مختصری در باب یمانی

مختصری در باب یمانی

حرکت یمانی چیست؟ ظهور او چگونه و چه زمانی خواهد بود؟ و آیا حرکت او در مقابل نهضت حضرت مهدی (علیه السلام) قرار خواهد داشت یا مؤیّد آن است؟

ادامه مطلب
دستور العمل های قرآنی

دستور العمل های قرآنی

اولين معنايي که از اين دو واژه به ذهن مي رسد, اين است که صادق و صديق يعني بسيار راستگو. اين معنا در مورد کلمه«صادق» صحيح است, اما درباره کلمه«صديق» اندکي ناقص مي باشد؛ زيرا اين واژه از مفهومي عميقتر برخورد است و در حقيقت بر يک حالت دلالت مي کند .

ادامه مطلب