اعتراف ابن ابی دارم به لگد زدن عمر به حضرت زهرا(س) و شهادت حضرت محسن(ع)

اعتراف ابن ابی دارم به لگد زدن عمر به حضرت زهرا(س) و شهادت حضرت محسن(ع)

روايت ابن أبي دارم، هيچ ايرادى ندارد و اتهاماتى كه به او زده‌اند؛ از جمله رافضى بودن و يا غلو در رفض، ضررى به صحت روايت نمى‌زند؛ چرا كه عين همان مطالب در باره راويان بخاري، مسلم و ديگر صحاح سته اهل سنت نيز نقل شده است.

ادامه مطلب