با نماز پنجگانه واجب ملاقات کردى ، سؤ ال از شما نمى شود ؛ مگر از نمازهاى پنجگانه .
(وسائل الشیعه ، ج 3، ص 5)
افضل واجبات
قال الرضا – علیه السلام -:اعلم ان افضل الفرائض بعد معرفه الله – جل و عز – الصلوه الخمس ؛
بدان که افضل واجبات بعد از معرفت خداى عز و جل نماز پنجگانه است .
(مستدرک الوسائل ، ج 1، ص 175)
تعداد رکعات نماز واجب
قال الرضا – علیه السلام -:ان الله – عز و جل – انما فرض على الناس فى الیوم و اللیله سبع عشر رکعه ، من انى بها، لم یسئله الله – عز و جل – عما سواها ؛
همانا خداوند عز و جل در شبانه روز هفده رکعت نماز بر مردم واجب کرده است کسى که آن را به جا آورد خداوند غیر از نماز از او سؤ ال نمى کند.
(مستدرک الوسائل ، ج 1، ص 176)
نخستین عمل واجب
قال رسول الله – صلى الله علیه وآله -:اول ما افترض الله على امتى ، الصلوات الخمس ؛
اولین چیزى که خداوند بر امت من واجب کرد، نمازهاى پنجگانه است .
(کنزالعمال ، ج 7، حدیث 18851)
وجوب نماز
قال الصادق – علیه السلام -:ان الله فرض الزکوه کما فرض الصلاه ؛
خدا زکات را واجب کرد، همان طور که نماز را واجب کرد.
(وسائل الشیعه ، ج 3، ص 3)
علت وجوب نماز صبح
قال رسول الله – صلى الله علیه وآله -:و اما صلاه الفجر فان الشمس اذا طلعت تطلع على قرن شیطان فامرنى ربى ان اصلى قبل طلوع الشمس صلاه الغداه و قبل ان یسجد لها الکافر لتسجد امتى الله – عز و جل – و سرعتها احب الى الله – عز و جل – و هى الصلاه التى تشهدها ملائکه اللیل و ملائکه النهار ؛
اما نماز صبح ، پس هنگامى که آفتاب طلوع کرد، مثل اینکه بر شاخهاى شیطان طلوع مى کند.پروردگارم مرا امر نموده که قبل از طلوع خورشید و قبل از آن که کافر براى آفتاب سجده کند، نماز صبح بخوانم ؛ تا آن که امتم براى خداوند سجده نمایند، و زود به جاى آوردن آن در پیشگاه خداوند محبوبتر است .این نمازى است که ملائکه شب و روز شاهد آن مى باشند.
(وسائل الشیعه ، ج 3، ص 9)
علت وجوب نماز ظهر
قال رسول الله – صلى الله علیه وآله – :ان الشمس عند الزوال لها حلقه تدخل فیها فاذا دخلت فیها زالت الشمس فیسبح کل شى ء دون العرش بحمد ربى جل جلاله و هى الساعه التى یصلى على فیها ربى جل جلاله ففرض الله على و على امتى فیها الصلاه و قال : اقم الصلاه لدلوک الشمس الى غسق اللیل و هى الساعه التى یؤ تى فیها بجهنم یوم القیامه فما من مؤ من یوافق تلک الساعه ان یکون ساجدا او راکعا او قائما الا حرم الله جسده على النار ؛
(عده اى از رسول خدا (ص ) علت نمازهاى پنجگانه را که در پنج وقت از شبانه روز واجب شد، پرسیدند.حضرت فرمود: علت وجوب نماز ظهر از این قرار است 🙂 همانا در هنگام زوال آفتاب ، همه چیز دراین عالم خلقت خداوند سبحان را تسبیح مى گویند و به حمد خدا مشغول مى شوند مگر عرش خدا، و دراین موقع خداوند بر من درود مى فرستد، در این ساعت خداوند نماز را بر من و امتم واجب ساخت که در قرآن مجید آمده است ، نماز را وقت زوال آفتاب تا اول تاریکى شب به پا دار، و این ساعتى است که جهنمیان را در قیامت به جهنم وارد مى کنند، پس در این ساعت هر مؤ منى در حال رکوع یا سجود یا قیام مشغول باشد خداوند سبحان جسدش را بر آتش جهنم حرام مى گرداند.
