مطالب موجود در دسته بندی "کلام جدید"

روش شناسى دين پژوهى

روش شناسى دين پژوهى

پس از بيان تعاريف مختلف دين و دين پژوهى و انواع آن، نوبت به روش شناسى آن رسيده است و اين كه آيا در عرصه پژوهش هاى دينى و مسائل مختلف دين پژوهى اعم از كلام، فلسفه دين، روان شناسى دين، جامعه شناسى دين و… تنها بايد از روى كرد برون دينى بهره برد يا ...

ادامه مطلب
قبض و بسط تئوريک شريعت

قبض و بسط تئوريک شريعت

صاحب نظريه، ديدگاه خود را با سه ركنِ توصيف، تبيين و توصيه عرضه مى كند كه بخشى از مباحث آن، به معارف درجه ى اول اختصاص دارد و پاره اى از آن، از سنخ معرفت شناسى درجه ى دوم مى باشد كه در ضمنِ طرح بحث به آن ها، اشاره مى شود. وى در بيان ...

ادامه مطلب
دین و مدرنیزم

دین و مدرنیزم

چكيده گستره و تسلط فرهنگ و تمدن غرب بر مشرق زمين و انفعال و تاثيرپذيرى برخى از مشرق زمينيان، بحث و كاوش در اين باره را ضرورى مى‏سازد . به علاوه نسبت ميان فرهنگ اسلامى و فرهنگ مدرن و سازگارى يا تضاد و ناسازگارى ميان آن دو، شناخت مؤلفه‏هاى جهان‏بينى مدرن را براى مسلمانان امرى ...

ادامه مطلب
سیمای جهانی شدن اسلامی

سیمای جهانی شدن اسلامی

چكيده على رغم گذشت‏بيش از يك دهه از زايش و رويش پديده جهانى‏شدن (Globalization) يا در واقع، جهانى‏سازى (Globalism) ، هنوز زواياى مختلف آن در هاله‏اى از ابهام و ترديد قرار دارد كه سؤالهايى را برمى‏انگيزد; از جمله، جهانى‏شدن به چه معناست؟ و تاريخ پيدايش اصطلاح جهانى‏شدن يا جهانى‏سازى و پيشينه رويكرد و گرايش به ...

ادامه مطلب
علم و دین

علم و دین

علم و عالمان در هر جامعه و مركز علمى، تابعيتى از هويت فرهنگى آن جامعه و مركزند و اصولا مؤسسه هاى آموزشى و پژوهشى، طبق فرهنگ و ايدئولوژى، اقدام به برنامه ريزى و سامان دهى مى كنند و اين تصور كه از طريق نظام آموزشى غربى مى توان به اهداف اسلامى دست يافت، ادعايى فريب ...

ادامه مطلب
ایمان دینی

ایمان دینی

آيا عقل در قلمرو دين جايي دارد؟ جايگاه و نقش آن در قلمرو دين چيست؟ آيا نقش عقل صرفاً در مقام تعليم و فهم گزاره‌هاي ديني است، يا عقل در مقام تبيين و تعليل نيز نقش دارد؟ نقش ايمان در دين چيست؟ فرآيند ايمان‌آوردن داراي چه مراحلي است؟ آيا ايمان متكي بر عقل است يا ...

ادامه مطلب
چیستی دین

چیستی دین

مفاهيم نظرى، به ويژه مفاهيمى كه با انسان ارتباط دارند، به طور عمده در معركه ى آرا قرار مى گيرند; مفهوم دين نيز از اين وضعيت مستثنا نيست; به همين دليل، همواره در ميدان نظرات مختلف قرار داشته است و تاكنون به توافق مشترك تحويل نيافته است; البتّه اين پيچيدگى بدان معنا نيست كه انسان ...

ادامه مطلب
انسان شناسی دینی

انسان شناسی دینی

انسان ‌شناسي دغدغه ديرين انسان است. زيرا هر انساني دست كم با خود روبرو است و درباره خود مي‌انديشد و تلاش مي‌كند خود را بشناسد. شناخت انسان از منظر دين مي تواند پاسخي در خور به اين نياز دائمي بشر ارائه دهد. موضوع انسان از منظر دين را مي‌توان از دو مسير مطالعه كرد. يكي ...

ادامه مطلب
آسيب‌شناسی دين‌ پژوهی معاصر

آسيب‌شناسی دين‌ پژوهی معاصر

آسيب‌شناسي يا پاتولوژي ابتدا در علوم طبيعي مطرح گرديد و به عملي اطلاق مي‌شد كه به دنبال مطالعة آسيب‌ها و بيماري‌ها و بي‌نظمي‌ها و عوامل اختلال در ارگانيسم بدن به منظور درمان آنان بود. بعدها آسيب‌شناسي در علوم اجتماعي هم كاربرد پيدا كرد چون در قرن نوزدهم به دنبال مقايسه جسم انسان و پيكره اجتماع، ...

ادامه مطلب
علم الهی و اختیار آدمی

علم الهی و اختیار آدمی

مقدمه يكي از مسائل عميق و پيچيده فلسفي، كه از يك سو با خداشناسي و از سوي ديگر با انسان‌شناسي پيوند مي‌يابد، مسأله سازگاري علم الهي با اختيار انسان است. علم الهي، در نظر غالب متألّهان، علمي نامحدود است و خداوند ذاتي است آگاه به همه امور كه نه تنها به امور گذشته و حال، ...

ادامه مطلب