موسی و خضر

موسی و خضر

قریش به پیامبر گفتند: یا محمد، به ما از شخص دانشمندی كه موسی دستور داشت از او متابعت كند خبر بده؛ قرآن مجید در سوره كهف از آیه 60 تا 82 این قصه را مشروحاً بیان فرموده است كه ما از كتب تفسیر آن را نقل می‌نماییم:

ادامه مطلب
بررسی خنده در آیات و روایات

بررسی خنده در آیات و روایات

در ميان بحث هاي مربوط با قرآن تا کنون به موضوع هاي متنوعي در قالب تحقيق پرداخته شده است. اما با وجود گستردگي مفاهيم آيات که نشأت گرفته شده از معجزه بودن اين کتاب آسماني است، هنوز بحث هايي وجود دارد که در ميان هاله اي از ابهام به شرح آن پرداخته نشده است .

ادامه مطلب
اهمیت ازدواج در اسلام

اهمیت ازدواج در اسلام

يکي از مکتب هايي که براي انسان سازندگي فوق العاده دارد، محيط خانه است. در محيط خانه زن و مرد مي توانند بسياري از فضايل انساني را کسب کنند و رذايل اخلاقي فراواني را از خود بزدايند. اگر بگوييم محيط خانه مانند جبهه، مکتب انسان سازي است، مبالغه نکرده ايم.

ادامه مطلب
وفای به عهد از جوانمردی است

وفای به عهد از جوانمردی است

عباس رئیس شهربانی مأمون (صاحب شرطه) گفت روزی وارد خدمت خلیفه شدم. مردی را نزد او به زنجیرهای گران بسته دیدم. مأمون گفت عباس این مرد را ببر، کاملا مواظب او باش، مبادا از دست تو فرار نماید

ادامه مطلب