مطالب موجود در دسته بندی "صحیفه سجادیه"

ویژگیهای آسمان در قرآن (2)

ویژگیهای آسمان در قرآن (2)

نویسنده: سید عیسی مسترحمی د: دارای بازگشت: مقدمه: خداوند متعال در کتاب شریفش به آسمان دارای رجع قسم خورده است. در اینکه مراد از رجع در آیه 11 سوره طارق چیست، بین مفسران اختلاف نظر فراوانی است. گروهی از صاحب نظران فقط یک مصداق خاص برای آن ذکر کرده اند ولی برخی دیگر با ذکر ...

ادامه مطلب