فاتح وادی یابس

فاتح وادی یابس

ابو بصير گويد: از امام صادق (علیه السلام) پرسيدم ماجراي وادي يابس (بيابان شنزار) كه سوره عاديات در مورد ستودن جنگاوران قهرمان اسلام نازل شده كه در اين وادي ، (در سال هشتم هجرت) جنگيدند چيست ؟

ادامه مطلب
اخلاق اجتماعی

اخلاق اجتماعی

از روزگار آدم تا اکنون، هيچ فتنه ظاهر نشد مگر به سبب آميختن با خلق؛ واز آن وقت تا امروز، کس سلامت نيافت مگر آن که از اختلاط کناره کرد[دوري گزيد]

ادامه مطلب