مطالب موجود در دسته بندی "جوان و نوجوان"

راه‌هاي شادي مجاز در اسلام ناب و راه‌هاي زدودن غم چيست؟

راه‌هاي شادي مجاز در اسلام ناب و راه‌هاي زدودن غم چيست؟

مقدمه: غم و شادي دو دشمن دیرینه اند ، اگر راه‌هاي شادي مجاز را بيان كنيم، راه‌هاي زدودن غم مشخص خواهد شد. بشر هميشه در زندگي در جستجوي شادي بوده و شاد زيستن آرزوئي هميشگي براي انسان بوده است. شادماني، چيزي است كه همه ما براي دستيابي به آن تلاش مي‌كنيم، ولي همه ما به ...

ادامه مطلب
لطفاً‌ اثرات مُخرب موسيقي را بنويسيد؟

لطفاً‌ اثرات مُخرب موسيقي را بنويسيد؟

لطفاً‌ اثرات مُخرب موسيقي را بنويسيد؟ مقدمه: قبل از اينكه به بحث اثرات مخرب موسيقي بپردازيم لازم است كه در اول معنائي از كلمة موسيقي و موارد جواز آن ذكر شود و بعد در مورد حُرمت موسيقي از قرآن (آيات) و روايات شواهدي آورده شود و در پايان نظرات دانشمندان در اين زمينه يادآوري شود. ...

ادامه مطلب
چرا كساني كه اهل موسيقي حرام و CD هاي رقص و آواز هستند در زندگي موفق تر و شادترند و به قول خودشان به وقتش خوش اند و به وقتش دعا و نماز و به قولشان دلشان پاك است.

چرا كساني كه اهل موسيقي حرام و CD هاي رقص و آواز هستند در زندگي موفق تر و شادترند و به قول خودشان به وقتش خوش اند و به وقتش دعا و نماز و به قولشان دلشان پاك است.

چرا كساني كه اهل موسيقي حرام و CD هاي رقص و آواز هستند در زندگي موفق تر و شادترند و به قول خودشان به وقتش خوش اند و به وقتش دعا و نماز و به قولشان دلشان پاك است. دين اسلام كه به عنوان برترين، جامع ترين و آخرين دين، گرانبهاترين ارمغان را براي بشريت ...

ادامه مطلب
آيا موسيقي ذاتاً حرام است؟ و اگر آري پس چرا اين همه در رسانه ملي پخش مي شود؟ و اگر حرام نيست چرا برخي از حوزويان مضرات آن را مي‎گويند با اينكه ديگراني هستند كه از آن به عنوان تخليه درون و شادي آفرين و تقويت حافظه و غيره عنوان مي‎نمايند؟

آيا موسيقي ذاتاً حرام است؟ و اگر آري پس چرا اين همه در رسانه ملي پخش مي شود؟ و اگر حرام نيست چرا برخي از حوزويان مضرات آن را مي‎گويند با اينكه ديگراني هستند كه از آن به عنوان تخليه درون و شادي آفرين و تقويت حافظه و غيره عنوان مي‎نمايند؟

آيا موسيقي ذاتاً حرام است؟ و اگر آري پس چرا اين همه در رسانه ملي پخش مي شود؟ و اگر حرام نيست چرا برخي از حوزويان مضرات آن را مي‎گويند با اينكه ديگراني هستند كه از آن به عنوان تخليه درون و شادي آفرين و تقويت حافظه و غيره عنوان مي‎نمايند؟ در آغاز پس از ...

ادامه مطلب
گوش دادن به موسيقي غيرمجاز در صورتي كه خودمان نخواهيم چه حكمي دارد مثل نشستن در تاكسي كه رانندة آن موسيقي غيرمجاز گذاشته است و آيا اين گوش دادن اجباري تأثير معنوي دارد يا خير؟

گوش دادن به موسيقي غيرمجاز در صورتي كه خودمان نخواهيم چه حكمي دارد مثل نشستن در تاكسي كه رانندة آن موسيقي غيرمجاز گذاشته است و آيا اين گوش دادن اجباري تأثير معنوي دارد يا خير؟

گوش دادن به موسيقي غيرمجاز در صورتي كه خودمان نخواهيم چه حكمي دارد مثل نشستن در تاكسي كه رانندة آن موسيقي غيرمجاز گذاشته است و آيا اين گوش دادن اجباري تأثير معنوي دارد يا خير؟ 1. آنچه كه در مورد موسيقي، حرام است گوش دادن به آن است كه از آن تعبير به استماع مي ...

