محبوب‏ترین و مبغوض‏ترین ‏انسان‏ها نزد خداوند متعال

محبوب‏ترین و مبغوض‏ترین ‏انسان‏ها نزد خداوند متعال

از مطالبى كه به وضوح از قرآن كریم و روایات شریف استفاده مى‏شود، این است كه انسان در این عالم در حال حركت و سفر است و مقصدى دارد كه باید به آن برسد. اگر راه را بشناسد و همت كند كه راه را بپیماید، به مقصد مى‏رسد، اما اگر در شناخت راه كوتاهى كند یا در پیمودن آن تنبلى كند ضمانتى وجود ندارد كه به آن برسد.

ادامه مطلب
اختلاف و انحراف در شناخت حق

اختلاف و انحراف در شناخت حق

در جلسات گذشته بیان شد كه مبغوض‏ ترین مخلوقات نزد خدا كسانی هستند كه عالم حقیقی نیستند و به علم تظاهر می‏ كنند و گاهی علاوه بر این تظاهر، بر مسند قضاوت تكیه می‏زنند و بدون آگاهی از احكام قضایی یا جزایی اسلام به قضاوت در میان مردم می‏ پردازند

ادامه مطلب
غذا و تغذیه در سیره رضوی (۱)

غذا و تغذیه در سیره رضوی (۱)

نگاهی به وضع معیشت و زندگی مردم حجاز در دوره پیش از اسلام و مقایسه آن با عصر نبوی، نشان دهنده میزان تأثیر فرهنگ اسلامی در آداب و رسوم مردم در آن شرائط است

ادامه مطلب