(وسائل الشیعه ، ج 3، ص 8)
علت وجوب نماز عصر
قال رسول الله – صلى الله علیه وآله -:و اما صلاه العصر فهى الساعه التى اکل ادم فیها من الشجره فاخرجه الله – عز و جل – من الجنه ، فامره الله ذریته بهذه الصلاه الى یوم القیامه و اختارها الله لامتى فهى من احب الصلوات الى الله – عز و جل – و اوصانى ان احفظها من بین الصلوات ؛
اما (علت وجوب ) نماز عصر، و آن در ساعتى است که حضرت آدم از آن میوه که از خوردن آن نهى شده بود، خورد و خداوند او را از بهشت خارج کرد.پس خداوند ذریه حضرت آدم را امر به نماز عصر نمود، و خداوند سبحان این نماز عصر را براى امت من نیز اختیار نمود و این نماز از محبوبترین نمازها در نزد خداوند است و مرا سفارش نمود به حفظ بیشتر این نماز در بین نمازهاى یومیه .
(وسائل الشیعه ، ج 3، ص 8)
علت وجوب نماز مغرب
قال رسول الله – صلى الله علیه وآله -:و اما صلاه المغرب ، فهى الساعه التى تاب الله – عز و جل – فیها على ادم و کان بین ما اکل من الشجره و بین ما تاب الله – عز و جل – علیه ثلاث ماه سنه من ایام الدنیا و فى ایام الاخره یوم کالف سنه مما بین العصر الى العشاء و صلى ادم علیه السلام ثلاث رکعات رکعه لخطیئته و رکعه لخطیئه حوا و رکعه لتوبته ففرض الله – عز و جل – هذه الثلاث رکعات على امتى و هى الساعه التى یستجاب فیها الدعاء فوعدنى ربى – عز و جل – ان یستجیب لمن دعاه فیها و هى الصلاه التى امرنى ربى بها فى قوله تعالى : «فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون » ؛
(اما علت وجوب نماز مغرب ) و آن در ساعتى است که خداوند سبحان توبه حضرت آدم را در آن ساعت قبول نمود، و پذیرفتن توبه آدم بعد از سیصد سال پس از خوردن حضرت آدم از آن میوه درخت که نهى شده بود، طول کشید و در روزهاى آخر یک روز که بین نماز عصر و عشاء مانند هزار سال بود و حضرت آدم سه رکعت نماز مغرب به جا آورد، رکعتى براى خطاى خویش و رکعتى براى خطاى همسرش حوا و رکعتى براى قبول توبه اش ، پس خداوند این سه رکعت را براى امتم واجب کرد.در هنگام مغرب دعاء مستجاب مى شود، پروردگارم به من وعده داده که دعاى مؤ منین را در این وقت مستجاب نماید و این همان نمازى است که خداوند در قرآن مرا به آن امر نموده و فرمود خدا را هنگام شام و صبحگاه در نماز مغرب و صبح تسبیح و ستایش گویید.
(وسائل الشیعه ، ج 3، ص 8)
علت وجوب نماز عشاء
قال رسول الله – صلى الله علیه وآله -:و اما صلاه العشاء الاخره ، فان للقبر ظلمه و لیوم القیامه ظلمه امرنى ربى – عز و جل – و امتى بهذه الصلاه لتنور القبر و لیعطینى و امتى النور على الصراط و ما من قدم مشت الى صلاه العتمه الا حرم الله – عز و جل – جسدها على النار و هى الصلاه التى اختارها الله تقدس ذکره للمرسلین قبلى ؛
اما نماز عشاء، پس همانا در قبر و در روز قیامت تاریکى همه جا را فرا گرفته است ؛ لذا پروردگارم به من و امتم به نماز عشاء امر فرمود، براى نورانیت قبر وروشن ساختن آن ، و این که به من و به امتم نورى روى صراط عطا فرماید، و هر کس قدمى در راه نماز عشاء بردارد، خداوند بدنش را از آتش جهنم حرام مى گرداند و این نمازى است که پروردگار آن را براى مرسلین و انبیاى قبل از من اختیار نمود.
(وسائل الشیعه ، ج 3، ص 9)

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید