مطالب موجود در دسته بندی "فقه و احکام شرعی"

احکام نماز عید فطر و قربان

احکام نماز عید فطر و قربان

مسأله 1516- نماز عيد فطر و قربان در زمان حضور امام عليه السلام واجب است و بايد به جماعت خوانده شود و درزمان ما كه امام عليه السلام غايب است، مستحب مي باشد1 و احتياط واجب آن است كه آن را به جماعت نخوانند، ولي به قصد رجاء مانع ندارد، و چنانچه وليّ فقيه يا ...

ادامه مطلب
احکام پوشش و عفاف(1)

احکام پوشش و عفاف(1)

آنها که زنها را مي خواهند ملعبه ي جوانان فاسد قرار بدهند جنايتکارند. زنها نبايد گول بخورند. زن گمان نکند اين مقام زن است که بزک کرده بيرون بيايد، با سر باز و لخت، اين مقام زن نيست، زن بايد شجاع باشد، زن آدم ساز است، زن مربي انسان است. (حضرت امام خميني (قدس سره)، ...

ادامه مطلب
احکام پوشش و عفاف(2)

احکام پوشش و عفاف(2)

احکام آقايان: پوشش مردان بر شما باد به پوشيدن لباس ضخيم و سخت، بدرستي که هر که لباسش نازک و سست باشد دينش سست است. امام علي (عليه السلام) ، ميزان الحکمه، 8 / 481. ؟ پوشيدن لباس آستين کوتاه، تنگ و چسبان، يا بدن نما توسط مردان در محيطهايي که زنان و مردان به ...

ادامه مطلب
احکام نیابت

احکام نیابت

نیابت در حج مسئله 107- در نایب اموری شرط است : 1- بلوغ ، بنابر احتیاط واجب (1) . 2- عقل . 3- ایمان . 4- وثوق و اطمینان (2) به انجام دادن او (3) ، و اما بعد از اجراء عمل نایب ، لازم نیست اطمینان به صحت آن و در صورت شک در ...

ادامه مطلب
حج مستحبی

حج مستحبی

مسئله 165- مستحب است کسی که شرایط وجوب حج را ندارد از بلوغ و استطاعت و غیر آنها، در صورت امکان حج بجا آورد و همچنین بر کسی که حج واجبش را انجام داده است مستحب است دو مرتبه به حج برود و مستحب است تکرار حج در هر سال . بلکه مکروه است پنج ...

ادامه مطلب
اقسام حج

اقسام حج

حج سه قسم است : تمتع و قران و افراد. تمتع وظیفه کسانی است که حداقل چهل و هشت میل که (1) شانزده فرسخ است (2) از مکه دور باشند. قران و افراد بر غیر آنها واجب می شود و این تفصیل در حجة الاسلام است . 1- آیة الله مکارم : یا بیشتر. آیة ...

ادامه مطلب
احكام حج (حج تمتع)

احكام حج (حج تمتع)

صورت حج تمتع اجمالا بدان که حج تمتع مرکب است از دو عمل : یکی عمره تمتع ، و دیگری حج تمتع . و عمره تمتع مقدم است بر حج . و عمره تمتع مرکب است از پنج جزء: اول – احرام . دوم – طواف کعبه . سوم – نماز طواف . چهارم – ...

ادامه مطلب
احكام حج (کیفیت احرام)

احكام حج (کیفیت احرام)

مسئله 251- نیت ، واجبات در وقت احرام سه چیز است : 1- نیت ، 2- پوشیدن لباس احرام ، 3- تلبیه . اول – نیت (1) ، یعنی  انسان در حالی که می خواهد محرم شود به احرام عمره تمتع ، نیت کند عمره تمتع را و لازم نیست (2) قصد کند ترک محرماتی ...

ادامه مطلب
احكام حج (کیفیت احرام)

احكام حج (کیفیت احرام)

مسئله 251- نیت ، واجبات در وقت احرام سه چیز است : 1- نیت ، 2- پوشیدن لباس   احرام ، 3- تلبیه . اول – نیت (1) ، یعنی  انسان در حالی که می خواهد محرم شود به احرام عمره تمتع ،  نیت کند عمره تمتع را و لازم نیست (2) قصد کند ترک محرماتی ...

ادامه مطلب
احكام حج (عقد و ازدواج)

احكام حج (عقد و ازدواج)

عقد کردن زن از برای خود یا غیر، چه آن غیر، احرام بسته باشد یا نبسته باشد و محل باشد. مسئله 325 جایز نیست (1) شخص محرم شاهد شود از برای عقد گرچه آن عقد برای غیر محرم باشد. 1 – آیة الله خویی ، آیة الله تبریزی : شاهد شدن بر عقد بنابر قول ...

ادامه مطلب