مجامع صادقیون

نام مجمع

هیئت امناء

مجمع صادقیون رفسنجان

آقایان حاج آقا محمد حسنی /حاج حسن باقری/ حاج مهدی حسن خانی / حاج حسین تقوی رشیدی زاده / حاج روح الله باد پروا /حاج مصطفی بخشی /حاج محمود ملایی زاده / محمد رضا حسینی / محمد رضا علی مومنی / غلامرضا عباسی/محمد جوادابولی نژاد / ناصر فلاح /حاج محمدعلی پراش/ سید احمد رحیمی /سید حسن رحیمی / حاج اکبر پروازه / مجید اکبری /حاج محمد پاهنگ /محمدعلی تقی پور /اکبر فلاح

مجمع صادقیون شهر بهرمان

آقایان حاج رضا صفریان /حاج محمود نوذری / حاج محمد نقوی (مداح ) /سید محمدرضا حسینی /سید مهدی احمدی/ محسن مرادی/ سید کاظم حسینی

مجمع صادقیون شهر صفائیه

آقایان حاج حسین کفیلی/ حاج حسین عبدلی وارسته / حمید حسنی پور /محسن پور عبادی /غلامرضا غلام حسین زاده /حسن رضایی /مهدی عبدلی / مهدی رضاپور /محمد شیرزادی/ رضا عباسی /محمد رضا حسینی پور

مجمع صادقیون اسماعیل اباد

آقایان حاج سید احمد حسینی پور / حاج اکبر ملایی (پیش نماز ) / حاج علی عزیزی/ حاج احمد حسنی/حاج مهدی معتمدی /علیرضا اسماعیلی (مداح) /حاج اکبر حسنی /حاج محمدرضا محسنی پور /حاج اکبر رضایی شریف /حاج عباس ملایی (مداح) / حاج علی ملایی ( مداح ) / علی غفاری / حاج حسین جعفری / مهدی ابولی /رضا جعفری / محمدرضا غلامرضایی

مجمع صادقیون سه قریه شمس اباد

آقایان حاج سیدعلی ترابی (خادم امامزاده )/ مهدی کریمی /علی بیگانی /عباس حسینی/ احمد خراسانی/ محمد حسین زاده/یاسر زینلی /محمود مهدویان/وحید حسینی/عباس کریمی/حسین پناهنده/ مهدی برندکام / محمد حسین زاد  /عبدالله میرزایی / اسماعیل ابولی /سید هادی ترابی /محمدحسین ناصری /ابراهیم رحیمی / مجید حسین زاد

مجمع صادقیون فیض اباد

آقایان حاج یدالله رضایی / محمد چاهخویی / حسین غلامی زاده/ رسول زارع/ حمید ملکی/ رضا احمدی/ کربلایی رضا غلامرضازاده (مداح)/ مهدی ملکی / حاح علی رمضانی /حسین پیلارام

مجمع صادقیون جعفر اباد

آقایان حاج علی کریمی/ مجید حسین پور/ اکبر ابوالحسنی/ حسین زینلی/ عباس ملایی /مجید کریمی /محمد زینلی /حمید بهامین /عباس علی مومنی / علی اکبری

مجمع صادقیون جوادیه الهیه

آقایان حاج علی محمدیان /حاج محمود جعفری /حبیب محمدحسنی/ حاج کاظم رفسنجانی / مرتضی محمدیان / ابوالفضل محمدیان / مهدی محمدیان

مجمع صادقیون مهدی اباد

آقایان حاج اقا رمضانی / حاج علی بلوچ / حسین بلوچ/ محمد پسندیده/ مجید بلوچ / حاج حسن جعفری/مجتبی نقی زاده

مجمع صادقیون حسین آباد

آقایان حاج آقا سید حسین رحیمی / حاج مختار محمد رضایی   / مهدی اسماعیلی / مجید عباس زاده