ادامه مطلب
برادرم موسيقي گوش مي دهد و فيلم هاي بدي مي بيند ولي نمازش را مي خواند و روزه اش را مي گيرد حكم ما با اين برادر چيست؟

برادرم موسيقي گوش مي دهد و فيلم هاي بدي مي بيند ولي نمازش را مي خواند و روزه اش را مي گيرد حكم ما با اين برادر چيست؟

برادرم موسيقي گوش مي دهد و فيلم هاي بدي مي بيند ولي نمازش را مي خواند و روزه اش را مي گيرد حكم ما با اين برادر چيست؟ اجمالاً شما وظيفه داريد ايشان را ارشاد نموده و در جهت ترك اين گناه او را ياري كنيد (البته طبق شرايط زير). طبيعتاً شما بدين منظور نيازمند ...

ادامه مطلب
گاهي اوقات در بعضي از مكانهاي عمومي از موسيقي استفاده مي شود و با تذكر به آنها بحث موسيقي درماني و آرامشي كه به آنها مي دهد را به ميان مي كشند. نظر شما در برخورد با اين امر چيست؟

گاهي اوقات در بعضي از مكانهاي عمومي از موسيقي استفاده مي شود و با تذكر به آنها بحث موسيقي درماني و آرامشي كه به آنها مي دهد را به ميان مي كشند. نظر شما در برخورد با اين امر چيست؟

گاهي اوقات در بعضي از مكانهاي عمومي از موسيقي استفاده مي شود و با تذكر به آنها بحث موسيقي درماني و آرامشي كه به آنها مي دهد را به ميان مي كشند. نظر شما در برخورد با اين امر چيست؟ در رابطه با اين سؤال توجهتان را به نكات ذيل جلب مي نماييم: 1. بر ...

ادامه مطلب
استفاده از موسيقي از لحاظ شرعي و علمي و پزشكي چه حكمي دارد؟

استفاده از موسيقي از لحاظ شرعي و علمي و پزشكي چه حكمي دارد؟

استفاده از موسيقي از لحاظ شرعي و علمي و پزشكي چه حكمي دارد؟ سؤال شما دو جنبه دارد، جنبه اول حكم موسيقي و… جنبه دوم نظر پزشكان و ديگران از موسيقي. امّا جنبه اول: به فتواي صريح حضرت امام (ره) موسيقي اگر به صورت غنا باشد حرام است.[1] مشهور فقها، هم غنا را اين طور ...

ادامه مطلب
براي انتخاب شغل مناسب در مكتب اسلام چه توصيه هايي شده است؟

براي انتخاب شغل مناسب در مكتب اسلام چه توصيه هايي شده است؟

براي انتخاب شغل مناسب در مكتب اسلام چه توصيه هايي شده است؟ موضوع مهمي را در پرسش خود مطرح كرده ايد؛ چرا كه از يك سو بخش عمده اي از اوقات زندگي هر شخصي صرف كار و كسب درآمد براي تأمين معاش خود و خانواده اش مي شود و شغلي را كه انتخاب مي كند ...

ادامه مطلب
چه راههايي براي كاهش اضطراب و موفقيت بيشتر در مصاحبه وجود دارد؟

چه راههايي براي كاهش اضطراب و موفقيت بيشتر در مصاحبه وجود دارد؟

چه راههايي براي كاهش اضطراب و موفقيت بيشتر در مصاحبه وجود دارد؟ جواب ارائه شده حاوي چند نكته و پنج اصل مصاحبة موفق است. 1. اضطراب طبيعي است: واكنش افراد نسبت به مصاحبه متفاوت است، امّا بسياري از افراد اين اشتباه را مرتكب مي شوند كه نبايد اضطراب داشته باشند، در حالي كه اين يك ...

ادامه مطلب