مطالب موجود در دسته بندی "فقه و احکام شرعی"

احکام نماز عید فطر و قربان

احکام نماز عید فطر و قربان

مسأله ۱۵۱۶- نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام علیه السلام واجب است و باید به جماعت خوانده شود و درزمان ما که امام علیه السلام غایب است، مستحب می باشد۱ و احتیاط واجب آن است که آن را به جماعت نخوانند، ولی به قصد رجاء مانع ندارد، و چنانچه ولیّ فقیه یا ...

ادامه مطلب
احکام پوشش و عفاف(۱)

احکام پوشش و عفاف(۱)

آنها که زنها را می خواهند ملعبه ی جوانان فاسد قرار بدهند جنایتکارند. زنها نباید گول بخورند. زن گمان نکند این مقام زن است که بزک کرده بیرون بیاید، با سر باز و لخت، این مقام زن نیست، زن باید شجاع باشد، زن آدم ساز است، زن مربی انسان است. (حضرت امام خمینی (قدس سره)، ...

ادامه مطلب
احکام پوشش و عفاف(۲)

احکام پوشش و عفاف(۲)

احکام آقایان: پوشش مردان بر شما باد به پوشیدن لباس ضخیم و سخت، بدرستی که هر که لباسش نازک و سست باشد دینش سست است. امام علی (علیه السلام) ، میزان الحکمه، ۸ / ۴۸۱. ؟ پوشیدن لباس آستین کوتاه، تنگ و چسبان، یا بدن نما توسط مردان در محیطهایی که زنان و مردان به ...

ادامه مطلب
احکام نیابت

احکام نیابت

نیابت در حج مسئله ۱۰۷- در نایب اموری شرط است : ۱- بلوغ ، بنابر احتیاط واجب (۱) . ۲- عقل . ۳- ایمان . ۴- وثوق و اطمینان (۲) به انجام دادن او (۳) ، و اما بعد از اجراء عمل نایب ، لازم نیست اطمینان به صحت آن و در صورت شک در ...

ادامه مطلب
حج مستحبی

حج مستحبی

مسئله ۱۶۵- مستحب است کسی که شرایط وجوب حج را ندارد از بلوغ و استطاعت و غیر آنها، در صورت امکان حج بجا آورد و همچنین بر کسی که حج واجبش را انجام داده است مستحب است دو مرتبه به حج برود و مستحب است تکرار حج در هر سال . بلکه مکروه است پنج ...

ادامه مطلب
اقسام حج

اقسام حج

حج سه قسم است : تمتع و قران و افراد. تمتع وظیفه کسانی است که حداقل چهل و هشت میل که (۱) شانزده فرسخ است (۲) از مکه دور باشند. قران و افراد بر غیر آنها واجب می شود و این تفصیل در حجه الاسلام است . ۱- آیه الله مکارم : یا بیشتر. آیه ...

ادامه مطلب
احکام حج (حج تمتع)

احکام حج (حج تمتع)

صورت حج تمتع اجمالا بدان که حج تمتع مرکب است از دو عمل : یکی عمره تمتع ، و دیگری حج تمتع . و عمره تمتع مقدم است بر حج . و عمره تمتع مرکب است از پنج جزء: اول – احرام . دوم – طواف کعبه . سوم – نماز طواف . چهارم – ...

ادامه مطلب
احکام حج (کیفیت احرام)

احکام حج (کیفیت احرام)

مسئله ۲۵۱- نیت ، واجبات در وقت احرام سه چیز است : ۱- نیت ، ۲- پوشیدن لباس احرام ، ۳- تلبیه . اول – نیت (۱) ، یعنی  انسان در حالی که می خواهد محرم شود به احرام عمره تمتع ، نیت کند عمره تمتع را و لازم نیست (۲) قصد کند ترک محرماتی ...

ادامه مطلب
احکام حج (کیفیت احرام)

احکام حج (کیفیت احرام)

مسئله ۲۵۱- نیت ، واجبات در وقت احرام سه چیز است : ۱- نیت ، ۲- پوشیدن لباس   احرام ، ۳- تلبیه . اول – نیت (۱) ، یعنی  انسان در حالی که می خواهد محرم شود به احرام عمره تمتع ،  نیت کند عمره تمتع را و لازم نیست (۲) قصد کند ترک محرماتی ...

ادامه مطلب
احکام حج (عقد و ازدواج)

احکام حج (عقد و ازدواج)

عقد کردن زن از برای خود یا غیر، چه آن غیر، احرام بسته باشد یا نبسته باشد و محل باشد. مسئله ۳۲۵ جایز نیست (۱) شخص محرم شاهد شود از برای عقد گرچه آن عقد برای غیر محرم باشد. ۱ – آیه الله خویی ، آیه الله تبریزی : شاهد شدن بر عقد بنابر قول ...

ادامه مطلب