مطالب موجود در دسته بندی "فقه و احکام شرعی"

احکام نماز عید فطر و قربان

احکام نماز عید فطر و قربان

مسأله 1516- نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام علیه السلام واجب است و باید به جماعت خوانده شود و درزمان ما که امام علیه السلام غایب است، مستحب می باشد1 و احتیاط واجب آن است که آن را به جماعت نخوانند، ولی به قصد رجاء مانع ندارد، و چنانچه ولیّ فقیه یا ...

ادامه مطلب
احکام پوشش و عفاف(1)

احکام پوشش و عفاف(1)

آنها که زنها را می خواهند ملعبه ی جوانان فاسد قرار بدهند جنایتکارند. زنها نباید گول بخورند. زن گمان نکند این مقام زن است که بزک کرده بیرون بیاید، با سر باز و لخت، این مقام زن نیست، زن باید شجاع باشد، زن آدم ساز است، زن مربی انسان است. (حضرت امام خمینی (قدس سره)، ...

ادامه مطلب
احکام پوشش و عفاف(2)

احکام پوشش و عفاف(2)

احکام آقایان: پوشش مردان بر شما باد به پوشیدن لباس ضخیم و سخت، بدرستی که هر که لباسش نازک و سست باشد دینش سست است. امام علی (علیه السلام) ، میزان الحکمه، 8 / 481. ؟ پوشیدن لباس آستین کوتاه، تنگ و چسبان، یا بدن نما توسط مردان در محیطهایی که زنان و مردان به ...

ادامه مطلب
احکام نیابت

احکام نیابت

نیابت در حج مسئله 107- در نایب اموری شرط است : 1- بلوغ ، بنابر احتیاط واجب (1) . 2- عقل . 3- ایمان . 4- وثوق و اطمینان (2) به انجام دادن او (3) ، و اما بعد از اجراء عمل نایب ، لازم نیست اطمینان به صحت آن و در صورت شک در ...

ادامه مطلب
حج مستحبی

حج مستحبی

مسئله 165- مستحب است کسی که شرایط وجوب حج را ندارد از بلوغ و استطاعت و غیر آنها، در صورت امکان حج بجا آورد و همچنین بر کسی که حج واجبش را انجام داده است مستحب است دو مرتبه به حج برود و مستحب است تکرار حج در هر سال . بلکه مکروه است پنج ...

ادامه مطلب
اقسام حج

اقسام حج

حج سه قسم است : تمتع و قران و افراد. تمتع وظیفه کسانی است که حداقل چهل و هشت میل که (1) شانزده فرسخ است (2) از مکه دور باشند. قران و افراد بر غیر آنها واجب می شود و این تفصیل در حجه الاسلام است . 1- آیه الله مکارم : یا بیشتر. آیه ...

ادامه مطلب
احکام حج (حج تمتع)

احکام حج (حج تمتع)

صورت حج تمتع اجمالا بدان که حج تمتع مرکب است از دو عمل : یکی عمره تمتع ، و دیگری حج تمتع . و عمره تمتع مقدم است بر حج . و عمره تمتع مرکب است از پنج جزء: اول – احرام . دوم – طواف کعبه . سوم – نماز طواف . چهارم – ...

ادامه مطلب
احکام حج (کیفیت احرام)

احکام حج (کیفیت احرام)

مسئله 251- نیت ، واجبات در وقت احرام سه چیز است : 1- نیت ، 2- پوشیدن لباس احرام ، 3- تلبیه . اول – نیت (1) ، یعنی  انسان در حالی که می خواهد محرم شود به احرام عمره تمتع ، نیت کند عمره تمتع را و لازم نیست (2) قصد کند ترک محرماتی ...

ادامه مطلب
احکام حج (کیفیت احرام)

احکام حج (کیفیت احرام)

مسئله 251- نیت ، واجبات در وقت احرام سه چیز است : 1- نیت ، 2- پوشیدن لباس   احرام ، 3- تلبیه . اول – نیت (1) ، یعنی  انسان در حالی که می خواهد محرم شود به احرام عمره تمتع ،  نیت کند عمره تمتع را و لازم نیست (2) قصد کند ترک محرماتی ...

ادامه مطلب
احکام حج (عقد و ازدواج)

احکام حج (عقد و ازدواج)

عقد کردن زن از برای خود یا غیر، چه آن غیر، احرام بسته باشد یا نبسته باشد و محل باشد. مسئله 325 جایز نیست (1) شخص محرم شاهد شود از برای عقد گرچه آن عقد برای غیر محرم باشد. 1 – آیه الله خویی ، آیه الله تبریزی : شاهد شدن بر عقد بنابر قول ...

ادامه مطلب
احکام حج (مباحثی در باب حج)

احکام حج (مباحثی در باب حج)

پوشیدن لباس دوخته یا شبیه دوخته برای  مرد پوشیدن چیز دوخته (1) مثل پیراهن و زیر جامه و قبا و امثال آنها. 1 – آیه الله سیستانی : برای محرم جایز نیست که جامه دکمه دار یا آنچه فایده دکمه را داشته باشد بپوشد در صورتی که دکمه آن را ببندد و همچنین جایز نیست ...

ادامه مطلب
احکام حج (مباحثی در باب حج)

احکام حج (مباحثی در باب حج)

پوشیدن چکمه و جوراب برای مرد پوشیدن موزه و چکمه و گیوه و جوراب و هرچه تمام روی پا را می گیرد (1) . 1 – آیه الله تبریزی : احوط نپوشیدن هر چیزی است که تمام پشت پا را بپوشاند. آیه الله گلپایگانی ، آیه الله صافی : و احتیاط آنست که از پوشیدن ...

ادامه مطلب