این مردهای بچه ننه…

این مردهای بچه ننه…

معمولاً خانم ها دوست دارند با مردهايي صحبت کنند که رابطه خوبي با مادران شان داشته و براي آنها ارزش و احترام بيشتري قايل باشند. اين گروه از مردان در نظر خانم ها بسيار موجه تر از سايرين هستند.

ادامه مطلب
به نام خداوند بخشنده مهربان، ببخشید!

به نام خداوند بخشنده مهربان، ببخشید!

بخشش هديه‌اي است که شما به خود مي‌دهيد؛ رمز رهايي از زنجيرهاي خشم و درد و انتخاب زندگي در زمان حال و آينده به جاي زيستن در گذشته. با اين همه خود به خود در شما به وجود نمي‌آيد بلکه بايد آن را انتخاب کنيد.

ادامه مطلب