نقش های سازنده حضرت فاطمه سلام الله علیها در تاریخ

نقش های سازنده حضرت فاطمه سلام الله علیها در تاریخ

ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﻋﻠﻢ، ﺻﺎﺣﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻮﺩﻥ، ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺩﺍﺷﺘﻦ، ﺩﻟﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﺷﺠﺎﻋﺖ، ﺧﻠﺎﻗﻴّﺖ، ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺩﺍﺷﺘﻦ، ﺍﺳﺘﻘﻠﺎﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺍﺷﺘﻦ، ﺣﻖ ﻧﻈﺮ ﻭ ﺭﺃﻱ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻭ ﺣﻖ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ‌ﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺍﺷﺘﻦ

ادامه مطلب
اکرام در سيره بزرگان

اکرام در سيره بزرگان

در سيره بزرگان و پيشوايان ديني ما، عطا و بخشش، از جايگاه والايي برخوردار است. آن بزرگان، در خفا و آشکارا، به سائلان و نيازمندان رسيدگي و از آنها دستگيري مي کردند.

ادامه مطلب
مهارت هاي ارتباطي همسران

مهارت هاي ارتباطي همسران

از آنجاكه پايه و اساس يك خانواده سالم داشتن ارتباطي سالم و صحيح است لازم به تذكر است كه در اين مورد نكاتي چند الزامي است. ? دوست داشتن بدون قيد و شرط براي دوست داشتن كلمه «اگر» را فراموش كنيد.

ادامه مطلب
خواص به

خواص به

به بخورید وبین خود هدیه بدهید، چرا که آن، چشم را جلا می‌دهد، دوستی را در قلب می‌رویاند، وبه زن‌های حامله خود بدهید تا فرزندان شما نیکو شود.

ادامه مطلب