دسته بندی های موجود در بخش"تربیت و مشاوره"

مطالب موجود در بخش "تربیت و مشاوره"

برادرم موسيقي گوش مي دهد و فيلم هاي بدي مي بيند ولي نمازش را مي خواند و روزه اش را مي گيرد حكم ما با اين برادر چيست؟

برادرم موسيقي گوش مي دهد و فيلم هاي بدي مي بيند ولي نمازش را مي خواند و روزه اش را مي گيرد حكم ما با اين برادر چيست؟

برادرم موسيقي گوش مي دهد و فيلم هاي بدي مي بيند ولي نمازش را مي خواند و روزه اش را مي گيرد حكم ما با اين برادر چيست؟ اجمالاً شما وظيفه داريد ايشان را ارشاد نموده و در جهت ترك اين گناه او را ياري كنيد (البته طبق شرايط زير). طبيعتاً شما بدين منظور نيازمند ...

ادامه مطلب
گاهي اوقات در بعضي از مكانهاي عمومي از موسيقي استفاده مي شود و با تذكر به آنها بحث موسيقي درماني و آرامشي كه به آنها مي دهد را به ميان مي كشند. نظر شما در برخورد با اين امر چيست؟

گاهي اوقات در بعضي از مكانهاي عمومي از موسيقي استفاده مي شود و با تذكر به آنها بحث موسيقي درماني و آرامشي كه به آنها مي دهد را به ميان مي كشند. نظر شما در برخورد با اين امر چيست؟

گاهي اوقات در بعضي از مكانهاي عمومي از موسيقي استفاده مي شود و با تذكر به آنها بحث موسيقي درماني و آرامشي كه به آنها مي دهد را به ميان مي كشند. نظر شما در برخورد با اين امر چيست؟ در رابطه با اين سؤال توجهتان را به نكات ذيل جلب مي نماييم: 1. بر ...

ادامه مطلب
استفاده از موسيقي از لحاظ شرعي و علمي و پزشكي چه حكمي دارد؟

استفاده از موسيقي از لحاظ شرعي و علمي و پزشكي چه حكمي دارد؟

استفاده از موسيقي از لحاظ شرعي و علمي و پزشكي چه حكمي دارد؟ سؤال شما دو جنبه دارد، جنبه اول حكم موسيقي و… جنبه دوم نظر پزشكان و ديگران از موسيقي. امّا جنبه اول: به فتواي صريح حضرت امام (ره) موسيقي اگر به صورت غنا باشد حرام است.[1] مشهور فقها، هم غنا را اين طور ...

ادامه مطلب
براي انتخاب شغل مناسب در مكتب اسلام چه توصيه هايي شده است؟

براي انتخاب شغل مناسب در مكتب اسلام چه توصيه هايي شده است؟

براي انتخاب شغل مناسب در مكتب اسلام چه توصيه هايي شده است؟ موضوع مهمي را در پرسش خود مطرح كرده ايد؛ چرا كه از يك سو بخش عمده اي از اوقات زندگي هر شخصي صرف كار و كسب درآمد براي تأمين معاش خود و خانواده اش مي شود و شغلي را كه انتخاب مي كند ...

ادامه مطلب
در مورد كسب روزي حلال و حرام و تأثير آن در صالح بودن فرزند لطفاً توضيح دهيد؟

در مورد كسب روزي حلال و حرام و تأثير آن در صالح بودن فرزند لطفاً توضيح دهيد؟

در مورد كسب روزي حلال و حرام و تأثير آن در صالح بودن فرزند لطفاً توضيح دهيد؟ سؤال فوق از دو بخش تشکیل شده است. نخست توضیح روزی حلال و دوم تأثیر آن بر صالح بودن فرزند. لذا ابتدا بايد قدري در مورد كسب حلال و حرام توضيح دهيم و آنگاه درباة اثرات آن توضيح ...

