قرآن و تفکر مثبت

قرآن و تفکر مثبت

انسان در عصر حاضر با وجود پیشرفت های شگرف در زمینه های صنعتی و فن آوری، بیش از هر زمان دیگر به آرامش و نشاط نیاز دارد. او نیاز دارد تا برای مقابله با مسائل و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی خود، راه حل های

ادامه مطلب