مجمع صادقیون قائمیه

آقایان مهدی ابویی / حاج رضا شیر بیگی / مهدی علیزاده / حسن عسکری / رضا علیزاده

مجمع صادقیون دولت آباد

آقایان حاج علی عبدلی وارسته / محسن عبدلی وارسته / رضا عبداللهی / اکبر عبدلی/ محمدعلی عبداللهی / محمد علی موسایی

مجمع صادقیون شجاع آباد

آقایان کربلایی حسن رمضانی نیا / مهدی رمضانی نیا / علی کاظمی / غلامحسین صاحبی

مجمع صادقیون کمال اباد

آقایان حسن احمدی / حاج حسین مریدی / حسن احمدی /حاج حمید عسکری

مجمع صادقیون احمد اباد رسولیان

اقایان رمضان پاکدامن/ احمد اکبری / جواد خراسانی

مجمع صادقیون محمد اباد هراتی

آقایان حاج محمود عباس زاده / ابراهیم حسینی (مداح ) / احمد عباس زاده / عباس حسن زاده / حسین عباس زاده /حسن نخعی

مجمع صادقیون جنت مرتضوی

آقایان حاج حسن شفیعی / حاج احمد باقری / حیدر باقری / علی باقری

مجمع صادقیون جهان اباد

آقایان حاج علی ابولی / حاج حسین شیربیگی/ حاج علی غلامحسینی ( مداح ) /مهدی متین/احمد حسین زاده / سیدعظیم رحیمی / اکبر اسماعیلی /حاج مهی گل محمدی /حسین اصغری مقدم /حسن ابراهیمی

مجمع صادقیون علی اباد هراتی

آقایان حاج محمود ملک احمدی / حاج حبیب نوری / حسین طحانی / حسن نخعی

مجمع صادقیون رکن اباد

آقایان حاج حسین عابدینی /مهدی ابراهیمی / عباس کردعلی/ محمد کلانتری / مهدی محمودی / عباس علی نقی

مجمع صادقیون همت اباد

آقایان حاج محمد توکلی / محمد رضا زارع/ ابوذر نوذری /سید محمد ابوالمعصومی /

مجمع صادقیون علی اباد نوق علیا

آقایان حاج اکبر بختیاری / حاج حسین بختیاری/ حاج حسین حاج حسنی

مجمع صادقیون دقوق اباد

آقایان حاج محمد جمالی زاده / حاج حسین افتخاری / حاج یوسف محسنی / علی محسنی / سعید رفسنجانی / کاظم محمدی پور / اصغر رمضانی

مجمع صادقیون فتح اباد

آقایان علی تقی زاده / حسن محمدی / علی سیف الدینی

مجمع صادقیون زانوق اباد

آقایان حاج احمد حسینی / محسن زینلی / علی رفسنجانی / محمد نهویی

مجمع صادقیون روا مهران

آقایان حسن حاج علی بلندی / اکبر ابراهیمی / علی قاسمی / علی یوسفیان / محسن ابراهیمی / محمد کریمی

مجمع صادقیون نجم اباد

اقایان حسن حیدری / جواد اکبری / رضا رمضانی / علی اکبر جمالی زاده / محمد حسین زاده

مجمع صادقیون باقر اباد

آقایان حسین محمدی / محمدرضا فردوسی

مجمع صادقیون علی آباد فلاح

آقایان حاج عبدالله ابوالحسنی / محمدرضا ابوالحسنی / حاج عباسعلی حسین زاده

مجمع صادقیون احمد آباد فلاح

آقایان نبی الله نظری / منصور عالمی / مسلم ابراهیم زاده

مجمع صادقیون جوادیه مرتضوی

آقایان حمیدرضا حسین زاده / محمد جواد نوذری / حسن زارعی / محمدجواد کردی / محمد مهدی باقری / روح الله سلطانی

مجمع صادقیون حسن اباد صادق الائمه (علیه السلام )

اعضای انجمن محبین صادق الائمه (علیه السلام)