مطالب موجود در دسته بندی "توصیه های تربیتی"

توبه

توبه

تعریف توبه نکته: توبه اول قدم حق جویان است و آغاز راه جویان حقیقت است. هیچ آدمی را از این چاره نیست؛ چرا که پاک بودن از گناه از اول تا به آخر، کارفریشتگان است…و معنی توبه بازگشتن است از بیراهه و باز آمدن به راه .(۱) ماهیت و لوازم توبه نکته: بدان که اصل ...

ادامه مطلب
عشق الهی

عشق الهی

عشق آتش سوزان است ودرياي بي کران است؛ هم جان است و هم جان را جان است و قصّه بي پايان است و درد بي درمان است.

ادامه مطلب
توکل

توکل

تعریف توکل نکته: بدان که توکل حالتی است از احوال دل، و آن ثمره ایمان است به توحید و کمال لطف الهی. و معنی این حالت اعتماد دل است بر خداوند و استوار داشتن وی و آرام گرفتن وی، تا دل به روزی نبندد، و به سبب خلل شدن اسباب ظاهر، شکسته دل نشود؛ بلکه ...

ادامه مطلب
دوستی و آداب آن(۱)

دوستی و آداب آن(۱)

لزوم دوست یابی نکته: بدان ای پسرکه تا آدمی زنده است، ناگزیر از داشتن دوستان است؛ زیرا اگر انسان بی برادر باشد، بهتر است از اینکه بی دوست باشد؛ که از حکیمی پرسیدند: دوست بهتر است یا برادر؟ گفت: بهتر است که برادر آدم هم دوست او باشد. (۱) دوستی حقیقی نکته: بدان، که دوستی ...

ادامه مطلب
دوستی و آداب آن(۲)

دوستی و آداب آن(۲)

معیار انتخاب دوست نکته و حدیث: بدان که هر کسی رفاقت و دوستی را شایسته نبوَد، بلکه باید که هم نشینی با کسی داری که اندر وی سه خصلت بود: اول عقل؛ در صحبتی احمق هیچ فایده نباشد و در آخر به تنهایی کشد؛ که احمق آن وقت که خواهد که با تو نیکویی کند ...

ادامه مطلب
دوستی و آداب آن (۳)

دوستی و آداب آن (۳)

مضرّات دوست بد از رفیق نامناسب و رفاقت با نفست اجتناب نما و در دانایان پاک اعتمادان در آویز که اثرِ هم نشینی عظیم است. نارِ(۱) خندان باغ را خندان کند صحبت نیکانت از نیکان کند گر توسنگ صخره مرمر شوی چون به صاحب دل رسی گوهر شوی صحبت نیکانت ار نبود نصیب باری از ...

ادامه مطلب
شفقت بر هم نوع

شفقت بر هم نوع

بار خلق کشیدن جمله: نغز اصل مسلمانی بر این دو سخن است: بارکشیدن از دوستان و بار نانهادن بر دوستان.(۱) نوع دوستی حکمت: ابوالقاسم حکیم گفت: رحمت کردن بر خلق خدای – عزّ و جلّ – کمترش آن بود که بد نکنی و بد نخواهی و بد نگویی. و برتر از وی آن است که ...

ادامه مطلب
نصیحت خلق

نصیحت خلق

چیستی نصیحت حکایت: مردی از ابواسحاق پرسید: نصیحت چیست؟ گفت: آن که دیگران را همان قدر دوست بداری که خود را دوست داری. تا اگر مردی را بینی با شمشیر از پس تو همی رود و چاهی بینی در پیش او و او همی نبیند، او را بگو: از آن چاه دوری کن، چنان که ...

ادامه مطلب
احترام به بزرگان

احترام به بزرگان

حفظ حرمت پیران توصیه: حمت پیران خاندان خود را حفظ کن که پیامبر (ص) فرموده است: «پیر در خاندان خود مقام پیامبر را در میان امت خویش داراست.» امّا به رفتار و گفتار ایشان بسیار فریفته مباش، همچنان که هنر ایشان را می بینی، عیب آنان را نیز بتوانی ببینی.(۱) توصیه: با پیران همیشه با ...

ادامه مطلب
اخلاق یک روز یک مسلمان

اخلاق یک روز یک مسلمان

از ضروریات زندگی و از جمله اصول پذیرفته شده عقل، «اصل برنامه ریزی» است.در سایه این اصل انسانها به اهداف خویش دست یافته و از مسیر پرفراز و نشیب زندگی بسلامت می گذرند.

ادامه مطلب