بخل و آسایش انسان

بخل و آسایش انسان

امام صادق ( عليه السلام)(عليه السلام) مي فرمايد:" ليست لبخيل راحه" دو مولفه مطرح در اين حديث يعني «بخل» و «فقدان آسايش» رابطه اي غير مستقيم با هم دارند؛ افزايش بخل، باعث كاهش آسايش مي شود.

ادامه مطلب
امام زمان علیه السلام در نهج البلاغه

امام زمان علیه السلام در نهج البلاغه

و سيماي ياران امام زمان (ع) به راه هاي چپ و راست رفتند، و راه ضلالت و گمراهي پيمودند، و راه روشن هدايت را گذاشتند پس درباره ي آنچه که بايد شتاب نکنيد، و آنچه را که در آينده بايد بيابيد دير مي شماريد.

ادامه مطلب