نعمت واقعی چیست؟

نعمت واقعی چیست؟

نویسنده امام رضا علیه السلام بنام ابراهیم بن عباس گوید: در خدمت امام بودیم که یکی از فقها سئوال کرد معنی نعیم در آیه شریفه در آنروز از نعمت سئوال خواهید شد(( آب سرد)) است . امام با صدای بلند فرمود: اینطور تفسیر می کنید؟! و هر کسی به نوعی تفسیر می نماید یکی می گوید: منظور آب سرد است ، بعضی گویند: مراد خواب است ، عده ای گویند: غذای خوش طعم است !! همانا پدرم از پدرش حضرت صادق علیه السلام نقل فرمود که با ناراحتی امام به عده ای که اینطور تفسیر می کردند، فرمود: هرگز خدا چیزهائی که به مخلوق تفضل فرموده سئوال نخواهد کرد و منت نمی گذارد، این کار از مخلوق ناشایست است که از غذا و آب و چیزهائی دیگر به دیگران داده منت گذارد، چگونه می توان بخدای بزرگ نسبت داد چیزی را که برای مردم شایسته نیست . ولی نعیم دوستی و ولایت بما خاندانست که خداوند بعد از توحید و نبوت از آن سئوال خواهد کرد، بنده اگر به لوازم ولایت و محبت وفا کند به نعمتهای بهشت که زوال ندارد میرسد.
یکصد موضوع 500 داستان / سید علی اکبر صداقت

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید