مطالب موجود در دسته بندی "فقه و احکام شرعی"

حج و اختلافات فقهی بین شیعه و اهل سنت

حج و اختلافات فقهی بین شیعه و اهل سنت

واجبات در وقت احرام سه چیز است: 1.نیت، یعنی انسان در حالی كه می‌خواهد محرم شود، به احرام عمره‌ی تمتع، نیت كند عمره‌ی تمتع را و لازم نیست قصد كند ترك محرماتی را كه بر محرم پس از احرام، حرام می‌شود. 2.تلبیه، یعنی لبیك گفتن و صورت آن این است كه بگوید: «لبیك الهم لبیك، ...

ادامه مطلب
حکم کسی که طواف نساء انجام نداده چیست؟

حکم کسی که طواف نساء انجام نداده چیست؟

محل احرام بستن را میقات می‌گویند و آن به اختلاف راه هایی كه حجاج از آنها به طرف مكه می‌روند مختلف می‌شود. و آن پنج محل است: 1. مسجد شجره و آن میقات كسانی است كه از مدینه به مكه می‌روند. 2. وادی عقیق كه محل احرام عامه است، و آن میقات كسانی است كه ...

ادامه مطلب
نجاسات چند چیز است؟

نجاسات چند چیز است؟

نجاسات یازده چیز است: اول: بول . دوم: غائط. سوم منی. چهارم: مردار. پنجم: خون. ششم و هفتم: سگ و خوک. هشتم: کافر. نهم: شراب. دهم: فقاع. یازدهم عرق شتر نجاست خوار. بول و غائطانسان و هر حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می ...

ادامه مطلب
راه های ثابت شدن نجاست

راه های ثابت شدن نجاست

نجاست هر چیز از سه راه ثابت می شود: اول: آنکه خود انسان یقین کندچیزی نجس است و اگر گمان داشته باشد چیزی  نجس است ، لازم نیست از آن اجتناب نماید، بنابراین غذاخوردن در قهوه خانه و مهمان خانه هایی که مردمان لاابالی وکسانی که پاکی  و نجسی را مراعات نمی کنند در آنها ...

ادامه مطلب
مطهرات

مطهرات

ده چیز، نجاست را پاک می کند و آنها را مطهرات گویند: اول : آب . دوم : زمین . سوم :آفتاب . چهارم : استحاله . پنجم :انتقال . ششم : اسلام . هفتم : تبعیت . هشتم : برطرف شدن عین نجاست . نهم : استبراء حیوان نجاستخوار. دهم : غایب شدن مسلمان ...

ادامه مطلب
واجبات و مستحبات وضو

واجبات و مستحبات وضو

در وضو واجب است صورت و دست ها را بشویند و جلوی سر و روی پاها را مسح کنند. در صورت را باید از بالای پیشانی – جایی که موی سر بیرون می آید – تاآخر چانه شست ، و پهنای آن به مقداری که بین انگشت وسط و شست قرار می گیرد، بایدشسته شود، ...

ادامه مطلب
وضوی ارتماسی

وضوی ارتماسی

وضوی ارتماسی آن است که انسان صورت و دست ها را به قصد وضو، با مراعات شستن از بالا به پایین در آب فرو برد، لیکن برای این که مسح سر و پاها با آب وضو باشد، بایستی در شستن ارتماسی دست ها، قصد شستن وضویی ، هنگام بیرون آوردن دست ها از آب باشد. ...

ادامه مطلب
ذکر هنگام وضو

ذکر هنگام وضو

کسی که وضو می گیرد مستحب است موقعی که نگاهش به آب می افتد بگوید: “بسم الله و بالله و الحمد لله الذی جعل الماء طهورا و لم یجعله نجسا” موقعی که پیش از وضو دست خود را می شوید بگوید: “اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین ” در وقت مزه مزه کردن ...

ادامه مطلب
شرایط صحیح بودن وضو

شرایط صحیح بودن وضو

شرایط صحیح بودن وضو سیزده چیز است : شرط اول : آنکه آب وضو پاک باشد. شرط دوم : آنکه مطلق باشد. وضو با آب نجس و آب مضاف باطل است . اگر چه انسان نجس بودن یا مضاف بودن آن را نداند یا فراموش کرده باشد. و اگر با آن وضو نمازی هم خوانده ...

ادامه مطلب
احکام وضو

احکام وضو

هفت چیز وضو را باطل می کند: اول : بول . دوم : غائط. سوم : باد معده و روده که از مخرج غائط خارج شود. چهارم : خوابی که به واسطه ی آن چشم نبیند وگوش نشنود. ولی اگر چشم نبیند و گوش بشنود وضو باطل نمی شود. پنجم : چیزهایی که عقل را ...

ادامه مطلب