کم شماری خوبی ها (۱)

کم شماری خوبی ها (۱)

در این فراز به دو خصلت از خصال مردم باتقوا اشاره شده است: یکی کم شمردن کارهای خوب هرچند فراوان باشد، و دیگری، زیاد شمردن کارهای بد، هرچند اندک باشد.

ادامه مطلب
اخلاق کاربردی

اخلاق کاربردی

اهمیت علم و علم آموزی، از دیدگاه اسلام، به قدری واضح است که نیازی به توضیح ندارد. نخستین آیاتی که بر پیامبر اکرم نازل شد، بهترین دلیل بر جایگاه ویژه تعلیم و تعلم در اسلام است.

ادامه مطلب
دارو شناسی در طب سنتی

دارو شناسی در طب سنتی

سپاس و ستايش خداوندي را سزاست که هستي را از تجلي ذرات بي مُنتهايش در مراتب گوناگون وجود بيافريد و انسان را نسبت به آنان شرافت بخشيد تا با تفکر در احوال و نفس خويش وتدبّر در نظام هستي راه بسوي پروردگارش بيابد.

ادامه مطلب
داستان ازدواجی پرماجرا در قرآن

داستان ازدواجی پرماجرا در قرآن

خداوند متعال، در قرآن شریف، به داستانى اشاره مى فرماید كه از جهاتى، قابل دقت و تأمّل است. با توجّه به اهمیّت آن در قرآن، كه نام بزرگترین سوره از این قصه گرفته شده و همچنین به علت نتایج ثمربخش آن، ما مشروح آن را براى خوانندگان گرامى، در اینجا نقل مى كنیم:

ادامه مطلب