مطالب موجود در دسته بندی "صحیفه سجادیه"

نگاه قرآن به کاخ نشینی

نگاه قرآن به کاخ نشینی

نویسنده : علی محمد صمدی   نماد در آموزه های قرآنی، از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. نمادها به سبب سادگی و سرعت انتقال مفاهیم بسیار موثر هستند. واژگان عربی، از ظرفیت نمادسازی برخوردار است؛ زیرا مفاهیم بسیاری را درکوتاه ترین و کمترین واژگان و حروف منتقل می کند که همین بر زیبایی و ...

ادامه مطلب
بررسی تاریخی جایگاه زن در جاهلیت و قرآن با توجه به آیه ضرب(1)

بررسی تاریخی جایگاه زن در جاهلیت و قرآن با توجه به آیه ضرب(1)

تفسير تاريخي قرآن، بر پايه شناخت بستر نزول آيات قرآن و فرهنگ مردم عصر نزول به فهم بهتر مقاصد و اهداف آيات ياري مي رساند. بررسي شرايط اجتماعي و خانوادگي زنان در عصر جاهلي، نوع نگرش اين فرهنگ نسبت به زنان را بيان كرده و شرايطي كه قرآن، زدن در سومين مرحله مقابله با نشوز زن عنوان نموده است، آشكار می نمايد.

ادامه مطلب
جهان بینی قرآن کریم(2)

جهان بینی قرآن کریم(2)

نویسنده:مهدی غفاری(1)   انسان در جهان بینی قرآن چنان که در قسمت قبل گفتیم، جهان قرآنی، از لحاظ وجود شناسی، جهانی خدامرکز است. خدا درست در مرکز جهان هستی است و همه موجودات دیگر، انسان و غیر انسان، آفریده های او و بنابراین، در سلسله مراتب هستی، بی نهایت پایین تر از او قرار گرفته ...

ادامه مطلب
ویژگیهای آسمان در قرآن (2)

ویژگیهای آسمان در قرآن (2)

نویسنده: سید عیسی مسترحمی د: دارای بازگشت: مقدمه: خداوند متعال در کتاب شریفش به آسمان دارای رجع قسم خورده است. در اینکه مراد از رجع در آیه 11 سوره طارق چیست، بین مفسران اختلاف نظر فراوانی است. گروهی از صاحب نظران فقط یک مصداق خاص برای آن ذکر کرده اند ولی برخی دیگر با ذکر ...

ادامه مطلب