مطالب موجود در دسته بندی "امام سجاد (ع)"

جستاری درزندگی با برکت امام سجاد (علیه السلام) – قسمت اول

جستاری درزندگی با برکت امام سجاد (علیه السلام) – قسمت اول

جستاری درزندگی با برکت امام سجاد (علیه السلام) – قسمت اول نویسنده:مهدی پیشوایى ایشان فرزند حسین بن على ـ علیهما السلام ـ سومین امام شیعیان جهان , مادرش <شهر بانویه >(1-1)‘ مشهورترین لقبش ><زین العابدین > و<سجاد> است. امام سجاد ـ علیه السلام ـ در سال سى و هشت قمرى دیده به جهان گشود (۲-۱)و ...

ادامه مطلب
جستاری در زندگی با برکت امام سجاد (علیه السلام) – قسمت دوم

جستاری در زندگی با برکت امام سجاد (علیه السلام) – قسمت دوم

نویسنده:مهد پیشوایى ۳- تبیین معارف در کلاس دعا یکى از دیگر شیوه‏هاى تبلیغى و مبارزاتى امام سجاد (ع) تبیین معارف اسلام در قالب دعا بود. مى‏دانیم که دعا پیوندى است معنوى میان انسان و پروردگار که اثر تربیتى و سازندگى مهمى دارد، از این نظر دعا از نظر اسلام جایگاه خاصى دارد و اگر دعاهاى ...

ادامه مطلب
شمه ای از فضائل وسیره فردى امام سجاد (علیه السلام)

شمه ای از فضائل وسیره فردى امام سجاد (علیه السلام)

نویسنده:سید على اکبر قریشى عبادت امام سجاد(علیه السلام)اززبان امام صادق(علیه السلام)‏ ۱- روزى امام صادق (علیه السلام) از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه ذکرى به میان آورد و او را تعریف کرد و فرمود: به خدا قسم على بن ابیطالب لقمه حرامى در دنیا نخورد تا از دنیا رفت. و هیچ وقت دو کار براى او ...

ادامه مطلب
پیشوای چهارم درکلام مطهری

پیشوای چهارم درکلام مطهری

یکی از ویژگی های آثار شهید مطهری جامعیت آنها در علوم و معارف مختلف اسلامی است، به طوری که تقریباً در تمامی حوزه های مربوط به تاریخ، فلسفه، فقه، کلام و اندیشه اسلامی، ایشان دارای آثار ارزشمند و متعددی هستند. یکی از محورهای اصلی آثار و نوشته های وی به تاریخ زندگی و وقایع مربوط ...

ادامه مطلب
سرچشمه کمالات انسانى

سرچشمه کمالات انسانى

در اين گفتار برآنيم تا به چند نمونه از رفتار آن حضرت زندگى اشاره كنيم، به اين اميد كه درسهاى سودمند زندگى سالم و سازنده را از شيوه زندگى درخشان آن بزرگمرد فضايل بياموزيم:

ادامه مطلب
در سایه سار کلام گهربار امام سجاد علیه السلام

در سایه سار کلام گهربار امام سجاد علیه السلام

۱- یقین الـرضـا بمکـروه القضـاء ارفع درجـات الیقیـن .(۱) خشنـودى از پیشـامـدهـاى خـویشـاینـد, بلنـدتـریـن درجه یقین است. ۲ـ کرامت نفس مـن کـرمت علیه نفسه هـانت علیه الـدنیـا.(۲) هـر که کـرامت و بزرگـوارى نفـس داشته بـاشـد, دنیـا را پست انگـارد. ۳ـ دنیا مایه ارزش نیست اعظم النـاس خطـرا مـن لـم یـر الـدنیـا خطـرا لنفسه.(۳) پـر ارزش ...

ادامه مطلب
حکایتهای شنیدنی

حکایتهای شنیدنی

از سجایای اخلاقی امام (علیه السلام) شخصی به حضور امام سجاد (علیه السلام) آمد، و نسبت به آن حضرت جسارت کرده و سخنان درشت و ناسزا گفت . امام سجاد (علیه السلام) سکوت کرد، و هیچ سخنی به او نگفت ، او رفت (با توجه به اینکه آن شخص در یک جریان شخصی نسبت به ...

ادامه مطلب
خدمت به اهل قافله

خدمت به اهل قافله

نویسنده:استاد مطهری قافله ای از مسلمانان که آهنگ مکه داشت ، همینکه به مدینه رسید چند روزی توقف و استراحت کرد و بعد از مدینه به مقصد مکه به راه افتاد. در بین راه مکه و مدینه ، در یکی از منازل ، اهل قافله با مردی مصادف شدند که با آنها آشنا بود. آن ...

ادامه مطلب
دعای امام سجاد(ع) و عاقبت حرمله

دعای امام سجاد(ع) و عاقبت حرمله

نویسنده:سید علی اکبر صداقت منهال بن عمرو گوید: از کوفه بسفر حج رفتم و خدمت امام سجاد علیه السلام رسیدم . آن جناب از من پرسید از حرمله بن کاهل (قاتل شش ماهه علی اصغر بود) چه خبر داری ؟ عرضکردم در کوفه زنده است ؛ حضرت دست به نفرین او برداشت و از خدا ...

ادامه مطلب