ادامه مطلب
چه راههايي براي كاهش اضطراب و موفقيت بيشتر در مصاحبه وجود دارد؟

چه راههايي براي كاهش اضطراب و موفقيت بيشتر در مصاحبه وجود دارد؟

چه راههايي براي كاهش اضطراب و موفقيت بيشتر در مصاحبه وجود دارد؟ جواب ارائه شده حاوي چند نكته و پنج اصل مصاحبة موفق است. 1. اضطراب طبيعي است: واكنش افراد نسبت به مصاحبه متفاوت است، امّا بسياري از افراد اين اشتباه را مرتكب مي شوند كه نبايد اضطراب داشته باشند، در حالي كه اين يك ...

ادامه مطلب
بيكاري چيست؟ آيا به شغل‌هاي كاذب هم كار اطلاق مي‌شود و عوارض بيكاري را بفرمائيد و تأثيرات فردي و اجتماعي آن‌را بيان نمائيد.

بيكاري چيست؟ آيا به شغل‌هاي كاذب هم كار اطلاق مي‌شود و عوارض بيكاري را بفرمائيد و تأثيرات فردي و اجتماعي آن‌را بيان نمائيد.

بيكاري چيست؟ آيا به شغل‌هاي كاذب هم كار اطلاق مي‌شود و عوارض بيكاري را بفرمائيد و تأثيرات فردي و اجتماعي آن‌را بيان نمائيد. مقدمه: سوال شما در واقع به سه موضوع مهم و مرتبط بهم اشاره دارد. 1ـ بيكاري چيست؟ 2ـ آيا به شغل‌هاي كاذب هم كار اطلاق مي‌شود؟ 3ـ عوارض و پيامدهاي فردي و ...

ادامه مطلب
چه عواملي باعث افزايش و كاهش روزي در يك خانه مي شود لطفاً توضيح دهيد؟

چه عواملي باعث افزايش و كاهش روزي در يك خانه مي شود لطفاً توضيح دهيد؟

چه عواملي باعث افزايش و كاهش روزي در يك خانه مي شود لطفاً توضيح دهيد؟ کار و تلاش اصلي ترين عامل در كسب روزي براي انسان تلاش و كوشش و همت خود اوست چرا كه ليس للإنسان إلا ما سعي[1] براي انسان هيچ چيز نيست مگر آنچه كه كوشيده و به دست آورده يعني اگر ...

ادامه مطلب
گاهي از وقت‎ها خيلي پيش خودم فكر مي‎كنم خداوند مرا دوست نداشت و اين طور با قرار دادن من در چنين محيط كاري خواست از شرّ من راحت شود، آيا با چنين ايده و افكاري مي‎توانم در بيمارستان كار كنم؟ يا بايد در فكر شغل جديدي باشم؟

گاهي از وقت‎ها خيلي پيش خودم فكر مي‎كنم خداوند مرا دوست نداشت و اين طور با قرار دادن من در چنين محيط كاري خواست از شرّ من راحت شود، آيا با چنين ايده و افكاري مي‎توانم در بيمارستان كار كنم؟ يا بايد در فكر شغل جديدي باشم؟

گاهي از وقت‎ها خيلي پيش خودم فكر مي‎كنم خداوند مرا دوست نداشت و اين طور با قرار دادن من در چنين محيط كاري خواست از شرّ من راحت شود، آيا با چنين ايده و افكاري مي‎توانم در بيمارستان كار كنم؟ يا بايد در فكر شغل جديدي باشم؟ سؤالی را که شما مطرح کرده‌اید، مشتمل بر ...

ادامه مطلب
حجاب از چه زماني شروع شد و منشأ آن چيست و از كجا به وجود آمده است لطفا شرح دهيد؟

حجاب از چه زماني شروع شد و منشأ آن چيست و از كجا به وجود آمده است لطفا شرح دهيد؟

حجاب از چه زماني شروع شد و منشأ آن چيست و از كجا به وجود آمده است لطفا شرح دهيد؟ اگر ما نگاهي به تاريخ بيندازيم حجاب را در ايران باستان مي بينيم. در ميان اقوام قبل از اسلام نيز حجاب وجود داشته است و حتي از آنچه در قانون اسلام آمده سخت تر بوده ...

ادامه مطلب