دسته بندی های موجود در بخش"ائمه اطهار"

مطالب موجود در بخش "ائمه اطهار"

مهم‌ترین آسیب‌های اعتقادی اثرگذار بر پیشبرد گفتمان توحید در عصر امام رضا (ع)

مهم‌ترین آسیب‌های اعتقادی اثرگذار بر پیشبرد گفتمان توحید در عصر امام رضا (ع)

نویسندگان: سیدمحمدکاظم طباطبایی (۱) نجمه رشیدی کیا (۲) چکیده فرایند درک و تفسیر احادیث معصومین با زمینه‌های فکری، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی که معصوم را احاطه کرده و سخن ایشان در آن جغرافیای خاص ایراد شده است، در ارتباط تنگاتنگ بوده و آشنایی با زمان، مکان، افراد و سایر اوضاع و شرایط، تاثیر بسزایی در ...

ادامه مطلب
میراث تفسیری امام رضا (ع) در ذیل آیات الأحکام

میراث تفسیری امام رضا (ع) در ذیل آیات الأحکام

نویسنده: حمید حسین نژاد محمدآبادی (۱) چکیده «آیات الأحکام» آیاتی از قرآن است که به تنهایی با به کمک آیات دیگر، حکم یا احکامی از مسائل فقهی را به عنوان یکی از مهم‌ترین مباحث اسلامی در طول قرن‌ها، مورد گفتگو قرار داده است. بر اساس فرموده‌ی خداوند، پیامبر (صلی ‌الله‌ علیه ‌و‌ آله‌ و‌ سلم) ...

ادامه مطلب
شعر دعبل خزاعی تقدیم به امام رضا (ع)

شعر دعبل خزاعی تقدیم به امام رضا (ع)

حسن بن علی خزاعی شاعر عرب قرن سوم هجری است. او هجوگوی دشمنان اهل‌بیت و مداح حضرات معصوم علیهم السلام بوده است و دوران امامت چهار تن از ائمه یعنی امام صادق، امام کاظم، امام رضا و امام جواد سلام الله علیهم اجمعین را درک کرده است. عمدۀ شهرت او به علت قصیدۀ معروفی است ...

ادامه مطلب
تأثیر گفتمان های کلامی عصر امام رضا (ع) بر جهت‌گیری‌های تفسیری ایشان

تأثیر گفتمان های کلامی عصر امام رضا (ع) بر جهت‌گیری‌های تفسیری ایشان

نویسندگان: محسن دیمه کارگراب (۱) محمد برادران (۲)   چکیده گفتمان‌ها که در بستر جریان‌ها و بافت‌های موقعیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ارتباطی شکل می گیرند، در هر زمانی می‌توانند تأثیر بسیاری بر رویکرد مفسرا در تفسیر قرآن کریم داشته باشند. در این میان، دوران امام رضا (علیه السلام) که دوران شیوع مناظرات علمی و ...

ادامه مطلب
بازشناسی تأثیر جریان‌های فکری بر تراث حدیثی امام رضا (علیه السلام)

بازشناسی تأثیر جریان‌های فکری بر تراث حدیثی امام رضا (علیه السلام)

نویسندگان: دکتر حمید محمدی راد (۱) خدیجه یزدان پناه (۲) هاجر جهان دیده (۳)   چکیده دوره اقامت امام رضا (علیه السلام) در ایران، یکی از دوران‌های رویش و زایش آرا و افکار متنوع بود؛ زیرا اندیشه نیز همانند سایر پدیده‌ها، نیازمند زمینه و محیط مناسب برای رشد و توسعه است که سعه دانشی و ...

ادامه مطلب
بازشناسی تأثیر جریان‌های کلامی ‌بر میراث حدیثی امام رضا (علیه السلام)

بازشناسی تأثیر جریان‌های کلامی ‌بر میراث حدیثی امام رضا (علیه السلام)

نویسنده: معصومه حاجی مقصودی   چکیده در دوره اقامت امام رضا (علیه السلام) در ایران – که مأمون سعی داشت با مواجه کردن امام (علیه السلام) با عقاید انحرافی فرق گوناگون، از روی آوردن مردم به ایشان جلوگیری نماید -، مبارزه هوش‌مندانه و دقیق حضرت با این عقاید انحرافی، در میراث حدیثی ایشان بسیار تأثیرگذار ...

ادامه مطلب
بازشناسی تأثیر جریان‌های سیاسی – کلامی بر میراث حدیثی امام رضا (ع)

بازشناسی تأثیر جریان‌های سیاسی – کلامی بر میراث حدیثی امام رضا (ع)

نویسنده: فاطمه طاهریان   چکیده برای بررسی تأثیر جریان‌های سیاسی بر میراث حدیثی امام رضا (علیه السلام)، ابتدا باید جریان‌های سیاسی معاصر ایشان و موضع آنان در برابر آن حضرت را بررسی کرد تا با توجه به آن، بتوان شناخت درستی از میزان تأثیر یا عدم تأثیر جریان‌های سیاسی بر تراث حدیثی امام رضا (علیه ...

ادامه مطلب
امام رضا (ع) و رازگشایی از جایگاه هدایتیِ نهاد امامت

امام رضا (ع) و رازگشایی از جایگاه هدایتیِ نهاد امامت

نویسنده: محمدتقی شاکر و سید مصطفی مطهری   چکیده تلاش نگاشته حاضر بر آن است که با توجه به ریز موضوعات و نقش زمانه در چگونه تنظیم و ارائه روایات، علاوه بر به نمایش گذاشتن جایگاه هدایتی امام از نگاه قرآن، به نقش زمانه در ارائه الگوی انتقال لایه‌های پنهان معارف و تحقق بستر مناسب ...

ادامه مطلب
اصل رضوی در تبیین «أمر بین الأمرین»

اصل رضوی در تبیین «أمر بین الأمرین»

نویسنده: محمّد رکَعی چکیده قاعده «امر بین الأمرین» برای نخستین بار از جانب امام ششم شیعیان در حلّ رابطه اعمال اختیاری انسان و تقدیر خداوند صادر و ‌میان اصحاب امامان معروف گردید؛ اما تبیین این قاعده همواره در‌میان اصحاب امامان مورد توجه و سؤال بوده است. آنان همواره در پی دریافت تبیین عقلی از سوی ...

ادامه مطلب
واکاوی مواضع سیاسی امام رضا (علیه السلام) در بحران‌های اعتقادی – سیاسی دوره‌ی (۲۰۳-۱۸۳ ق)

واکاوی مواضع سیاسی امام رضا (علیه السلام) در بحران‌های اعتقادی – سیاسی دوره‌ی (۲۰۳-۱۸۳ ق)

نویسندگان: سیدجواد امام جمعه زاده (۱) رضا محمود اوغلی (۲)   چکیده این نوشتار می‌کوشد، با توجه به روایت‌های نقل شده از امام رضا (علیه السلام) و با روش توصیفی و تاریخی، دیدگاه حضرت را در مورد مسائل مهم جامعه و حکومت در دوره ی بحرانی (۲۰۳-۱۸۳ق) بررسی کند. مقوله‌ی ولایتعهدی و حضور امام (علیه ...

ادامه مطلب