جرعه ای از چشمه سار معرفت

جرعه ای از چشمه سار معرفت

از مجموع 239 خطبه ،86 خطبه و از مجموع 79 نامه ،29 نامه در نهج البلاغه به موعظه و ارشاد تعلق یافته است. که منبع اصلی این نوشتار نامه سی ویکم نهج البلاغه است که حاوی رهنمود های پدری نمونه به جوانی نمونه ودر حال رشد است

ادامه مطلب
خواص انار

خواص انار

هرکس انار بخورد، خداوند قلبش را نورانی می‌فرماید و وسوسه شیطان را چهار روز از او دور می‌دارد.

ادامه مطلب
گهرهایی از دریای معرفت بزرگان

گهرهایی از دریای معرفت بزرگان

تهذیب نفس یعنى آزاد ساختن آن، یعنى نفس را از قید هواها و هوس‌ها رهانیدن. در هیچ مطلبى در قرآن اینگونه تأكید نشده؛ یازده سوگند در سوره شمس یاد مى‌فرماید، از بس مهم است، خداوند به مخلوق‌هاى بزرگ خود سوگند یاد مى‌كند، آن‌وقت، مطلبش را بیان مى‌فرماید كه: هرآینه كسى تزكیه نفس كرد، رستگار شد و در دنیا و آخرت، سعادت‌مند و داراى حیات طیبه است.

ادامه مطلب